Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ch0c0ly_bjbj
#1003363 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế của đất nước, lĩnh vực tài chính
công nói chung và quản lý Ngân sách Nhà nước nói riêng đã có sự đổi mới
căn bản và mang lại những kết quả đáng khích lệ. Lấy Luật Ngân sách Nhà
nước làm cơ sở lý luận cho mọi hoạt động của mình, Kho bạc Nhà nướcngày
càng khẳng định vai trò là công cụ thiết yếu trong điều hành vĩ mô nền kinh tế
của Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế-Xã hội,
đảm bảo an ninh, quốc phòng và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển đất
nước.
Tuy nhiênsau nhiều năm đi vào cuộc sống, Luật Ngân sách Nhà nước
năm 2002 cũng đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập mới cần được sửa đổi bổ
sung, đặc biệt là vấn đề phân cấp không rõ ràng giữa Ngân sách trung ương
và Ngân sách địa phương cũng như sự chồng chéo, rườm rà trong công tác
quản lý thu chi Ngân sách. Ngoài ra, việc thực hiện cải cách hành chính trong
lĩnh vực quản lý Ngân sách Nhà nướccũng đang bộc lộ khá nhiều tồn tại như
quy trình dự toán thu chi Ngân sách còn phải qua quá nhiều bước tốn kém cả
về kinh phí và thời gian, trong khi các cơ quan chức năng chậm ban hành sửa
đổi các tiêu chuẩn, định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi tiêu ngân sách,
v.v.
Thực tếnhững năm gần đây cũng cho thấytrong khi nguồn thu Ngân sách
Nhà nướckhông có bước đột phá thì tình hình bội chi lại liên tục tăng cao.
Đáng ngại hơn nữa khi tốc độ tăng chi thường xuyên còn cao hơn cả tăng chi
cho đầu tư phát triển.
Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi nhằm đảm bảo các khoản
chi NSNN được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả
có ý nghĩa rất quan trọng. Kho bạc Nhà nướccần thực sự trở thành một
trong những công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc
cải cách hành chính mà đặc biệt là cải cách tài chính công theo hướng công
khai, minh bạch, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, giữ
vững ổn định và phát triển nền tài chính quốc gia. Trong bối cảnh đó, Kho
Bạc Nhà nước Thạch Thất cũng không phải là ngoại lệ. Tuy công tác kiểm
soát chi đã có những chuyển biến tích cực, ngày một chặt chẽ và đúng mục
đích cả về quy mô và chất lượng; phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều khoản
chi sai chế độ, chi không đúng tiêu chuẩn, chi sai định mức; nhưng vẫn còn
đó những bất cập và hạn chế nhất định như: kiểm soát chi thường xuyên chưa
thực sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng lãng phí NSNN; việc phân công nhiệm
vụ kiểm soát chi trong hệ thống KBNN còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu
quản lý cải cách tài chính công trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế.
Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, tác giả đã quyết định
chọn luận văn: “Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách
Nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà
Nội”nhằm tổng hợp cơ sở lý luận, đưa ra thực trạng và kiến nghị một số giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà
nước tại Kho bạc Nhà nước Thạch Thất.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các cơ sở lý luận về vấn đề kiểm
soát chi thường xuyên bao gồm nguyên tắc kiểm soát, nội dung kiểm soát và
quy trình kiểm soát cũng như công cụ kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách
Nhà nước. Đồng thời, tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chi thường
xuyên Ngân sách Nhà nước tại địa phương (Thạch Thất, Tp. Hà Nội), Từ đó
nghiên cứu và đề xuất kiện toàn các văn bản luật, quy định, chế tài trong lĩnh
vực chi Ngân sách, cũng như đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm
soát chi thường xuyên qua KBNN Thạch Thất, bảo đảm cho việc quản lí, sử
dụng Ngân sách Nhà nước đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả, góp
phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí tài sản công.
Để đạt được mục tiêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004575 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement