Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_dance2912
#1003356 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ sau khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa đến nay nền kinh tế
Việt Nam đang ngày càng đổi mới. Để không bị thua ngay trên thị trường trong
nước thì bắt buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi cách kinh
doanh và điều hành.
Trong những năm gần đây, tình hình kinh doanh của ngành than nói chung
và Công ty than Núi Hồng – VVMI nói riêng không được tốt. Doanh nghiệp muốn
hoạt động tốt cần chú ý đến vốn, công nghệ và quản trị doanh nghiệp để mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Nhưng một thực tế là các nhà quản trị của các doanh nghiệp
Nhà nước chưa chú trọng đến tầm quan trọng của cơ cấu vốn doanh nghiệp nên
nguyên nhân chính của tình hình kinh doanh yếu kém tại Công ty than Núi Hồng -
VVMI là do chưa có một tỷ lệ hợp lý giữa nợ vay và vốn chủ sở hữu, có nghĩa là
chưa có cơ cấu vốn tối ưu.
Chính vì những ý nghĩa trên mà sau khi học xong chương trình Cao học chuyên
ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
tui đã quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty Than Núi Hồng –
VVMI áp dụng những lý thuyết mới nhất để xác lập cơ cấu vốn tối ưu cho Công ty.
2. Mục đích nghiên cứu
2.1. Mục đích
Đề xuất giải pháp góp phần Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty Than Núi
Hồng – VVMI
2.2. Nhiệm vụ
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu vốn : những nhân tố ảnh
hưởng đến cơ cấu vốn, căn cứ vào nhứng lý thuyết xác lập cơ cấu vốn tối ưu.
- Hệ thống hóa lại các chỉ tiêu đo lường theo các lý thuyết về cơ cấu vốn.
- Mô tả và lượng hóa được cơ cấu vốn của Công ty Than Núi Hồng - VVMI
theo các lý thuyết đã đưa ra.
- Đánh giá cơ cấu vốn hiện tại, có thể so sánh với Công ty khác hay theo
chuẩn trung bình ngành)
- Đề xuất những biện pháp.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
3.2. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu cơ cấu vốn của Công ty Than Núi Hồng -
VVMI trong 4 năm (2011-2014)
Đề tài được nghiên cứu trên góc độ doanh nghiệp.
4. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận chung và danh mục tài liệu tham khảo,
khóa luận được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về cơ cấu vốn của
doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Chương 3 : Thực trạng cơ cấu vốn của Công ty than Núi Hồng - VVMI
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện cơ cấu vốn cho Công ty than Núi Hồng - VVMI
Chƣơng 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu
quả đòi hỏi phải sử dụng vốn hợp lý nhất. Doanh nghiệp có thể sử dụng vốn chủ sở
hữu hay đi vay dưới nhiều hình thức, nếu chỉ sử dụng vốn chủ sơ hữu hay vay nợ
quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Cơ cấu vốn
như thế nào là hợp lý cho doanh nghiệp là câu hỏi khó đối với bất kỳ doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh nào. Nhận thấy tầm quan trọng của cơ cấu vốn đối với doanh
nghiệp, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài
nước ngày càng gay gắt và mãnh liệt như hiện nay nên tác giả đã lựa chọn đề tài về
cơ cấu vốn để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn việc sử dụng vốn.
Trên thế giới cũng đã có một số công trình nghiên cứu về cơ cấu vốn và một
số mô hình kinh tế lượng đã được xây dựng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Sự phát triển lý thuyết về cơ cấu vốn ghi nhận hai
kết quả nghiên cứu có đóng góp quan trọng. Luận điểm của Modigliani và Miller
(thường được viết tắt là M&M) 1958 và 1963, cho rằng với các quyết định đầu tư
nhất quán, các đối tác có quyền lợi liên quan nhưng không nằm trong doanh nghiệp
phải thay mặt cho cơ cấu vốn có tác động tới giá trị doanh nghiệp. Dư nợ tối ưu của
doanh nghiệp cần cân bằng khoản thuế được giảm trừ nhờ việc thanh toán lãi vay
với chi phí ngoại sinh của khả năng vỡ nợ. Luận điểm của Jensen và Mecking
(thường được viết tắt là J-M), 1976, xem xét lại mô hình M&M với giả định các
quyết định đầu tư độc lập với cơ cấu vốn.
Năm 1984, thông qua mô hình CAPhần mềm và kiểm nghiệm thực tế, Harris đã
chứng minh rằng tỷ suất lợi nhuận trung bình tăng lên sẽ kéo theo rủi ro tăng, hệ
quả là chi phí vốn tăng. Điều này có thể giải thích cho việc doanh nghiệp ưa thích
tài trợ bằng nợ hơn vốn chủ sở hữu. Vay nợ tạo ra đòn cân nợ, tận dụng được lá
chắn thuế từ vay nợ nhưng nếu vay nợ nhiều thì sẽ bị tác động bởi chi phí kiệt quệ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By plyplynga
#1009335 Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin bài luận văn này để tham khảo không ?
Mình Thank nhé !
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement