Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuocthinhdl
#1003332 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư tài chính thông qua cơ chế đánh giá, thẩm định dự án và các hoạt động đầu tư, quy trình xử lý các nghiệp vụ và kiểm soát nghiệp vụ đầu tư tại Bảo Việt Nhân thọ (BHNT). Phát triển khách hàng, thị trường để tăng doanh thu phí BHNT, tạo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư. Nêu những giải pháp về dự báo thị trường, môi trường đầu tư trong tương lai để từ đó khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư, xác định danh mục đầu tư tối ưu, tỷ trọng nguồn vốn đầu tư tập trung vào dài hạn, trung hạn, ngắn hạn
Phần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRONG
CÁC CÔNG TY BHNT ...................................................................................4
1.1 Hoạt động bảo hiểm ................................................................................4
1.1.1 Hoạt động BHNT ...........................................................................4
1.1.2 Đặc điểm của loại hình BHNT ........................................................5
1.1.3 Tính tất yếu khách quan của BHNT đối với đời sống kinh tế xã hội 7
1.2 Hoạt động đầu tư tài chính trong các công ty BHNT ............................8
1.2.1 Đầu tư và sự cần thiết của hoạt động đầu tư trong Công ty BHNT...8
1.2.2 Hoạt động đầu tư trong các công ty kinh doanh BHNT ................ 10
1.2.3 Phạm vi hoạt động đầu tư của các Công ty BHNT......................... 17
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư tài chính
của các công ty BHNT ................................................................. 20
1.2.5 Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư tài chính tại một số
công ty BHNT các nước trên thế giới ........................................... 23
TÓM TẮT PHẦN 1 ..................................................................................... 24
Phần 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ ............................................25
2.1 Tổng quan về Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (gọi tắt là Bảo Việt
Nhân thọ) ...............................................................................................25
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .....................................................25
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động .............................................27
2.1.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của BVNT .......................30
2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại Bảo Việt Nhân thọ ..........38
2.2.1 Phân tích cơ cấu vốn đầu tư ...........................................................38
2.2.2 Phân tích hoạt động đầu tư tài chính ..............................................42
2.3 Những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác kinh doanh
và đầu tư tài chính ...............................................................................50
2.3.1 Những kết quả và thành tựu đạt được .............................................50
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .....................................................51
TÓM TẮT PHẦN 2 .......................................................................................57
Phần 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ .....................................58
3.1 Định hướng phát triển chiến lược .......................................................58
3.1.1 Tầm nhìn, sứ mệnh hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ ...................58
3.1.2 Mục tiêu phát triển của DN ...........................................................58
3.1.3 Phân tích hoạt động của đối thủ và xu hướng
đầu tư trong tương lai ....................................................................59
3.2 Nhóm giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc
nhằm tạo nguồn vốn đầu tư vững chắc ...............................................62
3.2.1 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cao cấp .............................62
3.2.2 Hoàn thiện và phát triển sản phẩm .................................................64
3.2.3 Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý .............66
3.2.4 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng .................67
3.3 Nhóm giải pháp phát triển toàn diện hoạt động đầu tư tài chính .....67
3.3.1 Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư .....67
3.3.2 Xây dựng quy trình đầu tư, tăng cường kiểm tra, thẩm định,
giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư .............................................70
3.3.3 Cơ cấu danh mục và phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý .................71
3.3.4 Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong đầu tư ........................73
3.4 Các nhóm giải pháp bổ trợ khác ........................................................ 73
3.4.1 Tăng cường công tác giám định, xác minh trong kinh doanh .........73
3.4.2 Hạn chế sử dụng tiền mặt trong thanh toán
quyền lợi cho khách hàng ..............................................................74
3.4.3 Trích lập và quản lý biên khả năng thanh toán phù hợp .................74
3.4.4 Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu môi trường đầu tư ..........75
3.4.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng thương hiệu ............75
3.5 Những kiến nghị, đề xuất ...................................................................76
3.5.1 Đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng .................................76
3.5.2 Đối với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam ............................................77
3.5.3 Đối với Tập đoàn Bảo Việt ............................................................77
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 9

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đối với các Công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT), hoạt động đầu tư đóng vai
trò đặc biệt quan trọng. Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của DN, thể hiện ở
mức lợi nhuận thu được. Hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính giúp cho mỗi
doanh nghiệp kinh doanh BHNT đảm bảo khả năng thanh toán quyền lợi rủi ro cho
khách hàng, thanh toán quyền lợi đáo hạn hợp đồng, quyền lợi rút trước hợp đồng,
trang trải chi phí hoạt động của DN. Điều này sẽ giúp cho mỗi DN tạo được niềm
tin, uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
BHNT đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm trên thế giới và tại Việt Nam là
hơn 16 năm qua. Từ khi được Bảo Việt chính thức triển khai vào tháng 8/1996, đến
nay thị trường BHNT Việt Nam đã có 15 Công ty hoạt động trên thị trường, đặc
biệt là các DN BHNT 100% vốn nước ngoài, có lịch sử và kinh nghiệm phát triển
lâu đời như Prudential (Anh Quốc), AIA (Mỹ), Dai-i-chi (Nhật Bản), Manulife
(Canada). . . Doanh thu phí BHNT hàng năm có tốc độ tăng trưởng cao, tổng
doanh thu phí BHNT chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng GDP của nền kinh tế. Với
tổng dân số hơn 86 triệu người, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước
có tiềm năng phát triển lĩnh vực BHNT mạnh mẽ.
Sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp kinh doanh BHNT tại Việt
Nam được thể hiện qua các mặt như phát triển đại lý mới, mở rộng địa bàn hoạt
động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, quảng cáo, xây dựng và đưa ra
những sản phẩm mang tính chiến lược, phù hợp với nhu cầu thị trường và thị hiếu
của khách hàng . . .trong đó, việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nâng cao
hiệu quả kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán cũng là một bài toán nan giải
để không những giúp cho DN tạo lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường mà
còn giúp cho DN tồn tại, phát triển bền vững.
Thách thức trước sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đòi hỏi các DN
BHNT nói chung và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (gọi tắt là Bảo Việt Nhân
thọ) nói riêng phải nhận thức được rằng song song với việc phát triển thị trường,
khách hàng, phát triển sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. . . thì việc chú trọng
phát triển hoạt động đầu tư tài chính là nhiệm vụ sống còn. Chính hiệu quả trong
hoạt động đầu tư tài chính, giúp mang lại lợi nhuận cho DN và trở thành kim chỉ
nam, là vấn đề xương sống nâng đỡ cho DN trong quá trình xác định mục tiêu phát
triển lâu dài và bền vững.
Được nhận thức sâu sắc về lý luận hoạt động đầu tư tài chính - vấn đề sống
còn của DN; thực tế hoạt động cạnh tranh trên thị trường BHNT Việt Nam, cũng
như sự ảnh hưởng to lớn của hiệu quả đầu tư tài chính đến sự phát triển bền vững
của DN đã thôi thúc tui chọn đề tài “Hoạt Động Đầu Tư Tài Chính tại Tổng
Công ty Bảo Việt Nhân thọ”.

2. Tình hình nghiên cứu
Đề tài về bảo hiểm nhân thọ còn khá mới mẻ, tuy nhiên, đến nay, đã có nhiều
công trình khoa học nghiên cứu về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, điển hình như đề
tài luận văn thạc sĩ “Phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong giai
đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế”, đề tài này chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng
thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và phân tích xây dựng nên các giải pháp
phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.
Đề tài luận văn thạc sĩ “Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và
hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam”
của tác giả Phạm Thị Như Yến – hướng dẫn đề tài Tiến Sĩ Nguyễn Tấn Hoàng.
Đây là đề tài tập trung vào phân tích ngồn gốc hình thành và sử dụng nguồn vốn tại
các Công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường, tính chất pháp lý về hoạt động đầu
tư và nêu lên các giải pháp liên quan đến việc thu hút vốn tại các công ty bảo hiểm
nhân thọ trên thị trường, dùng phương pháp tổng hợp số liệu, so sánh đề tài đã tập
trung vào nghiên cứu số liệu giai đoạn 2004-2005.
Bên cạnh đó, đã có đề tài luận văn thạc sĩ “Hoạt động đầu tư tại Tập đoàn
Bảo Việt giai đoạn 2003-2009”, tác giả Lê Thị Lan Anh, hướng dẫn đề tài PGS.TS.
Từ Quang Phương. Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động đầu tư trong
công ty bảo hiểm, thực trạng hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt, từ đó nêu lên
giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư tại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2010-2015.
Các đề tài nghiên cứu đã chỉ rõ rằng sự cần thiết và vai trò của hoạt động đầu
tư tài chính, đặc biệt là cơ sở pháp lý của Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư
tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nói chung. Phạm vi,
quy mô nghiên cứu của những đề tài tương đối rộng, số liệu nghiên cứu tập trung
giai đoạn trước 2009. Chưa có đề tài nào tập trung nghiên cứu chuyên sâu về hoạt
động đầu tư tài chính, hiệu quả đầu tư tại một công ty kinh doanh bảo hiểm nhân
thọ để thấy được việc tầm quan trọng của hoạt động đầu tư tài chính ảnh hưởng
đến sự sống còn và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Do đó, ở đề tài này, việc tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động đầu
tư tại công ty bảo hiểm nhân thọ, phân tích thực trạng đầu tư tài chính giai đoạn
2009- 2011, qua đó xây dựng những giải pháp phát triển hoạt động đầu tư tài chính
tại Bảo Việt Nhân thọ - thành viên của tập đoàn Bảo Việt là một vấn đề cần thiết.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động đầu
tư tài chính nhất là hoạt động đầu tư tài chính tại các Công ty BHNT, đưa ra các
bằng chứng thực tế về thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại Bảo Việt Nhân thọ
qua đó xây dựng các giải pháp nhằm phát triển toàn diện công tác đầu tư tài chính
tại Bảo Việt Nhân thọ, không ngừng gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường và
định hướng phát triển bền vững của DN.

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài nhằm khảo sát các đề tài nghiên cứu đã thực
hiện, qua đó thu thập các bằng chứng thực tiễn, hoạt động đầu từ tài chính của các
công ty BHNT trên thị trường, hoạt động đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt,
phân tích số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính của Bảo Việt Nhân thọ
giai đoạn 2009 – 2011 từ đó, phát triển toàn diện hoạt động đầu tư và nâng cao
hiệu quả đầu tư của đơn vị.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động đầu tư của Bảo Việt Nhân thọ,
trong đó tập trung nghiên cứu sâu về hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài
chính. Đề tài cũng tập trung nghiên cứu hoạt động của các DN kinh doanh BHNT
trên thị trường, những quy định pháp lý có liên quan, chi phối đến hoạt động đầu tư
tài chính của DN kinh doanh BHNT tại Việt nam.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở nắm chắc về cơ sở lý luận về BHNT và phân tích hoạt động thực
tiễn tại DN, đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng. Bên cạnh đó, đề tài
cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê, so sánh,
tổng hợp, phân tích và khảo sát số liệu thực tế trên thị trường và tại Bảo Việt Nhân
thọ giai đoạn 2009-2011 để đánh giá đối tượng nghiên cứu và xây dựng giải pháp
phù hợp. Đề tài thu thập số liệu bằng phương pháp tổng hợp từ hoạt động thực tiễn.
6. Dự kiến những đóng góp của luận văn
Đề tài mong muốn đóng góp những ý kiến nhằm giúp cho đơn vị không
ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính, tạo nền tảng để
phát triển bền vững – đúng với sứ mệnh của DN, cụ thể là:
+ Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư tài chính thông qua cơ
chế đánh giá, thẩm định dự án và các hoạt động đầu tư, quy trình xử lý các nghiệp
vụ và kiểm soát nghiệp vụ đầu tư tại Bảo Việt Nhân thọ.
+ Phát triển khách hàng, thị trường để tăng doanh thu phí BHNT, tạo nguồn
vốn cho hoạt động đầu tư.
+ Nêu những giải pháp về dự báo thị trường, môi trường đầu tư trong tương
lai để từ đó khai thác tối đa nguồn vốn đầu tư, xác định danh mục đầu tư tối ưu, tỷ
trọng nguồn vốn đầu tư tập trung vào dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.
7. Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham
khảo, đề tài tập trung vào 3 phần chính:
Phần 1: Cơ sở lý luận về hoạt động đầu tư tài chính trong các DN bảo hiểm.
Phần 2: Thực trạng về hoạt động đầu tư tài chính tại Tổng Công ty Bảo Việt
Nhân thọ
Phần 3: Giải pháp phát triển toàn diện hoạt động đầu tư tài chính tại Bảo Việt
Nhân thọ


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025204 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement