Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hadyn
#1003157 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về khái niệm, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất; Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất mặt hàng gốm sứ tại công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng; Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp

1 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần
có các yếu tố đầu vào như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao
động. Để có được các yếu tố này doanh nghiệp cần có một số vốn nhất định
phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh. Trong đó, vốn kinh doanh của
doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huy động,
sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu nâng cao giá trị tài
sản của chủ doanh nghiệp.
Muốn thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp,
vấn đề quản lý tài sản trở thành một trong những nội dung quan trọng trong
quản trị tài chính. Mục tiêu quan trọng nhất của việc quản lý tài sản là đảm
bảo quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường với
hiệu quả kinh tế đem lại lớn nhất, qua đó nâng cao được vị thế của doanh
nghiệp cũng như tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu.
Công ty TNHH Gốm sứ Bát Tràng là doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất các mặt hàng gốm sứ. Trong những năm qua, công ty đã có
nhiều cố gắng trong việc quản lý và sử dụng tài sản một cách hiệu quả nhằm
nâng cao khả năng cạnh tranh, thu được nhiều lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, kết
quả đạt được còn thấp so với mục tiêu và chưa xứng tầm với tiềm năng của
doanh nghiệp do trong quá trình quản lý và sử dụng tài sản còn tồn tại nhiều
nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Trước tình hình mới, để doanh
nghiệp đứng vững trên thị trường và nâng cao vị thế của mình, nâng cao hiệu
quả sử dụng tài sản trở thành một trong những vấn đề hết sức cấp thiết đối với
công ty.
Từ thực tế đó, đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty
TNHH Gốm sứ Bát Tràng” đã được lựa chọn để nghiên cứu.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
- Khoá luận tốt nghiệp 2004 của Vũ Quang Hoà, Đại học Kinh tế Quốc
Dân "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công ty Sao
Vàng Hà Nội " Tác giả làm đã nêu ra một số lý luận cơ bản về Tài sản cố định
và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty
Sao vàng Hà Nội.
-“Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu Than - VINACOMIN”, Luận văn Thạc sỹ 2006, lưu tại
Học Viện Tài chính, của tác giả Lê Thị Huyền Trang. Tác giả làm đã nêu ra
một số lý luận cơ bản về vốn lưu động và một số giải pháp để nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than –
VINACOMIN.
- “Đau đầu bài toán sử dụng đồng vốn hiệu quả” của tác giả Minh
Đức, đăng trên Diễn đàn kinh tế Việt Nam ngày 12/5/2011 nêu lên một số
nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh
nghiệp tại Việt Nam.
- “Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa” Bài phân
tích đăng trên trang web Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! ngày 09/10/2009. Bài viết đã
nêu lý luận và phương pháp quản trị vốn lưu động: tiền mặt, các khoản phải
thu, hàng tồn kho trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- “Sáu sai lầm trong quản trị vốn lưu động” Tác giả Kevin Kaiser và
S.David Young trên Harvard Business Review. Bài phân tích đã nên sáu sai
lầm trong quản trị vốn lưu động được đúc rút từ nghiên cứu hoạt động của các
công ty và tập đoàn lớn trên thế giới (Quản lý bằng báo cáo thu nhập; Khen
thưởng lực lượng bán hàng chỉ vì tốc độ tăng trưởng đạt được; Áp dụng hệ số
thanh toán nợ hiện tại và hệ số thanh toán nợ nhanh; Quá chú trọng đến chất
lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất; Lấy đối thủ làm chuẩn; Quản lý các
khoản phải thu theo các khoản phải trả).
Các công trình, bài viết nghiên cứu trên đã đề cập đến những vấn đề
chung về tài sản lưu động, tài sản cố định, hiệu quả sử dụng tài sản, nguyên
nhân dẫn đến việc sử dụng tài sản kém hiệu quả, và nêu ra một số giải pháp
nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Tuy nhiên, một số đề tài
nghiên cứu đã không còn tính chất thời sự do năm nghiên cứu là trước năm
2011 và chưa có đề tài nào nghiên cứu về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty
TNHH Gốm sứ Bát Tràng – Doanh nghiệp sản xuất, nhỏ và vừa. Vì vậy, việc
nghiên cứu, thông qua đánh giá thực trạng sử dụng tài sản của Công ty TNHH
Gốm sứ Bát Tràng để tìm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là hết
sức cần thiết đối với thực tiễn.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Mục đích nghiên cứu chung của mọi đề tài là hướng tới một điều gì đó
hay một công việc nào đó trong nghiên cứu mà người nghiên cứu mong muốn
hoàn thành, nhưng thông thường mục đích khó đo lường hay định lượng
được. Mục đích trả lời cho câu hỏi “nhằm vào việc gì?” hay “để phục vụ
điều gì?” và mang ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu nhắm đến đối tượng phục
vụ sản xuất, nghiên cứu.
Trong quá trình thu thập thông tin để thực hiện đề tài người viết mong
muốn công tác nghiên cứu của mình đạt được những mục đích cụ thể như sau:
- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về khái niệm, đánh giá hiệu quả sử
dụng tài sản của doanh nghiệp sản xuất;
- Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của doanh
nghiệp sản xuất mặt hàng gốm sứ tại công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh
nghiệp.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tommyh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement