Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trang_cun
#1003154 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, các doanh nghiệp
Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức không chỉ đến từ
các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các doanh nghiệp nước ngoài với
trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến với tiềm lực kinh tế hùng mạnh. Các
doanh nghiệp nhà nước cần có những giải pháp và tăng cường quản lý các
hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài sản, tự mình phát huy sức mạnh
nội lực, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất nhằm khẳng định
chỗ đứng và vị thế của mình trong thị trường trong nước và cả quốc tế.
Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau và
mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hoá giá trị tài sản cho các chủ sở hữu.
Để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, vấn đề sử
dụng tài sản nói chung và tài sản lưu động nói riêng trở thành một trong những
nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Sử dụng tài sản lưu động một cách
hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu
quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và
làm tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu.
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC là Công ty TNHH
Một thành viên trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, là một trong những
doanh nghiệp thành công trong ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản.
Trong những năm gần đây Tổng công ty đã đầu tư mở rộng thêm nhiều dự án,
công trình lớn như: Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 khu đô thị Ciputra Hà Nội;
Tổ hợp chung cư cao tầng Trung yên Plaza, NO4; chung cư cao tầng 122 Vĩnh
Tuy, Khu đô thị Phú Gia – Phú Quốc,…
Trong những năm qua, Tổng công ty đã quan tâm đến vấn đề hiệu quả
sử dụng tài sản lưu động và đã đạt được những thành công nhất định. Nhờ đó,
khả năng cạnh tranh cũng như uy tín của Tổng Công ty ngày càng được nâng
cao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hiệu quả sử
dụng tài sản lưu động vẫn còn thấp so với mục tiêu. Thực tế đó ảnh hưởng tiêu
cực tới hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.
Trước yêu cầu đổi mới, để có thể đứng vững và phát triển trong môi
trường cạnh tranh gay gắt, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả
sử dụng tài sản lưu động là một trong những vấn đề hết sức cấp thiết đối với
Tổng công ty.
Từ thực tế đó tui đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài
sản lưu động tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC” làm
đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu của bất cứ một
doanh nghiệp nào cũng là nhằm tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, do vậy
mà việc sử dụng tài sản một cách có hiệu quả tức là kinh doanh đạt tỷ suất.
Từ thực tế đó đã có rất nhiều các tác giả, đề tài nghiên cứu, các cuộc
hội thảo liên quan đến việc phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản đối
với các doanh nghiệp như các bài báo đăng tạp chí trong nước, luận văn,
chuyên đề… với nội dung hệ thống hóa các lý luận cơ bản về tài sản của
doanh nghiệp, phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp
đã ra đời; có thể kể đến như Nhóm tác giả trường Đại học kinh tế quốc dân
(2013), Đỗ Thu Hồng (2003) , Bùi Phương Hà (2008), Ninh Anh Tuấn
(2009)… Điểm mạnh của những nghiên cứu này là đã tiếp tục hoàn thiện
khung lý thuyết về Tài sản của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
tài sản doanh nghiệp và đánh giá thực trạng sử dụng tài sản của các công ty
qua các giai đoạn phát triển khác nhau; bước đầu đưa ra một số đề xuất giúp
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.
Nhóm tác giả Trường đại học kinh tế quốc dân đã đưa ra các vấn đề
về tổng quan lý thuyết về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, các
nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động tới hiệu quả sử dụng tài sản.
Luận văn của tác giả Đỗ Thu Hồng (2003) đi sâu phân tích hiệu quả
sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc.
Qua phân tích tác giả đã đưa ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng tài sản lưu động như: giải pháp sử dụng hàng dự trữ, tồn kho hay việc sử
dụng ngân quỹ, quản lý các khoản phải thu của xí nghiệp.
Chuyên đề của tác giả Bùi Phương Hà (2008) đi sâu phân tích hiệu
quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty CP vận tải và thương mại Hải Phòng.
Qua phân tích tác giả đã đưa ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng tài sản cố định như: chú trọng mở rộng thị trường, hoàn thiện quá trình
mua sắm, lựa chọn nguồn vốn tài trợ dài hạn hợp lý, đa xdnajg hóa hoạt động
sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên.
Luận văn của tác giả Ninh Anh Tuấn (2009) phân tích hiệu quả sử
dụng tài sản của Công ty CPBT & XD Vinaconex Xuân Mai. Qua phân tích
tác giả đã đưa ra giải pháp chung về hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty như:
tăng cường huy động vốn, thực hiện quản lý và sử dụng các khoản phí một
cáh tiết kiệm có hiệu quả, nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và công nhân,
đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không cần dùng . Ngoài ra tác giả
còn đưa ra có giải pháp cụ thể cho việc sử dụng tài sản lưu động như quản lý
và sử dụng hiệu quả tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho. Giải pháp
cho việc sử dụng tài sản cố định như thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư
vào tài sản cố định, tăng cường hoạt động sữa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài
sản cố định.
Nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp của nhóm nghiên cứu trong đại học Nuffield- Úc.
Trong nghiên cứu tác giả đã chỉ ra được hoạt động luân chuyển nguồn vốn
trong một chuỗi cung ứng hậu cần của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực nông nghiệp của Úc, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn trong doanh nghiệp.
Nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn trong tổ chức đầu tư Palestine Exchange
(PEX) của Ibrahim M. Awad and Abdel-Rahman Al-Ewesat đưa ra được cách
tính hiệu quả kinh doanh vốn của các tổ chức chứng khoán Palestine, mục đích
của nghiên cứu đề xuất này là để cung cấp cho việc ra quyết định và khuyến nghị
trong việc quản lý vốn nhà nước. Nó cũng điều tra và phát hiện ra tầm quan
trọng của việc quản lý vốn lưu động hữu ích của vốn lưu động trong việc hỗ trợ
hoạt động kinh doanh và liên quan đến thị trường cổ phiếu.
Tuy nhiên, các đề tài nghiên cứu về Hiệu quả sử dụng tài sản hiện nay
vẫn còn tồn tại một số hạn chế như các giải pháp đưa ra vẫn mang tính lý
thuyết, chưa đi sâu nhấn mạnh vào các điểm cụ thể theo đặc điểm kinh doanh
của từng doanh nghiệp.
Có thể nói đây là một đề tài không mới, tuy nhiên mỗi một đơn vị,
doanh nghiệp lại có những đặc trưng, loại hình hoạt động khác nhau, trong
không gian và thời gian khác nhau nên việc đưa ra các giải pháp sử dụng hiệu
quả tài sản cũng là không giống nhau. Vì vậy qua luận văn nghiên cứu này tôi
hi vọng sẽ đưa ra được các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng
tài sản góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng Công ty
đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về tài sản lưu động, hiệu quả sử dụng tài
sản lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động.
- Thông qua quá trình phân tích và đánh giá các chỉ tiêu về hiệu quả sử
dụng tài sản lưu động, ta có cơ sở để đưa ra nhận xét 1 cách tổng quát về thực
trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ
tầng Đô thị UDIC.
- Từ phân tích thực trạng tại Tổng Công ty ta có những kiến nghị, đề
xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Tổng
công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:
- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại Tổng
công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC từ năm 2011 đến 2013 và các
chỉ tiêu về doanh thu, các chỉ tiêu về lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác.
Đây là các chỉ tiêu phản ánh rõ nét hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của
doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được xây dựng dựa trên số liệu thực tế thu
thập qua các báo cáo tài chính từ năm 2011 đến 2013 của Tổng công ty Đầu
tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để giải quyết những vấn đề đặt ra, luận văn sẽ sử dụng một số
phương pháp nghiên cứu sau:
* Trước hết luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy
vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu quá trình hình thành và sử
dụng tài sản lưu động tại các doanh nghiệp nói chung.
* Bên cạnh đó, phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải quy nạp
được sử dụng nhằm nêu rõ thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại Tổng công
ty như:
+ Phương pháp phân tích số liệu chi tiết theo thời gian: Các kết quả
kinh doanh bao giờ cũng là một quá trình diễn ra trong từng khoảng thời gian
nhất định. Mỗi khoảng thời gian khác nhau sẽ có những nguyên nhân tác động
khác nhau. Việc phân tích số liệu theo thời gian sẽ giúp ta đánh giá được nhịp
độ, tốc độ phát triển của các chỉ tiêu qua từng thời kỳ khác nhau.
+ Phân tích số liệu chi tiết theo bộ phân cấu thành của chỉ tiêu: Phân tích
Dupont các chỉ tiêu kinh tế thường được chi tiết thành nhiều yếu tố khác
nhau. Nghiên cứu chi tiết giúp ta đánh giá chính xác các yếu tố cấu thành của
chỉ tiêu phân tích thông qua sự thay đổi của từng bộ phận cấu thành nên chỉ
tiêu đó.
* Ngoài việc quan sát, thu thập, thống kê số liệu, tài liệu liên quan thì
để phân tích và đánh giá được hiệu quả sử dụng TSLĐ có nhiều phương pháp
trong đó có thể sử dụng hai phương pháp là phương pháp so sánh và phương
pháp tỷ số.
- Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong
phân tích hoạt động kinh doanh. Khi sử dụng phương pháp này thì chúng ta
phải lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh. Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu của một kỳ
được lựa chọn làm căn cứ để so sánh, được gọi là gốc so sánh. Tuỳ theo mục
đích của nghiên cứu mà lựa chọn gốc so sánh thích hợp. Các gốc so sánh có
thể là:
+ Tài liệu của năm trước (kỳ trước) nhằm đánh giá xu hướng phát triển
của các chỉ tiêu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tommyh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014644 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement