Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mytrang_94qn
#1003113 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam, trong
thời gian qua hoạt động tài chính tiền tệ nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng
đã có những thay đổi đáng kể. Sự xuất hiện của một loạt ngân hàng thương mại cổ
phần (NH TMCP) trong và ngoài nước đã tạo ra tính cạnh tranh ngày càng gay gắt
cho thị trường ngân hàng Việt Nam. Đối mặt với những khó khăn đó, buộc các NH
TMCP phải chủ động phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để
theo kịp với sự thay đổi của môi trường. Trong điều kiện đó, BCTC với các thông
tin tài chính tổng hợp nhất là phương tiện cung cấp những thông tin hữu ích cho
mọi đối tượng trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh và phát triển. Song BCTC là
sản phẩm của kế toán, nó mang nhiều yếu tố kỹ thuật để có thể đọc và hiểu. Để các
thông tin trên BCTC “biết nói” phải thông qua các phương pháp phân tích, các
chuyên gia đánh giá. Vì vậy, phân tích BCTC là một tro`ng các công cụ phổ biến
nhất đang được sử dụng hiện nay để hỗ trợ cho nhà quản lý trong công tác quản trị.
Trong những năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam đã quan tâm đến việc đánh
giá, phân tích tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên việc đánh
giá và phân tích của các NHTM còn yếu và thiếu thể hiện ở phương pháp phân tích
chưa được toàn diện, chưa đầy đủ, cách thức xem xét và đánh giá, tiêu chuẩn đánh
giá hiện trạng tài chính của các ngân hàng khác nhau lại có sự khác nhau. Điều này
làm cho các nhà quản trị ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, đánh
giá và đưa ra các quyết định quan trọng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát
triển của hệ thống ngân hàng trong tương lai.
Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), sau gần 20 năm ra đời và phát triển
đã khẳng định được chỗ đứng trong hệ thống ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Tuy
nhiên cũng giống như các ngân hàng TMCP khác tại Việt Nam, MB cũng đang hoạt
động trong thị trường tài chính tiền tệ năng động, ngày càng lớn mạnh và cạnh tranh
gay gắt. Nhà quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội luôn mong muốn nắm được số
liệu tài chính để từ đó có được bức tranh thực sự về sức khỏe của Ngân hàng cũng
như dự báo được triển vọng phát triển của ngân hàng mình trong bối cảnh hiện tại
của nền kinh tế Việt Nam. Bức tranh đó được phản ánh qua BCTC của Ngân hàng.
Tuy nhiên, cùng với sự non trẻ trong tuổi đời của thị trường tài chính tiền tệ Việt
Nam nói chung và của Ngân hàng Quân đội nói riêng so với các nước phát triển trên
thế giới thì công tác phân tích BCTC của MB cũng đang ở trong giai đoạn đầu của
quá trình phát triển và còn nhiều hạn chế. Vì vậy mà công tác phân tích báo cáo tài
chính đang được Ngân hàng Quân đội chú trọng và đẩy mạnh để phục vụ chính xác,
kịp thời nhu cầu thông tin tài chính của nhà quản trị.
Do nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của công tác phân tích BCTC
trong điều kiện ngày nay, qua thực tế làm việc tại NH TMCP Quân đội, cùng với
những kiến thức thu nhận được từ nhà trường, tui đã đi đến quyết định lựa chọn đề
tài: “Phân tích báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội” cho luận văn
thạc sỹ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Có thể nói công tác phân tích báo cáo nói chung đã giúp cho nhà quản trị có
được cái nhìn sâu sắc hơn về chất lượng hoạt động dịch vụ, cụ thể hóa thành những
con số “biết nói”, từ đó đưa ra những chiến lược kịp thời, và hiệu quả. Tại MB nói
riêng, việc phân tích BCTC là một công việc thường kỳ và đã thể hiện rõ tầm quan
trọng trong việc hoạch định chính sách, chiến lược của các nhà quản trị. Do đó, đề
tài phân tích BCTC tại các NHTM nói chung và tại MB nói riêng đã được một số
tác giả lựa chọn để đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu. Từ các công trình nghiên cứu
này, các tác giả đã đưa ra được nhiều đóng góp cho công tác phân tích của Việt
Nam nói chung và công tác BCTC của Ngân hàng thương mại nói riêng.
Về ưu điểm của việc phân tích BCTC trong các NHTM, các công trình nghiên
cứu trước đã trình bày được những kết quả đạt được của các NHTM Việt Nam trong
công tác phân tích BCTC hiện nay:
- Luận văn “Phân tích báo cáo tài chính tại NH TMCP Techcombank – thực
trạng và giải pháp” của tác giả Lê Khánh Hòa phát hiện rằng: công tác phân tích
BCTC đã đề cập tới hầu hết tất cả các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tại
Techcombank, nhiều chỉ tiêu đi sâu phân tích theo nhiều hướng, khía cạnh khác
nhau. Do vậy, Techcombank được đánh giá là một trong những ngân hàng có công
tác phân tích BCTC tương đối tốt. Có được thành quả này một phần phải nói tới
Techcombank đã rất mạnh tay đầu tư cho hệ thống phần mềm công nghệ thông tin,
giúp ngân hàng tự động hóa nhiều báo cáo và các số liệu, thông tin… cần để sử
dụng cho phân tích BCTC nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.
- Luận văn “Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền đã chỉ ra được việc phân tích đầy đủ
các chỉ tiêu trên BCTC của công tác phân tích bắt nguồn từ việc Ngân hàng VCB đã
có được bộ phận phân phân tích tài chính chuyên trách việc thực hiện phân tích
BCTC của toàn hàng theo định kỳ và thực hiện đánh giá, khen thưởng từng chi
nhánh dựa trên kết quả phân tích đó. Do vậy, chất lượng công tác phân tích BCTC
được quan tâm và kết quả phân tích đã góp phần thiết thực cho ban lãnh đạo đưa ra
các quyết định.
Về nhược điểm của việc phân tích BCTC trong các Ngân hàng thương mại,
các đề tài trước cũng đã phát hiện được một số điểm chủ yếu như sau:
- Luận văn “Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại các NHTM
trong điều kiện hiện nay” của tác giả Trần Thị Quỳnh Giang đã nêu ra được hiện
nay, công tác phân tích BCTC tại một số ngân hàng còn chưa được thực sự chú
trọng. Đội ngũ nhân sự có chuyên môn kinh nghiệm phân tích BCTC ngân hàng tại
Việt Nam còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Nhiều chỉ tiêu phân tích còn sơ
xài, chưa đưa ra được những kết luận và những tư vấn đủ tin cậy cho ban lãnh đạo.
- Luận văn“ Phân tích báo cáo tài chính của NH TMCP Bắc á” của tác giả
Nguyễn Thị Bảo Yến đã chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân làm cho công tác
phân tích BCTC còn nhiều hạn chế là thực tế tại NH TMCP Bắc Á chưa có các bộ
phận chuyên trách thực hiện việc phân tích BCTC của Ngân hàng, người phân tích
chưa được đào tạo bài bản khoa học.
Trên đây là đóng góp của một số đề tài tiêu biểu trong mảng đề tài phân tích
BCTC tại các NHTM. Các đề tài này đã nêu bật được những ưu, nhược điểm trong
công tác phân tích BCTC tại các NHTM Việt Nam. Nhận thức được rõ ràng về các
tồn tại đó, các đề tài này đã đưa ra được các mô hình phân tích BCTC hiện đại trên
thế giới và đưa ra được sự vận dụng của một số mô hình phân tích BCTC đó vào
các NHTM tại Việt Nam, tạo tiền đề cho việc vận dụng các cách thức này vào thực
tế công tác phân tích BCTC của các Ngân hàng.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất, nghiên cứu đề tài này giúp tui hệ thống hóa và làm rõ những kiến
thức lý luận về phân tích báo cáo tài chính NHTM
Thứ hai, nghiên cứu đề tài giúp tui đi sâu phân tích thực trạng công tác phân
tích BCTC tại MB trong thời gian vừa qua
Cuối cùng, nghiên cứu đề tài này giúp tui có thể đề xuất một số giải pháp
nhằm hoàn thiện công tác phân tích BCTC tại MB
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là BCTC và công tác phân tích BCTC tại MB.
Phạm vi nghiên cứu đề tài là phân tích BCTC tại MB trong 4 năm 2010, 2011,
2012, 2013. Trong đó, đề tài tập trung chủ yếu vào hệ thống các chỉ tiêu và phương
pháp phân tích BCTC thực hiện tại Hội sở MB.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, phân tích, bình
luận, ngoài ra còn sử dụng các biểu đồ, đồ thị, bảng biểu minh hoạ, làm phong phú
thêm cho nội dung của đề tài.
6. Dự kiến đóng góp của đề tài
- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác phân tích BCTC tại NHTM
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác phân tích BCTC của MB,
đề tài đã nêu rõ được những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế cũng như
nguyên nhân của những hạn chế đó, từ đó khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện
công tác phân tích BCTC nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại MB.
- Đề tài đã đưa ra được những giải pháp và các kiến nghị cần thiết để hoàn
thiện công tác phân tích BCTC nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại MB.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement