Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By greenleaves16
#1003098 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kế toán là một lĩnh vực khoa học kinh tế, là một chức năng không thể thiếu
cùng với chức năng tài chính, sản xuất, marketing và nhân sự trong công tác
quản trị của mọi tổ chức. Để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp mà gọi chung là hoạt động kinh tế thì cần có
thông tin về quá trình hoạt động kinh tế đó. Thông tin đóng vai trò quyết định
trong việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra,
kiểm soát quá trình kinh tế. Trong quá trình xử lý công việc của kế toán thì
công việc cuối cùng và cũng là công việc quan trọng nhất đó là thông tin các
kết quả đã xử lý cho các đối tượng liên quan. Quá trình kế toán chỉ có ý nghĩa
khi thông tin kế toán được chuyển tải dưới những hình thức nào đó cho những
người cho những người sử dụng tiềm tàng. Tùy vào nhu cầu của người sử
dụng thông tin mà mỗi loại báo cáo sẽ có nội dung, kết cấu riêng để cung cấp
chính xác loại thông tin cần sử dụng. Hệ thống thông tin kế toán đòi hỏi phải
cung cấp thông tin toàn diện về mọi hoạt động của đơn vị để người quản lý có
cơ sở ra quyết định đúng đắn.
Một doanh nghiệp bao gồm rất nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận sẽ có chức năng,
nhiệm vụ riêng biệt và ở mỗi cấp quản lý thì trình độ hiểu biết về thông tin kế
toán cũng như nhu cầu sử dụng, yêu cầu về thông tin kế toán là khác nhau.
Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới tiếp cận và bước
vào cơ chế hoạt động theo nền kinh tế thị trường nên sự nhận thức cũng như
hiểu biết về kế toán tài chính, kế toán quản trị cũng như những thông tin kế
toán đang còn bị giới hạn ở một mức độ nhất định. Do vậy, mức độ sử dụng
thông tin kế toán một cách có hiệu quả vào việc ra các quyết định quản trị còn
đang rất thấp.
Đối với bộ phận kế toán của doanh nghiệp, kế toán viên phần lớn chỉ chú tâm
vào việc tính toán, ghi chép sổ sách mà không quan tâm tới việc thiết kế một
hệ thống thông tin kế toán linh hoạt, đầy đủ mà tất cả những ai muốn sử dụng
đều có thể lấy được thông tin mà mình mong muốn. Các báo cáo cung cấp
thông tin kế toán tài chính hiện nay hầu hết chỉ để phục vụ cho các đối tượng
bên ngoài, cụ thể đó là các cơ quan chức năng. Ví dụ như bảng cân đối kế
toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Những báo cáo này cũng cung cấp rất nhiều thông tin kế toán nhưng có nhiều
thông tin vẫn ở dạng ẩn, tức là phải tính toán thì mới có thể ra được một thông
tin khác mà người sử dụng muốn có.
Như vậy, có thể thấy rằng từ việc không điều tra, nghiên cứu và hiểu rõ nhu
cầu sử dụng thông tin kế toán của từng bộ phận nên việc đáp ứng đầy đủ và
xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp còn yếu kém. Trong
khi nhu cầu về thông tin kế toán của các cấp quản lý rất phong phú, đa dạng
và thay đổi liên tục thì các thông tin đưa ra chỉ theo khuôn mẫu và không đáp
ứng được nhu cầu của người sử dụng. Hơn nữa, các thông tin đưa ra chưa
được các cấp quản lý nội bộ hiểu một cách đúng đắn và sâu sắc. Chính vì vậy,
tui đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán của các
cấp quản lý trung gian – Tình huống tại công ty TNHH DENSO Việt
Nam ”.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu quốc tế, sách, giáo trình đề cập tới hệ thống
thông tin kế toán cũng như vai trò của nó đối với các cấp quản lý.
Theo tác giả Nguyễn Xuân Hưng (2010) thì “Thông tin kế toán có vai trò hết
sức quan trọng đối với công tác quản lí ở cấp độ vi mô cũng như ở cấp độ vĩ
mô. Có thể nói rằng chất lượng của thông tin kế toán ảnh hưởng trực tiếp và
có tính chất quyết định sự thành bại của các quyết định kinh doanh”.
Theo tác giả Vũ Hữu Đức (2010) thì thông tin kế toán là rất cần thiết cho nhà
quản trị để ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Do đó nếu thông tin
kế toán sai lệch sẽ dẫn đến các quyết định của nhà quản trị không phù hợp,
doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng khó khăn.
Tất cả các công trình cũng đều chỉ ra rằng nhu cầu về thông tin kế toán của
mỗi cá nhân là khác nhau và hệ thống kế toán trong điều kiện đó phải cung
cấp thông tin một cách toàn diện về mọi hoạt động của đơn vị để người quản
lý có cơ sở ra quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, các công trình này chỉ dừng lại
ở mức độ đưa ra một số báo cáo như báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh, các chỉ số như ROA, ROE, ROI mà chưa khảo sát nhu cầu
thực tế trong việc sử dụng thông tin kế toán của các cấp quản lý. Do vậy các
thông tin đưa ra vẫn chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết và chỉ có ích với một số
đối tượng nhất định.
Ngoài ra, đã có một số công trình nghiên cứu và bài báo đề cập tới tính hữu
ích của thông tin và mô hình đánh giá chất lượng thông tin.
Theo Tiến sĩ Đặng Đức Sơn, “tính hữu ích của thông tin là một vấn đề cơ bản
và mang tính thời sự. Tuy nhiên vấn đề này chưa được trình bày một cách
thỏa đáng trong hệ thống kế toán Việt Nam hiện hành”. Tác giả cũng đưa ra
mô hình về tính chất thông tin. Tại đó, tác giả đưa ra các tính chất để thỏa
mãn tính có ích của thông tin đối với người sử dụng.
Tác giả Nguyễn Bích Liên (2012) cũng đưa ra mô hình đặc tính chất lượng
thông tin theo tổng hợp của Knight và Burn.
Như vậy, đối với nhu cầu sử dụng thông tin thì các công trình nghiên cứu,
sách, giáo trình vẫn chưa trả lời được câu hỏi, với mỗi nhà quản lí, với mỗi
ngành nghề, đặc biệt là ngành sản xuất thì họ cần những thông tin gì? Về chất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009337 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement