Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trai_tu_lang_man_88
#1003009 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường chứng khoán Việt Nam một số năm trở lại đây có sự phục hồi hơn,
đã có sự tăng số lượng công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nhưng các thể
chế tài chính Việt Nam chưa đủ mạnh để có được những thông tin tài chính thực sự
hiệu quả trên cơ sở thông tin minh bạch, kịp thời. Những thông tin công bố còn
chưa đủ tính xác thực, vì vậy đòi hỏi người sử dụng thông tin tài chính cần xây
dựng được hệ thống phân tích tài chính hiệu quả ngay từ đầu và chặt chẽ để có được
quyết định tài chính đúng đắn và phù hợp với từng đối tượng sử dụng thông tin. Từ
đó, góp phần xây dựng hệ thống tài chính quốc gia thêm mạnh.
Rất nhiều công ty niêm yết trên TTCK, với nhiều ngành khác nhau. Mỗi ngành
sẽ có sự quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng thông tin. Trong đó bất động sản là
một ngành phi tài chính điển hình và được nhiều đối tượng quan tâm. Bởi thị trường
bất động sản là một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, là thị
trường liên quan trực tiếp tới một lượng tài sản cực lớn cả về mặt quy mô, tính chất
cũng như mặt giá trị. Bất động sản là một trong những biểu hiện về sự thịnh vượng
của mỗi quốc gia. Tỷ trọng bất động sản trong tổng số của cải xã hội ở các quốc gia
là khác nhau nhưng thường chiếm khoảng 40% lượng của cải vật chất mỗi quốc gia.
Các hoạt động liên quan đến bất động sản chiếm tới 30% tổng các hoạt động trong
nền kinh tế. Bất động sản là quan trọng không thể thiếu trong đời sống, là nguồn tài
nguyên quý giá, có hạn và không thể thay thế được.
Thêm vào đó, thị trường BĐS Việt Nam từ năm 2014 đã có những tín hiệu
phục hồi tích cực về thanh khoản và giá đã có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân
khúc. Sự phục hồi trên diện rộng với lượng hàng tồn kho giảm đều và ổn định, khối
lượng giao dịch trên thị trường này tăng vọt cũng như sự phục hồi về giá chào bán
diễn ra trên tất cả các phân khúc cao cấp, trung cấp và nhà ở giá phải chăng trong
thị trường. Do có nền tảng vững chắc về tăng trưởng GDP và tín dụng tại Việt Nam
đều đã phục hồi, cùng với những điều chỉnh về chính sách nhà ở như nới lỏng quy
định sở hữu nhà của người nước ngoài và gói hỗ trợ tín dụng cho lĩnh vực bất động
sản giúp mở rộng nhu cầu mua bất động sản. Thị trường bất động sản đang “nóng”
trở lại.
Với xu thế hội nhập quốc tế và sự “nóng” trở lại của thị trường bất động sản,
nhu cầu sử dụng thông tin về tình hình tài chính của các công ty bất động sản ngày
càng được quan tâm. Do vậy, việc cung cấp thông tin tài chính một cách chính xác,
kịp thời và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Phân tích tài chính doanh nghiệp thể
hiện thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm và là kết quả của một
quá trình. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, khả quan hay bi quan
thể hiện rõ nét qua các chỉ tiêu phân tích tài chính. Việc phân tích tài chính giúp
người đọc biết được trạng thái tài chính cụ thể của doanh nghiệp cũng như xu
hướng phát triển của doanh nghiệp cả về sức mạnh tài chính, an ninh tài chính, mức
độ độc lập tài chính, chính sách huy động và sử dụng vốn, khả năng sinh lời và khả
năng thanh toán của doanh nghiệp. Đồng thời, từ việc PTTC hiện tại có thể dự báo
những thông tin tài chính trong tương lại, những thuận lợi và khó khăn có thể xảy ra
với doanh nghiệp. Vì những thông tin mà phân tích tài chính mang lại nên phân tích
tài chính được rất nhiều đối tượng khác nhau quan tâm như nhà quản trị doanh
nghiệp, cơ quan nhà nước, các nhà đầu tư, người lao động, tổ chức tín dụng....
Chính vì vậy, việc nghiên cứu phân tích tài chính các công ty cổ phần bất động
sản niêm yết là một yêu cầu mang tính cấp thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và
thực tiễn, để giúp thị trường bất động sản phát triển đúng hướng và đúng quy luật.
Xuất phát từ vai trò và nhu cầu cấp thiết liên quan đến phân tích tài chính, sau thời
gian nghiên cứu, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phân tích tài chính các công
ty cổ phần bất động sản niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt luận văn là vận dụng lý thuyết về phân tích tài
chính và sử dụng những dữ liệu thực tế để phân tích, đánh giá thực trạng về tình
hình phân tích tài chính của các CTCP BĐS niêm yết trên TTCK Việt Nam. Từ đó,
đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện về tổ chức, nội dung và phương pháp phân tích tài
chính tại các CTCP BĐS niêm yết. Nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính
được công bố công khai trên thị trường của các công ty cổ phần bất động sản niêm
yết Việt Nam.
Từ đó, luận văn hướng tới mục tiêu cụ thể sau:
- Làm rõ cơ sở lý luận phân tích tài chính doanh nghiệp và xây dựng hệ
thống phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng hệ thống phân tích tài chính áp dụng trong các công ty
cổ phần bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Đánh giá thực trạng hệ thống phân tích tài chính công khai của công ty cổ
phần bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính
nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính công bố công khai của các công ty cổ
phần bất động sản niêm yết trên TTCK Việt Nam.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung giải đáp câu hỏi: Đề tài
tác giả nghiên cứu có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng thông tin về tình hình
tài chính các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
công bố công khai?
Từ đó, luận án phải giải đáp được các câu hỏi cụ thể sau:
- Những đặc trưng nào của CTCP BĐS niêm yết ảnh hưởng đến phân tích tài chính?
- Các công ty cổ phần bất động sản niêm yết đã phân tích tài chính như thế
nào? Những chỉ tiêu phân tích tài chính nào được các công ty cổ phần bất động sản
sử dụng là trọng yếu?
- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính của các công ty bất
động sản niêm yết Việt Nam?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu PTTC của các CTCP
BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam về lý luận và thực tiễn. Nhằm
đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh của thông tin tài chính.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng phân tích tài
chính các công ty cổ phần bất động sản niêm yết tại Việt Nam năm 2014.
+ Phạm vi không gian: Luận văn giới hạn nghiên cứu thực trạng phân tích tài
chính do các công ty cổ phần bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán
Việt Nam công bố công khai, trong đó tập trung vào các công ty bất động sản niêm
yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
+ Phạm vi nội dung: luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phân
tích tài chính Công ty cổ phần bất động sản đã được công bố công khai trên thị
trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam. Là những thông tin có độ tin cậy cao
cũng như đã được thẩm định và được các công ty cổ phần niêm yết công bố theo
quy định của pháp luật. Từ đó, tác giả xây dựng hệ thống phân tích tài chính các
công ty cổ phần bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhằm
nâng cao hiệu quả phân tích tài chính cho các công ty, làm cơ sở cho người sử dụng
thông tin phân tích tài chính đạt hiệu quả. Luận văn tiến hành thu thập số liệu thứ
cấp về thực trạng phân tích tài chính công khai của các công ty cổ phần bất động
sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn áp dụng phương pháp thống kê tổng hợp, phân tích, so sánh… để
phân tích, đánh giá thực trạng phân tích tài chính công ty cổ phần bất động sản niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu định lượng: tác giả sử dụng trong luận văn thông qua
việc tính toán, đo lường tổng hợp, so sánh các sự kiện trên cơ sở các dữ liệu thu
thập được. Từ đó tác giả có dữ liệu thực tế phân tích tình hình tài chính của các
công ty cổ phần bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác
giả đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân tích tình hình tài chính
các công ty cổ phần bất động sản giúp người sử dụng thông tin có cơ sở phân tích
hiệu quả.
Phương pháp nghiên cứu định tính: tác giả sử dụng nhằm mô tả và phân tích
đặc điểm, môi trường của ngành bất động sản, các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement