Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002964 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải là một chỉ
tiêu đặc biệt quan trọng trong bài toán kinh tế - kỹ thuật khi thiết kế
cũng như vận hành hệ thống điện. Bởi vì, mọi sự cố của lưới điện
truyền tải đều gây ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện của cả hệ
thống; có thể gây mất điện cho một số phụ tải hay cả một khu vực
rộng lớn hay làm tan rã lưới, tác động xấu đến sự phát triển của nền
kinh tế và đời sống xã hội.
Vì vậy, việc tính toán độ tin cậy của lưới điện truyền tải
quốc gia nói chung của lưới điện truyền tải 220kV do Công ty
Truyền tải điện 3 quản lý vận hành nói riêng để có biện pháp khắc
phục nâng cao độ tin cậy, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục góp
phần cùng hệ thống điện cả nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, an ninh - quốc phòng và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia
là một yêu cầu cấp thiết cần thực hiện.
2. Mục đích của đề tài.
Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp đánh giá độ tin cậy
cung cấp điện của lưới điện truyền tải bằng phương pháp không gian trạng
thái, kết hợp với bài toán phân tích ảnh hưởng hỏng hóc của các phần tử
đến hệ thống và phương pháp trạng thái lát cắt tối thiểu để giảm nhẹ khối
lượng tính toán. Từ đó ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của lưới điện
truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng
phương pháp không gian trạng thái.
Đề xuất các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của
lưới điện truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
a. Đối tượng.
Các phương pháp nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy trong hệ thống
điện; trọng tâm là phương pháp không gian trạng thái.
b. Phạm vi nghiên cứu.
Lưới điện truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý
vận hành.
Chỉ xét đến sự cố ngẫu nhiên một phần tử trong hệ thống điện.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết về đánh giá độ tin
cậy trong hệ thống điện, đề tài phân tích lựa chọn phương pháp không
gian trạng thái để tính toán, đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới
điện truyền tải.
Từ những nghiên cứu lý thuyết đề tài xây dựng chương trình tính
toán dựa trên phần mềm Matlab để đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của
lưới điện truyền tải.
Dựa vào các số liệu thống kê về các chỉ tiêu độ tin cậy của các
phần tử trong hệ thống điện, sử dụng chương trình để đánh giá các chỉ tiêu
độ tin cậy của lưới điện truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3
quản lý vận hành. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy
cung cấp điện của lưới điện hiện tại.
5. Đặt tên đề tài.
Căn cứ vào mục đích và phạm vi nghiên cứu, đề tài được đặt tên:
“Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền
tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng
phương pháp không gian trạng thái”
6. Bố cục của đề tài.
Ngoài phần mở đầu và kết luận chung, nội dung của luận
văn được biên chế thành 4 chương và các phụ lục, cụ thể như sau:
 Chương 1: Tổng quan về độ tin cậy của hệ thống điện.
 Chương 2: Đánh giá độ tin cậy của lưới điện truyền tải
bằng phương pháp không gian trạng thái.
 Chương 3: Thuật toán và xây dựng chương trình đánh giá
độ tin cậy của lưới điện truyền tải.
 Chương 4: Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện
truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận
hành.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement