Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hercules_hero2005
#1002894 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp: khái niệm về sự cần thiết của phân tích tình hình tài chính; sự cần thiết của việc phân tích tình hình tài chính; các phương pháp phân tích; nội dung phân tích tình hình tài chính. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần rượu bia Đà Lạt: khái quát về công ty; phân tích tài chính công ty cổ phần rượu bia Đà Lạt. Nghiên cứu những giải pháp và đề xuất nhằm nâng cao khả năng tài chính của Công ty cổ phần rượu bia Đà Lạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCHTÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và sự cần thiết của việc phân tích tình hình tài chính
1.1.1Khái niệm
1.1.2 Sự cần thiết của sự phân tích tình hình tài chính
1.2 Các phương pháp phân tích
1.2.1 Phương pháp so sánh
1.2.2 Phương pháp liệt kê cân đối
1.2.3 Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3 Nội dung phân tích tình hình tài chính
1.3.3 Khả năng thanh toán
1.3.4 Hiệu quả hoạt động
1.3.5 Khả năng cân đối vốn
1.3.6 KHả năng sinh lời
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TYCỔ
PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
2.1 Khái quát về công ty
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP Rượu bia Đà Lạt
2.1.3 Đặc điểm hoạt động của Công ty CP Rượu bia Đà Lạt
2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP Rượu bia Đà Lạt
2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán
2.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động
2.2.3 Phân tích khả năng cân đối vốn
2.2.4 Phân tích khả năng sinh lời
CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO
KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ
LẠT
3. 1 Đánh giá về tình hình tài chính của công ty CP Rượu bia Đà Lạt
3.2 Những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao khả năng tài chính kinh
doanh đối với công ty CP Rượu bia Đà Lạt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trước tình hình kinh tế trên thế giới có nhiều biến động cả về kinh tế lẫn
chính trị như hiện nay. Điều này làm ảnh hưởng và có tác động không nhỏ đến các
nước ở khu vực xung quanh. Việt Nam cũng không ngoại lệ, những năm qua nền
kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với việc lãi suất ngân hàng liên tục tăng
cao, lạm phát ở mức trên hai con số, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao điều này làm cho
các doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng nhiều doanh
nghiệp kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ ngân hàng dẫn đến tình trạng phá
sản hàng loạt. Theo thống kê trong năm 2011, số lượng doanh nghiệp Việt Nam bị
phá sản khoảng 60.000 doanh nghiệp chiếm tỷ lệ gần 10% tổng số doanh nghiệp
đang hoạt động.
Vậy để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
phải có lãi và để đạt được mục tiêu này nhà quản trị phải lựa chọn và đưa ra các
quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đặt mục tiêu là
tối đa hoá lợi nhuận. Trong hoạt động sản xuất cũng như kinh doanh, có rất nhiều
vấn đề nảy sinh mà phần lớn những vấn đề về tài chính đóng vai trò rất quan trọng
trong doanh nghiệp. Vì vậy đa số các quyết định đều dựa trên những kết luận rút ra
từ những đánh giá về tình hình tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp.
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là cơ sở quan trọng giúp nhà quản trị
thực hiện tốt chức năng của mình. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình
tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ
thực trạng hoạt động tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh
nghiệp cũng như xác định một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độảnh
hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Qua đó, giúp người sử dụng thông
tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro
tiềm ẩn và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp, để họ có thể đưa ra các giải
pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác
quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Mặc dù việc phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính có
vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty
Cổ phần Rượu bia Đà Lạt chưa thật sự chú trọng và quan tâm đúng mức mà chủ yếu
vẫn dừng ở lại những mức phân tích đơn giản và việc phân tích báo cáo tài chính
cũng chưa được thực hiện thường xuyên và đầy đủ nên chưa thể hiện được vai trò là
một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong việc quản lý doanh nghiệp nói
chung và quản lý tài chính nói riêng.
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác phân tích báo cáo tài
chính trong các doanh nghiệp và thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty
Cổ phần Rượu Bia Đà Lạt, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính
tại Công ty Cổ phần Rượu Bia Đà Lạt”.
2. Tình hình nghiên cứu:
Với việc các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của tình hình kinh tế nói chung dẫn đến việc tốc độ phá sản của các doanh
nghiệp ngày càng tăng cao. Vì vậy để doanh nghiệp có thể đứng vững trong nền
kinh tế hiện nay và có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài thì nhà
quản lý phải hiểu thật rõ doanh nghiệp mình đang đứng ở vị trí nào và vấn đề sức
khỏe của doanh nghiệp ra sao điều này được thể hiện qua tình hình tài chính của
Công ty.
Qua nghiên cứu, trước đây hầu hết các đề tài nghiên cứu tại Công ty Cổ phần
Rượu bia Đà Lạt đều nói về việc tình hình kế toán và bán hàng của Công ty, hiện
nay chưa có đề tài nghiên cứu về tình hình tài chính của Công ty. Vì vậy việc đánh
giá tình hình tài chính Công ty là rất cần thiết không chỉ riêng doanh nghiệp quan
tâm đến tình hình tài chính công ty mà các đối tượng khác cũng rất quan tâm như
các tổ chức, cá nhân, các cổ đông, ngân hàng…. Bởi thông qua việc phân tích tình
hình tài chính sẽ giúp họ đưa ra các quy định đúng đắn.
Theo tác giả được biết, hiện nay đã có một số tài liệu, đề tài ở Việt Nam và
nước ngoài hay một vài công trình, bài viết đề cập đến vấn đề phân tích tình hình
tài chính doanh nghiệp như:
- PGS.TS Lưu Thị Hương - Tài chính Doanh nghiệp - NXB Đại học Kinh tế
quốc dân năm 2009/2010/
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017895 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement