Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b6giadinh
#1002890 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích một cách hệ thống về thực trạng tình hình tài chính của Công ty phân bón và hóa chất dầu khí khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính, … Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của Công ty phân bón và hóa chất dầu khí. Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm khắc phục các hạn chế trong hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty phân bón và hóa chất dầu khí
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh
nghiệp phải tự mình kinh doanh, tính toán lỗ, lãi. Do vậy, để tồn tại và phát
triển được thì các doanh nghiệp phải tự mình đảm trách việc tìm kiếm, huy
động và sử dụng các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh một cách có hiệu
quả nhất. Lúc này phân tích tài chính đối với mỗi doanh nghiệp hết sức quan
trọng.
Phân tích tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp sẽ cho biết tình
trạng tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, ở hiện tại và dự báo các vấn
đề tài chính trong tương lai, đồng thời cung cấp thông tin cho những đối
tượng quan tâm để hình thành các quyết định quản lý, sản xuất kinh doanh và
đầu tư, … Từ đó, doanh nghiệp có thể hình thành hướng đi đúng đắn, có các
chiến lược hợp lý và quyết định kịp thời nhằm đạt kết quả kinh doanh cao
nhất. Cho nên, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (TCDN) là việc làm
thường xuyên không thể thiếu trong quản lý TCDN, nó có ý nghĩa thực tiễn
và là chiến lược lâu dài.
Chính vì tầm quan trọng đó mà tui đã chọn đề tài: “Phân tích tình
hình tài chính của công ty phân bón và hóa chất dầu khí” làm luận văn tốt
nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đã được
trình bày trong các tài liệu xuất bản trong và ngoài nước như:
- Nguyễn Văn Công: Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập, đọc,
kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội, 2005.
- Nguyễn Minh Kiều: Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống kê,
Hà Nội, 2010.
- Higgins: Phân tích quản trị tài chính (Nguyễn Tấn Bình dịch), NXB
ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 2008.
- ...
Về phân tích báo cáo tài chính của công ty phân bón và hóa chất dầu
khí, đã có khá nhiều đơn vị tài chính thực hiện phân tích và đưa ra các đánh
giá. Các bản phân tích và đánh giá này đã đưa ra được những ưu điểm và hạn
chế trong hoạt động tài chính của Công ty, đó là những thông tin cần thiết cho
các đối tượng bên trong và ngoài Công ty.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân
tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
- Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính của công ty phân bón
và hóa chất dầu khí, nhận định nguyên nhân gây nên hạn chế trong
công tác phân tích tài chính của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân
tích tại Công ty.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung cơ bản về công tác phân tích tài
chính của doanh nghiệp và hoạt động tài chính của công ty phân bón và
hóa chất dầu khí.
- Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty
phân bón và hóa chất dầu khí từ năm 2009 đến nay qua các thông tin từ
báo cáo tài chính.
5. Phương pháp nghiên cứu
Khi phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, nhà phân tích có thể lựa
chọn một hay kết hợp các phương pháp sau với nhau trong quá trình phân
tích:
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp phân tích tỷ số
- Phương pháp phân tích chi tiết
- Phương pháp loại trừ
- Phương pháp cân đối
- Phương pháp phân tích Dupont
- …
Phương pháp phân tích chủ yếu được sử dụng trong bản Luận văn này
là sự kết hợp giữa phương pháp so sánh và phương pháp phân tích tỷ số.
Các số liệu sử dụng trong luận văn dựa trên Báo cáo tài chính hàng
năm của công ty phân bón và hóa chất dầu khí.
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Luận văn đã phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của
công ty phân bón và hóa chất dầu khí khi sử dụng các phương pháp
phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính, …
- Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài
chính của công ty phân bón và hóa chất dầu khí.
- Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm khắc phục các hạn chế trong
hoạt động tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công
ty phân bón và hóa chất dầu khí.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Luận văn được
kết cấu thành 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty phân bón và hóa
chất dầu khí
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động tài chính của công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009722 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement