Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By meo_con_an_chuot_beo
#1002796 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời kỳ mở cửa hiện nay, đặc biệt là sau khi gia nhập Tổ chức thương
mại thế giới (WTO), ngày càng nhiều các doanh nghiệp ở nước ta có xu hướng sáp
nhập thành những tập đoàn lớn mạnh nhằm tạo tiềm lực cạnh tranh với các doanh
nghiệp nước ngoài vốn là những tập đoàn lớn và mang tính đa quốc gia.
Các doanh nghiệp lớn với quy mô lớn mới có thể đứng vững và hoạt động tốt
trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, hoạt động của các doanh nghiệp lớn thường
ổn định, có độ an toàn cao, có bề dày kinh nghiệm, có uy tín trên thị trường và có
mức tăng trưởng đều đặn. Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các doanh nghiệp
hoạt động trong nền kinh tế song các doanh nhiệp lớn lại nắm giữ những ngành kinh
tế quan trọng, đóng góp phần lớn cho ngân sách quốc gia và tạo ra GDP gấp nhiều
lần các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác cộng lại. Vì vậy, doanh nghiệp lớn luôn đuợc
xem là bộ phận trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân, là đầu tàu dẫn dắt sự phát
triển của nền kinh tế trong các giai đoạn.
Trong tương lai gần, số lượng các doanh nghiệp lớn sẽ có xu hướng tăng
nhanh vì vậy các ngân hàng thương mại cần có sự chuẩn bị để đáp ứng tốt nhất cho
đối tượng khách hàng đầy tiềm năng này. Lợi ích của các doanh nghiệp lớn đối với
ngân hàng không chỉ là chiếm dư nợ nhiều nhất, cho ngân hàng nguồn doanh thu
cao nhất so với các nhóm khách hàng khác mà còn các mối quan hệ và đặc biệt là
cung cấp nhiều nguồn thông tin khác. Nền kinh tế Việt Nam đang rất cần sự phát
triển bền vững của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn để góp phần
tạo nên sự ổn định kinh tế vĩ mô, sự an toàn và hấp dẫn của môi trường kinh doanh.
Nhận biết được điều này, trong những năm gần đây Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam – Techcombank đã có nhiều cố gắng phát triển hoạt động tín dụng
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lớn và phát triển Ngân hàng. Tuy nhiên, với
những gì đạt được chưa phải là đã tương xứng với tiềm năng của ngân hàng cũng
như của các doanh nghiệp lớn, việc không ngừng phát triển hoạt động tín dụng đối
với các doanh nghiệp lớn là rất cần thiết để Techcombank không ngừng mở rộng và
phát triển, chính vì vậy đề tài: “Phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng
doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” được lựa chọn
nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Một số câu hỏi nghiên cứu đặt ra cho đề tài luận văn:
- Doanh nghiệp lớn là gì? Tiêu chí xác định, đặc điểm của, vai trò của doanh
nghiệp lớn trong nền kinh tế?
- Hoạt động tín dụng là gì? Tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với
khách hàng doanh nghiệp lớn là gì? Các hình thức tín dụng đối với doanh nghiệp
lớn?
- Vì sao phải phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp lớn?
- Sự phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp lớn chịu ảnh hưởng
của các nhân tố nào?
- Hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Techcombank
trong giai đoạn 2012-2014 diễn ra như thế nào? Đạt được những thành tựu, hạn chế
gì? Nguyên nhân?
- Giải pháp nào để phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp lớn tại Techcombank trong thời gian tới?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản:
- Về lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động tín dụng đối
với khách hàng doanh nghiệp lớn của Ngân hàng thương mại thông qua việc trình
bày khái quát về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại, đặc điểm tín dụng
đối với khách hàng doanh nghiệp lớn, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, phân tích
các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng danh
nghiệp lớn của Ngân hàng thương mại.
- Về thực tiễn: Mô tả, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế
phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn làm cơ sở cho
việc đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp lớn tại Techcombank thời gian tới.
- Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra, Luận văn đề xuất các
giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp lớn tại Techcombank thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng
doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng thương mại.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu một số nội dung chủ yếu của việc
phát triển hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại.
+ Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu việc phát triển hoạt động tín dụng
đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại Techcombank.
+ Phạm vi thời gian: Phần thực trạng của đề tài nghiên cứu giai đoạn 2012-
2014, các giải pháp đề xuất trong đề tài có ý nghĩa đến năm 2020.
- Góc độ nghiên cứu: Nghiên cứu trên giác độ Ngân hàng thương mại.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Cách thức tiếp cận giải quyết vấn đề: Luận văn áp dụng phương pháp thống
kê tổng hợp, phân tích, so sánh… để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng phân
tích tài chính tại Techcombank.
Nguồn dữ liệu: là nguồn dữ liệu thứ cấp.
Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu từ bên trong của Techcombank từ 2012-
2014 qua các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh…
Nguồn dữ liệu từ bên ngoài, cụ thể là các bài viết được đăng trên các tạp chí,
các báo cáo, giáo trình, sách, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu, các báo cáo hàng
năm của Ngân hàng Nhà nước, các website liên quan…
5. Kết cấu của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được
kết cấu gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận phát triển hoạt
động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn của NHTM
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng
doanh nghiệp lớn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp lớn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008705 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement