Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By demtranglunglinh2007
#1002773 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực tiễn phát triển của các ngân hàng trên thế giới, tỷ trọng thu nhập
từ tín dụng có xu hƣớng ngày càng giảm, thu nhập từ dịch vụ nhƣ thanh toán
quốc tế, thẻ, chuyển tiền…chiếm tỷ trọng cao. Nhu cầu vay ngân hàng bổ
sung vốn lƣu động hay đầu tƣ tài sản cố định của các tổ chức kinh tế sẽ ngày
càng giảm do đã có một kênh huy động khác thay thế hiệu quả hơn đó là thị
trƣờng chứng khoán, đến một trình độ phát triển nào đó các công ty sẽ cổ
phần hoá và niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán, thông qua thị trƣờng
chứng khoán các tổ chức kinh tế sẽ huy động trực tiếp từ nhiều nguồn vốn
khác nhau, tín dụng ngân hàng sẽ chỉ đáp ứng cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ
kinh doanh và cá nhân tiêu dùng (cho vay bán lẻ), khi đó thị phần tín dụng các
ngân hàng chủ yếu tập trung vào nhu cầu tín dụng bán lẻ, đặc biệt là mảng tín
dụng tiêu dùng, một thị trƣờng tín dụng đầy tiềm năng đang ngày một phát
triển theo tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế, thu nhập và đời sống của dân cƣ.
Việt Nam có dân số đông, lực lƣợng lao động trẻ, thu nhập của dân cƣ
ngày càng đƣợc cải thiện, trong những năm tới, tín dụng tiêu dùng sẽ là thị
trƣờng tiềm năng cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích.
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, nền kinh tế Việt Nam vừa trải qua
một giai đoạn khó khăn, sức cầu trong và ngoài nƣớc suy yếu, hàng tồn kho của
Doanh nghiệp vẫn còn ở mức cao, nhất là tình trạng tồn kho bất động sản, nợ xấu
của Doanh nghiệp và ngân hàng tăng cao. Việc các ngân hàng tập trung cho vay
tiêu dùng, trong đó đẩy mạnh việc cho ngƣời dân vay mua, sửa nhà cũng là cách
để các DN bất động sản giảm hàng tồn kho, là cơ hội để ngân hàng tránh nợ xấu.
Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi
nhánh Hà Nội trong giai đoạn vừa qua hoạt động cho vay tiêu dùng chỉ đáp
ứng nhu cầu thiết yếu về vay vốn, mua nhà, sửa chữa nhà ở, mua ôtô cho các
hộ gia đình. Hoạt động cho vay tiêu dùng mới chỉ dừng lại ở các sản phẩm
truyền thống, sản phẩm chƣa đa dạng và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiêu
dùng của nhân dân. Để thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng
đầu Việt Nam, chuyển hƣớng cho vay phân tán, nhỏ lẻ, lấy trọng tâm tăng
trƣởng dƣ nợ ở khách hàng cá nhân vay tiêu dùng đang là nhu cầu cấp bách
trong chiến lƣợc phát triển kinh doanh của ngân hàng.
Từ thực tiễn đó, qua thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Phát
triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội tui đã chọn đề tài:
―Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà
đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội‖ để nghiên cứu.
Tuy nhiên trong thời gian nghiên cứu đề tài, thực hiện Thực hiện
Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Thủ Tƣớng
Chính phủ về việc Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-
2015 và Quyết định số 589/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt
Nam về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu
Long vào Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, từ ngày
05/5/2015 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chính
thức sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam; sau khi
sáp nhập Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu
Long- Chi nhánh Hà Nội vẫn giữ nguyên trụ sở, con ngƣời, cơ cấu tổ chức,
các phòng giao dịch, chỉ thay đổi nhận dạng thƣơng hiệu và đang trong quá
trình thay đổi quy trình nghiệp vụ theo quy chuẩn của Ngân hàng TMCP Đầu
tƣ và Phát triển Việt Nam, đồng thời đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đầu tƣ
và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đại La với chức năng, nhiệm vụ không
thay đổi, do đó luận văn tiếp tục nghiên cứu và đƣa ra giải pháp phát triển cho
vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam- Chi
nhánh Đại La.
2. Câu hỏi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu: Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân
hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội cần
làm rõ một số câu hỏi sau đây:
Ngân hàng thƣơng mại và hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng
thƣơng mại;
Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thƣơng mại;
Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân
hàng thƣơng mại;
Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phát
triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội;
Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội nay là
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đại La.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của việc nghiên cứu là phát triển hoạt động cho vay tiêu
dùng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh
Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân
hàng thƣơng mại;
- Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long- Chi nhánh Hà Nội. Từ đó,
tìm hiểu những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân trong việc phát triển hoạt
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LiGyan
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002990 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement