Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ooo_misslove_ooo
#1002657 Link tải miễn phí Luận văn:Quản lý tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ hơn những lý luận về xổ số và công tác quản lý tài chính trong hoạt động xổ số tại Việt Nam. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại. Nêu một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng: sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; tái cơ cấu doanh nghiệp – động thái nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản; tăng cường quản lý bảo toàn vốn – tài sản trong kinh doanh xổ số thông qua thế chấp …
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Kể từ khi quá trình đổi mới, mở cửa nền kinh tế bắt đầu diễn ra theo đường lối,
chính sách được Đại hội Đảng toàn quốc lần VI năm 1986 thống nhất đề ra, tới nay sau
hơn 25 năm đổi mới, hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã không
ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành trụ cột của hệ thống tài chính, góp phần quan
trọng vào tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Chỉ tính từ năm 2000 tới cuối
năm 2011, vốn chủ sở hữu (VCSH) đã tăng 36 lần; tổng tài sản tăng 22 lần ; nhiều dịch
vụ ngân hàng mới trên nền tảng công nghệ hiện đại đã ra đời và phát triển mạnh mẽ.
Ngoài ra, tới 80% tổng khối lượng vốn vận động trong nền kinh tế được thực hiện
thông qua hệ thống ngân hàng. Hoạt động ngân hàng cũng đang từng bước hội nhập
vào thị trường tài chính quốc tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận đó, hệ thống NHTM vẫn
còn nhiều điểm tồn tại mà tác động của nó đang ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương
của nền kinh tế và quan hệ ổn định trong các mối liên kết tài chính vĩ mô; kỳ vọng và
niềm tin của người dân vào hoạt động điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) nói chung
và giá trị tiền Đồng nói riêng ; sự lành mạnh của khu vực tài chính và tăng trưởng kinh
tế trong dài hạn. Khi xã hội đang có cái nhìn ngày càng đầy đủ hơn về vấn đề thanh
khoản tại các NHTM cùng những lo ngại gia tăng về diễn biến tài chính, kinh tế tại các
quốc gia phát triển Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới hệ thống tài chính Việt Nam,
chúng ta có cơ hội phân tích những yếu điểm đã và đang tồn tại nhiều năm trong hệ
thống NHTM : (i) nợ xấu của các ngân hàng mặc dù được tính toán thấp nếu tính theo
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam – VAS, nhưng được xác định cao hơn nếu ước lượng
theo Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế IFRS là
nguyên nhân của tình trạng mất thanh khoản liên tục ở nhiều NHTM ; (ii) tỷ lệ an toàn
vốn của NHTM còn thấp hay các bức đệm tài chính còn hạn chế ; (iii) chất lượng tài
sản giảm do việc phân loại tài sản không minh bạch, rủi ro đạo đức gia tăng cùng
những khác biệt trong hệ thống hạch toán, kế toán ; (iv) bước thụt lùi thêm của thị
trường chứng khoán, sự xuống giá và đình đốn của thị trường bất động sản (BĐS) làm

gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính ; (v) quản trị doanh nghiệp kém tạo điều kiện cho
tình trạng cho vay nội bộ, cho vay dưới chuẩn đối với nhiều dự án tín dụng của một số
tập đoàn có vốn nhà nước cũng như nhiều dự án kinh doanh bất động sản bùng nổ
không thể kiểm soát được. Đối mặt với thực trạng đó của hệ thống tài chính ngân hàng,
các cơ quan chức năng mà đứng đầu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang
triển khai đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó có nội dung từng
bước tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của
NHTM; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các NHTM ; nâng cao trật
tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng. Với mỗi NHTM nói
riêng, việc tự bản thân nhanh chóng xây dựng, thực hiện lộ trình nâng cao năng lực tài
chính hiệu quả mới cho phép NH duy trì hoạt động kinh doanh và khẳng định vị thế
trên thị trường tài chính - tiền tệ trong nước.
Đề tài Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu
tƣ và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 được lựa chọn nghiên cứu nhằm tìm
hiểu, phân tích cơ sở lý thuyết về những nội dung cấu thành yếu tố tài chính của các
NHTM; phân tích tình hình năng lực tài chính của BIDV; từ đó đưa ra định hướng, giải
pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của NH này. Đó sẽ là căn cứ tham khảo để Ban
lãnh đạo NH BIDV xây dựng hệ thống giải pháp thích hợp cho chương trình gia tăng
khả năng tài chính của NH trong điều kiện cụ thể của đất nước nhằm tận dụng tối đa
các cơ hội sẵn có với mục tiêu khẳng định vị thế là một trong bốn NHTM Nhà nước
hàng đầu.
2. Tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về giải pháp nâng cao năng lực tài chính các hệ thống NHTM nói
chung hay một ngân hàng nói riêng không phải là một chủ đề mới đối với các quốc
gia trên thế giới hay tại Việt Nam bởi lẽ trong quá trình phát triển hệ thống tài chính
ngân hàng, nhiều thời điểm các ngân hàng gặp phải sự mất cân đối khi tiến hành đa
dạng hóa hoạt động, dịch vụ, cơ cấu tổ chức hay hoạt động quản trị và đòi hỏi phải có
những biện pháp kịp thời nhằm xây dựng lại hệ thống tổ chức, tăng cường tính minh
bạch, lành mạnh và ổn định hơn. Đây là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm nghiên


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuyhuong_235
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1014982 link moi up, mời bạn xem lại bài trên để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement