Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002499 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 16
1.1. Lý luận chung về mô hình “Công ty mẹ - công ty con” 16
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm tổ chức quản lý 16
1.1.2. cách hình thành nhóm công ty mẹ - công ty con 19
1.1.3. Các mối quan hệ chủ yếu giữa công ty mẹ và công ty con 22
1.2. Lý luận chung về BCTC hợp nhất 23
1.2.1. Khái niệm BCTC hợp nhất 23
1.2.2. Hệ thống các lý thuyết hợp nhất BCTC 25
1.2.3. Nội dung và các nguyên tắc lập BCTC hợp nhất 31
1.2.4. Lợi thế thương mại và bất lợi thương mại 35
1.2.5. Phương pháp kế toán khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất 40
1.2.6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 42
1.3. Quy trình lập BCTC hợp nhất 44
1.3.1. Xác định phạm vi lập và trình bày BCTC hợp nhất 44
1.3.2. Thu thập, kiểm tra các báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ việc lập BCTC hợp nhất 47
1.3.3. Xử lý những khác biệt về chính sách kế toán và niên độ kế toán 48
1.3.4. Vận dụng các kỹ thuật để lập BCTC hợp nhất 49
1.4. Trình bày BCTC hợp nhất 52
1.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về lập và trình bày BCTC hợp nhất và bài học cho Việt Nam 58
1.5.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về lập và trình bày BCTC hợp nhất 58
1.5.2. Bài học đối với Việt Nam từ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về lập và trình bày BCTC hợp nhất 66
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM 70
2.1. Tổng quan tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam. 70
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của ngành thép Việt Nam ...... 70
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của SPCs 72
2.1.3. Đặc điểm hoạt động, tổ chức bộ máy quản lý tại SPCs 75
2.1.4. Các đặc điểm ảnh hưởng đến công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs 80
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại SPCs .............. 83
2.1.6. Hệ thống BCTC hợp nhất và vai trò cung cấp thông tin của BCTC hợp nhất đối với công tác quản lý, điều hành tại SPCs 87
2.2. Thực trạng công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs 88
2.2.1. Lợi thế thương mại 88
2.2.2. Phương pháp kế toán khoản đầu tư của công ty mẹ trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất 92
2.2.3. Lợi ích của cổ đông thiểu số 92
2.2.4. Thực trạng công tác lập BCTC hợp nhất tại SPCs 93
2.2.5. Thực trạng công tác trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs 106
2.2.6. Khảo sát thực tế việc vận dụng các kỹ thuật điều chỉnh một số nghiệp vụ chủ yếu khi lập BCTC hợp nhất tại HPG và VNSTEEL 111
2.3. Đánh giá thực trạng công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs .... 135
2.3.1. Về ưu điểm 135
2.3.2. Những tồn tại 139
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 146
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP THUỘC HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM 152
3.1. Chiến lược phát triển của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam ....... 152
3.2. Định hướng hoàn thiện công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam. 156
3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác lập và trình bày BCTC hợp nhất của các doanh nghiệp sản xuất Thép thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam 157
3.3.1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán lập và trình bày BCTC hợp nhất 157
3.3.2. Hoàn thiện công tác lập BCTC hợp nhất tại SPCs. 168
3.3.3. Hoàn thiện công tác trình bày BCTC hợp nhất tại SPCs 181
3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp 182
3.4.1. Về phía cơ quan Nhà nước 182
3.4.2. Về phía các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo 184
3.4.3. Về phía các đơn vị thuộc SPCs 185
KẾT LUẬN CHUNG 188
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 190


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement