Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By 012_456
#1002018 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, dịch vụ đã trở thành một trong
những ngành công nghiệp lớn trên thế giới, đồng thời cũng là một trong
những ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Hiện nay, Việt nam đã mở cửa hợp tác với nhiều nƣớc trên thế giới và khu
vực nhƣ: Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), diễn đàn hợp tác châu Á Thái
Bình Dƣơng (APEC)…. Ngày 7/11/2006, Việt Nam trở thành thành viên thứ
150 của Tổ chức Thƣơng mại thế giới WTO, chính thức gia nhập vào cuộc
chơi toàn cầu.Sự kiện này tạo tiền đề cho sự thay đổi về nhiều phƣơng diện
trên mọi lĩnh vực của các ngành kinh tế trong cả nƣớc trong đó có ngành dịch
vụ.
Ngành dịch vụ có sự chuyển mình đáng kể và đƣợc đánh giá là “ngành
kinh tế mũi nhọn” trong cơ cấu kinh tế nƣớc ta, góp phần không nhỏ cho ngân
sách Nhà nƣớc và đem lại những khoản lợi nhuận đối với các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, sức ép của các doanh nghiệp dịch vụ nói chung và các
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chiếu phim nói riêng khi Việt Nam gia nhập
WTO không nhỏ khi các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tràn vào Việt Nam xây dựng
các cơ sở kinh doanh chiếu phim với quy mô lớn có chất lƣợng dịch vụ cao.
Việc ngày càng nhiều tổ chức tham gia kinh doanh vào lĩnh vực này đã
tạo ra rất nhiều cơ hội cũng nhƣ thách thức mới.Thị trƣờng đƣợc mở rộng
đồng nghĩa với việc cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp
trong nƣớc với các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.Những doanh
nghiệp này có tiềm lực lớn về vốn, có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh
vực kinh doanh chiếu phim.
Quá trình hội nhập cũng mang lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp.
Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao dẫn đến yêu cầu của khách hàng về
dịch vụ nói chung và dịch vụ tại các rạp chiếu phim nói riêng ngày càng cao.
Cùng với đó doanh nghiệp chiếu phim muốn tồn tại và phát triển trong giai
đoạn hiện nay chỉ có cách duy nhất là nâng cao chất lƣợng dịch vụ của mình,
nhất là hệ thống rạp chiếu phim Platinum Cineplex của công ty TNHH truyền
thông Bạch Kim – MVP. Chính vì vậy nghiên cứu“Chất lượng dịch vụ của
hệ thống cụm rạp chiếu phim Platinum Cineplex” là thực sự cần thiết cho
sự phát triển của công ty.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu, đề xuất hệ thống các
giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại hệ thống cụm
rạp chiếu phim Platinum Cineplex giai đoạn 2015 – 2020, góp phần nâng cao
hiệu quả kinh doanh của công ty.
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
+ Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến dịch vụ, chất lƣợng
dịch vụ và nâng cao chất lƣợng dịch vụ.
+ Khảo sát và đánh giá thực trạng chất lƣợng dịch vụ tại hệ thống cụm
rạp chiếu phim Platinum Cineplex nhằm chỉ ra ƣu điểm, hạn chế và xác định
những nguyên nhân của thực trạng đó.
+ Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch
vụ tại hệ thống cụm rạp chiếu phim Platinum Cineplex trong giai đoạn 2015 –
2020.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là chất lƣợng dịch vụ tại hệ thống
cụm rạp chiếu phim Platinum Cineplex.
Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên
quan đến chất lƣợng dịch vụ của hệ thống cụm rạp chiếu phim Platinum
Cineplex.
- Về không gian: Việc khảo sát, điều tra đƣợc tiến hành tại hệ thống
cụm rạp chiếu phim Platinum Cineplex - Công ty TNHH Truyền thông Bạch
Kim – MVP: Platinum Royal City, Platinum Times City, Platinum Long Biên
Riverside, Platinum The Garden, Platinum Nha Trang.
- Về thời gian: Việc điều tra khảo sát hoạt động cung ứng dịch vụ của
các rạp chiếu phim đƣợc tiến hành từ tháng 03/2015 đến tháng 04/2015; dữ
liệu sử dụng trong đề tài đƣợc thu thập chủ yếu tại 5 rạp trên trong 2 năm
2014 và 2015; các giải pháp đề xuất cho đến năm 2020.
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu
Về lý luận: Luận văn đã làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến dịch
vụ, chất lƣợng dịch vụ và nâng cao chất lƣợng dịch vụ trên cơ sở nghiên cứu
có chọn lọc các bài báo, sách-giáo trình, các bài phân tích của các tác giả nổi
tiếng trên thế giới cũng nhƣ trong nƣớc.
Về đánh giá thực tiễn: Luận văn đã phân tích tình hình, thực trạng chất
lƣợng dịch vụ trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam. Đánh giá những thuận lợi
và khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam đang gặp
phải. Ngoài ra, dựa vào các số liệu điều tra và thu thập đƣợc, luận văn đã phân
tích, đánh giá đƣợc chất lƣợng dịch vụ của cụm rạp chiếu phim Platinum
Cineplex.
Về các giải pháp đề xuất, kiến nghị: Luận văn đã phân tích và chỉ ra
những điều kiện thuận lợi và khó khăn, các phát hiện qua nghiên cứu, các đề
xuất, kiến nghị nhằm nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ tại hệ thống cụm rạp
chiếu phim Platinum Cineplex.
5. Kết cấu của luận văn
Kết cấu của luận văn gồm các chƣơng sau:
Phần giới thiệu
Chƣơng 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lƣợng dịch vụ, tổng quan tài
liệu.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3. Phân tích số liệu và nội dung kết quả.
Chƣơng 4. Các kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lƣợng dịch vụ tại hệ thống cụm rạp chiếu phim Platinum Cineplex.
Kết luận. Tài liệu tham khảo.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009767 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement