Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tuchinhtri299
#1001671 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT
Luân ̣ văn ng hiên cứ u về đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược
phẩm Trang Ly trong thờ i gian từ năm 2012 đến năm 2014, phạm vi nghiên cứu
đươc ̣ giớ i han ̣ là đãi ngộ nhân sự tại Công ty.
Trong nghiên cứ u định tính, luân ̣ văn sử dun ̣ g phương pháp phỏng vấn. Theo đó tác
giả tiến hành phỏng vấn chuyên sâu sâu vớ i một số thay mặt ban lãnh đạo và một số
công nhân viên của Công ty theo những nội dung đã chuẩn bị sẵn để tìm ra câu trả
lờ i về thưc ̣ tran ̣ g đãi ngộ nhân sự tại Công ty . Kết quả nghiên cứu cho thấy về cơ
bản đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại dược phẩm Trang Ly đã phát
huy hiệu quả, khích lệ được người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình.
Trong phương pháp thu thập số liệu, luân ̣ văn sử dun ̣ g phương pháp kh ảo sát với
công cu ̣là bảng câu hỏi đươc ̣ thưc ̣ hiên ̣ vớ i thay mặt ban lãnh đạo và một số công
nhân viên của Công ty. Kết quả nghiên cứ u này cho thấy hầu hết các nhân viên đều
đánh giá về đãi ngộ nhân sự tại công ty đạt mứ c Khá.
Sau khi nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đãi ngộ
nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly để phù hợp với định
hướ ng chiến lươc ̣ phát triển nguồn nhân lưc ̣ nói riêng và định hướng chiến lược sản
xuất kinh doanh nói chung của Công ty trong tương lai.
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, điều này
đặt ra cho nước ta nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng không ít những thách thức
phải vượt qua. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, những thách thức ấy đòi hỏi các
doanh nghiệp phải phát huy được tối đa các nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ
sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì nguồn nhân lực được coi là nguồn lực quan
trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì chỉ có con người mới có thể
vận hành bộ máy doanh nghiệp, mới có thể biến doanh nghiệp trở thành một cơ thể
sống. Và mọi nguồn lực khác sẽ trở nên vô dụng nếu như không có bàn tay và trí
tuệ của con người tác động vào. Đặc biệt quan trọng hơn nữa là mọi thành bại của
tổ chức do nguồn nhân lực quyết định.
Tuy nhiên, muốn khích lệ và tạo được lòng trung thành của đội ngũ lao động,
doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ nhân sự phù hợp để giữ chân được
nhân tài và khai thác tối đa sự sáng tạo của nhân viên, qua đó nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Để có được nguồn nhân lực ổn định, vững
mạnh cả về số lượng và chất lượng cùng với sự trung thành của người lao động thì
doanh nghiệp phải luôn coi trọng và thực hiện tốt đãi ngộ nhân sự.
Bên cạnh đó, thực tế đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược
phẩm Trang Ly cho thấy còn nhiều bất cập và chưa thực sự phù hợp với tình hình
hiện nay. Đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược hẩm Trang ly còn
nhiều hạn chế, chưa phát huy hết vai trò trong việc khai thác tối đa khả năng làm
việc của người lao động. Đặc biêt, Công ty chưa có chính sách cụ thể để thu hút và
giữ chân người tài làm việc lâu dài cho công ty. Do đó, hiện tượng một số lao động
có kinh nghiệm và tay nghề cao đã xin nghỉ việc do không hài lòng với các chế độ
nhận được khi làm việc cho Công ty.
Xuất phát từ những nhận thức của bản thân về vai trò và ý nghĩa của đãi ngộ
nhân sự, em đã chọn đề tài “Đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại
Dược phẩm Trang Ly” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược
phẩm Trang Ly.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: tại công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly
+ Thời gian: Nghiên đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược
phẩm Trang Ly trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.
3. Đóng góp của luận văn
- Tổng kết một cách có hệ thống cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự tại doanh
nghiệp, trong đó đã đi sâu vào hệ thống hóa cơ sở lý luận về các hình thức đãi ngộ
nhân sự nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc hăng hái, hiệu quả.
- Đi sâu vào luận giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn thực hiện đãi ngộ
nhân sự trong những năm qua của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang
Ly, đánh giá thực trạng, từ đó chỉ ra các tồn tại cũng như nguyên nhân của các tồn
tại trong đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm cải thiện và phát huy hơn nữa hiệu
quả của đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly, nhất
là trong bối cảnh mà sự cạnh tranh trong nền kinh tế ngày khốc liệt hơn.
4. Câu hỏi nghiên cứu
Câu hỏi nghiên cứu đặt ra cần được giải quyết trong luận văn là: Đãi ngộ
nhân sự có tác động như thế nào đến kết quả hoạt động kinh doanh và quá trình
phát triển của doanh nghiệp? Thưc ̣ tran ̣ g đai ̃ ngô ̣nhân sự hiên ̣ nay của côn g ty
TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly như thế nào ? Và các giải pháp nào thực
hiên ̣ để hoàn thiên ̣ và nâng cao hiệu quả đai ̃ ngô ̣nhân sự hiện tại của công ty ?
5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện đãi ngộ nhân sự của Công ty
TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly, qua đó góp phần tạo động lực làm việc,
giữ gìn và phát triển đội ngũ nhân lực của Công ty qua đó thúc đẩy tăng năng xuất
lao động cũng như hiệu quả và chất lượng làm việc của đội ngũ lao động trong
Công ty.
5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề lý luận về nhân sự và đãi ngộ nhân sự
trong doanh nghiệp nói chung và tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trang
Ly nói riêng.
Phân tích, đánh giá đúng thực trạng đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH
Thương mại Dược phẩm Trang Ly, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải
pháp mang tính hệ thống và khả thi nhằm hoàn thiện đãi ngộ nhân sự để có thể duy
trì được đội ngũ lao động có chất lượng cao trong thời gian tới.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài tiệu tham khảo, Luận văn
được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự của
doanh nghiệp.
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Phân tích và đánh giá t hực trạng đãi ngộ nhân sự tại công ty
TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly.
Chương 4: Giải pháp và kiến nghị hoàn thiện đãi ngộ nhân sự của công ty
TNHH Thương mại Dược phẩm Trang Ly.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By KanieNguyen
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010970 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement