Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngo_son
#1001423 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Một số vấn đề cơ bản của marketing và sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Thực trạng hoạt động marketing trong việc nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Một số định hướng và giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, các doanh nghiệp luôn phải hoạt động kinh doanh trong một môi trường ngày càng trở nên khắt khe hơn. Trong nền kinh tế thị trường và nền kinh tế hội nhập toàn cầu, doanh nghiệp nào muốn tồn tại thì phải cạnh tranh vì đó là xu thế và động lực của mọi sự phát triển.
Đối với Vietcombank Vĩnh Phúc để tạo dựng hình ảnh và nâng cao khả năng cạnh tranh là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển. Điều đó đặt ra những đòi hỏi cấp thiết phải tiếp cận, xử lý và giải quyết các bài toán vận dụng sáng tạo marketing không chỉ trên bình diện hệ thống hoá, hoàn thiện và từng bước xây dựng hệ thống lý luận, vừa bao hàm nguyên lý chung, vừa có độ nhấn tính bản sắc của văn hóa marketing, phù hợp với đặc điểm và điều kiện Vietcombank Vĩnh Phúc. Đồng thời cần chỉ rõ bước đi, quy trình vận dụng hữu hiệu marketing vào thực tiễn kinh doanh.
Ở nước ta hiện nay, các ngân hàng trong và ngoài nước đã bắt đầu xâm nhập thị trường và tạo dựng được những vị thế nhất định. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, Vietcombank Vĩnh Phúc cũng rất quan tâm đến việc nâng cao sức cạnh tranh, đây là mối ưu tiên hàng đầu trong thời gian qua và bước đầu đã đem lại những thành công nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều bất cập và hạn chế.
Chính vì thế việc khảo sát và nghiên cứu để tìm ra hướng đi hiệu quả trong công tác nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc là rất cần thiết. Do đó, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc” . 2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề nâng cao sức cạnh tranh đã có nhiều tác giả đề cập như cuốn “Marketing trong ngân hàng” của Viện khoa học ngân hàng do PGS – PTS Phạm Ngọc Phong (chủ biên); “Giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” của tác giả Lã Thị Vân Anh; “Phát triển dịch vụ của các hàng không quốc gia Việt Nam” của tác giả Trần Văn Hiệp; “Vận dụng marketing trong duy trì và phát triển thương hiệu Bia Hà Nội của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội” của tác giả Vũ Tiến Sơn..., tuy nhiên những nghiên cứu riêng về giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc chưa được đề cập đến.
Trên thực tế, lĩnh vực ngân hàng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Vietcombank vì thế cũng được các cơ quan chức năng, một số nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu, đặc biệt là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên các tác phẩm mới chỉ dừng lại ở việc nâng cao sức cạnh tranh của đầu tư phát triển công nghệ và dịch vụ mà chưa có công trình phân tích đầy đủ về thực trạng và giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc.
Chính vì vậy, Luận văn có nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứu không trùng hợp với bất kỳ một công trình nào đã được công bố cho đến nay về đề tài: “Giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc”.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về marketing trong lĩnh vực ngân hàng.
Ứng dụng marketing vào việc phát triển và nâng cao sức cạnh tranh Vietcombank Vĩnh Phúc.
Đề xuất một số định hướng và giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc tạo khuôn khổ, trực tiếp hoàn thiện công nghệ quản trị marketing; tạo điều kiện vận dụng hữu hiệu chúng trong giai đoạn tới.
3.2 Nhiệm vụ
Hệ thống hoá một số cơ sở lý thuyết của marketing làm tiền đề cho việc vận dụng vào các hoạt động kinh doanh của Vietcombank Vĩnh Phúc.
Phân tích thực trạng hoạt động marketing trong kinh doanh của Vietcombank Vĩnh Phúc, từ đó rút ra những kết luận, đánh giá nguyên nhân và những vấn đề cần tập trung giải quyết theo mục đích nghiên cứu của luận văn.
Đưa ra một số định hướng và giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc vừa tạo khuôn khổ, trực tiếp hoàn thiện công nghệ quản trị marketing vừa tạo điều kiện vận dụng hữu hiệu trong giai đoạn tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tƣợng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu các hoạt động marketing cả về lý thuyết marketing, lý thuyết cạnh tranh và thực tiễn cạnh tranh tại Vietcombank Vĩnh Phúc.
4.2 Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2010.

5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn đã dùng phương pháp phổ biến trong lĩnh vực kinh tế như duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra Luận văn còn sử dụng một số phương pháp sau: phương pháp thống kê so sánh, phân tích tổng hợp, phương pháp dự báo và sử dụng dữ liệu sơ cấp và thứ cấp trong quá trình nghiên cứu.
6. Những đóng góp mới của luận văn
Luận văn hệ thống hoá một khung cơ sở lý luận về marketing trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích thành tựu, hạn chế và tìm ra nguyên nhân cần khắc phục của Vietcombank Vĩnh Phúc.
Luận văn đưa ra một số định hướng và giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Vietcombank Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần nói đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 03 chương:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của marketing và sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing trong việc nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
Chương 3: Một số định hướng và giải pháp marketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002226 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement