Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By love_love_love547
#1001331 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Du lịch là một ngành công nghiệp hàng năm đã đem về cho mỗi quốc gia
một khoản tiền khổng lồ. Người ta nói rằng khi chính phủ bỏ ra một đồng để
đầu tư vào ngành du lịch thì sẽ thu về một ngàn đồng lợi nhuận. Đó là sự thật,
bởi lẽ du lịch là một ngành tổng hợp, nó đã trở thành hiện tượng phổ biến trên
thế giới và ngày càng phát triển với nhịp độ cao. Du lịch không còn là nhu
cầu cao cấp, tốn kém mà người ta nhìn nhận du lịch là một trong những chỉ
tiêu đánh giá mức sống, mức độ phát triển của một quốc gia. Du lịch đã trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của nhiều quốc gia.
Nhờ thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế chính trị ổn
định, đường lối ngoại giao rộng mở, tăng cường hợp tác và khuyến khích đầu
tư nước ngoài, ngành du lịch Việt Nam đã đón ngày càng nhiều khách du lịch
quốc tế, việt kiều về thăm tổ quốc, nhân dân đi du lịch trong và ngoài nước,
góp phần phát triển kinh tế xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa, làm cho nhân
dân hiểu biết thêm về đất nước con người Việt Nam.
Năm 2006, Việt Nam đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và
17,5 triệu lượt khách du lịch nội địa. Đến năm 2009,Việt Nam đã đón hơn 4
triệu khách du lịch quốc tế và 25 triệu lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu
từ du lịch năm 2006 là 380 tỷ đồng và năm 2009 là 800 tỷ đồng, đây là một
con số ý nghĩa khẳng định thế mạnh của ngành du lịch.
Ngày 07/11/2006 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng đó là Việt Nam đã
trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) sau 11
năm liên tục đàm phán. Sự kiện này mở ra những cơ hội lớn cũng như thách
thức cho du lịch Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam
nói riêng. Song những thách thức đặt ra cũng không nhỏ đòi hỏi ngành du lịch
2
và các doanh nghiệp phải biết khai thác tiềm năng, tận dụng cơ hội, phải đưa
ra được hoạt động marketing du lịch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng du lịch,
thu hút nhiều khách quốc tế đến Việt Nam, tạo thế mạnh để hội nhập sâu và
toàn diện, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh ở sân chơi chung này.
Xuất phát từ những thực tế nêu ra ở trên và nhận thức được tầm quan
trọng của ngành công nghiệp du lịch đối với công cuộc phát triển kinh tế của
đất nước trong thời kỳ hội nhập WTO, cũng như nhu cầu cần thiết phải xây
dựng các định hướng và hoạt động Marketing du lịch cụ thể nhằm phát triển
các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong thời buổi hội nhập đầy khó khăn và
thách thức. Với ý nghĩa đó tác giả đã lựa chọn và thực hiện nghiên cứu đề tài:
“Hoạt động Marketing du lịch của các Công ty lữ hành Việt Nam
trong thời kỳ hội nhập”
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Theo đánh giá của các tổ chức làm du lịch quốc tế, Việt Nam, hiện đang
được đánh giá là điểm đến an toàn nhất trong khu vực và là đất nước có nhiều
tiềm năng về du lịch nhưng liệu những yếu tố đó có đủ để đưa con tàu du lịch
Việt Nam đi lên? Câu trả lời có thể khẳng định là chưa đủ. Vậy chúng ta cần
phải làm gì, nhất là khi quan niệm “hữu xạ tự nhiên hương” chỉ có giá trị
phần nào, bù vào là hoạt động Marketing. Để quảng cáo, tiếp thị du lịch trở
thành hoạt động chuyên nghiệp, tập trung, đúng tầm và đặc biệt hạn chế được
sự cùng kiệt nàn, bên cạnh việc xây dựng các hoạt động Marketing cụ thể thì
ngành du lịch Việt Nam phải có sự ủng hộ và góp tay của các doanh nghiệp.
Marketing du lịch là vấn đề được đề cập nhiều trong các bài báo, khóa
luận gần đây, vì các giải pháp Marketing là một trong những yếu tố quan
trọng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
du lịch. Có nhiều tác giả nghiên cứu theo hướng chung này như:
- Thanh Hương (2006), Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam trong năm
APEC 2006
3
- Vũ Hoài Nam (2008), Hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công
ty CP Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng
điểm Hoa Kỳ
- Trịnh Thanh Thúy (2009), Giải pháp Marketing mix cho các Doanh
nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội
- Mai Hồng (2009), Nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam: Bài toán khó giải

Kết quả nghiên cứu của những công trình này cho thấy những công trình
trên phần lớn đi sâu tập trung nghiên cứu những chiến lược và giải pháp
marketing quảng bá du lịch Việt Nam, nâng cao chất lượng du lịch và sản
phẩm du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. Bên
cạnh những nghiên cứu chung này thì việc nghiên cứu hoạt động marketing
du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập còn ít
và rải rác, chưa có nghiên cứu tổng thể và đồng bộ. Vì vậy, chúng tui thấy cần
phải đẩy mạnh nghiên cứu hơn nữa để có thể góp phần giúp ngành Du lịch
Việt Nam và các Doanh nghiệp du lịch Việt Nam phát triển có hiệu quả hơn
trong thời kỳ hội nhập.
Do đó, đề tài “Hoạt động Marketing du lịch của các Công ty lữ hành
Việt nam trong thời kỳ hội nhập” sẽ nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn
trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong thời
kỳ hội nhập quốc tế.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
*Mục đích nghiên cứu:
Vận dụng lý thuyết Marketing vào lĩnh vực kinh doanh lữ hành để
nghiên cứu và đánh giá, đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện
hơn hoạt động Marketing du lịch của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam
trong thời kỳ hội nhập.
*Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu những cơ sở chung trong việc xây dựng hoạt động
Marketing của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.
- Phân tích và đánh giá thực trạng vận dụng hoạt động Marketing tại các
doanh nghiệp lữ hành Việt Nam qua đó tìm ra những hạn chế, nguyên nhân
cần khắc phục; Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing
của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.
4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
* Đối tƣợng nghiên cứu:
Ở đây chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu đối tượng chính là các doanh
nghiệp du lịch Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành.
* Phạm vi nghiên cứu:
Thời gian nghiên cứu từ năm 2006 - 2009
5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp điều tra, phân tích, đánh giá, so sánh và tổng hợp số liệu
- Phương pháp thống kê, nghiên cứu một số doanh nghiệp điển hình (cụ
thể là Công ty lữ hành Hanoitourist và Công ty lữ hành quốc tế Newstar)
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN
- Lý luận về thị trường du lịch lữ hành và cơ sở lý luận của hoạt động
Marketing du lịch
- Phân tích, đánh giá việc vận dụng hoạt động Marketing du lịch trong
các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam
- Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn hoạt động
Marketing cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
7. BỐ CỤC LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục,
phần nội dung luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

Chƣơng 1: Tổng quan du lịch lữ hành và Cơ sở lý luận về hoạt động
Marketing du lịch
Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động Marketing du lịch của các Công ty lữ
hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập (2006 – 2009)
Chƣơng 3: Kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
Marketing của các Công ty lữ hành Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001333 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement