Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0x_tu_kut3_thix_kua_b0y_d3p
#1001216 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhịp độ thay đổi diễn ra với tốc độ
chóng mặt – đó là thời đại bùng nổ công nghệ, bùng nổ thông tin. Những
“bùng nổ” này tác động mạnh đến cung cách quản lý, đến nếp sống và suy
nghĩ của mọi người trong tổ chức. Và cũng chính sự bùng nổ này mà các cấp
lãnh đạo thấy cần trang bị cho mọi người các kiến thức và kỹ năng mới
để theo kịp với sự thay đổi. Do đó nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nó tăng nhanh cùng với sự phát triển
của hợp tác, cạnh tranh quốc tế, công nghệ tiên tiến và những áp lực về kinh
tế xã hội. Đào tạo được coi là một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu
chiến lược của tổ chức. Giờ đây chất lượng nhân viên đã trở thành một trong
những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của các doanh nghiệp trên toàn thế
giới. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại
hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang bị kỹ thuật và các yếu
tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh.
Thực tế ở Việt Nam trong những năm gần đây, đã có nhiều công ty thấy
tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Mặc dù các
hình thức đào tạo và huấn luyện tại các công ty hiện nay chưa phong phú,
nhưng đó là dấu hiệu của sự tiến bộ theo kịp với trào lưu của thế giới.
Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương – chi nhánh Hải Phòng
là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa, một
trong những lĩnh vực đã và đang phát triền rất nhanh chóng tại Việt Nam, từ
một vài doanh nghiệp giao nhận quốc doanh của thập niên 90 đến nay đã có
hơn 800 công ty được thành lập và hoạt động từ Bắc, Trung, Nam. Do sự phát
triển nóng nên nguồn nhân lực cung cấp cho lĩnh vực này trở nên thiếu hụt
trầm trọng. Chính vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực càng
cần được chú trọng.
Nhận thức được tình hình trên và với mong muốn sẽ góp một phần và sự
phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người em đã
chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại
Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương, chi nhánh Hải Phòng”
làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Đề tài này đã được nghiên cứu trên diện rộng chứa các nội dung về
những giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
trong các lĩnh vực, chưa có đề tài nào nghiên cứu cho riêng Công ty cổ phần
giao nhận vận tải ngoại thương - chi nhánh Hải Phòng.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm giúp Công ty cổ phần giao nhận
vận tải ngoại thương - chi nhánh Hải Phòng có một cái nhìn chính xác về tầm
quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phân tích, đánh
giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. Và
đưa ra biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp
ứng các chiến lược phát triển kinh doanh trước mặt cũng như lâu dài của
công ty.
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là thực trạng công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại
thương – chi nhánh Hải Phòng từ năm 2009 đến năm 2013.

5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp phân tích, tổng hợp: Nghiên cứu sách báo, các báo cáo về
công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Phương pháp thống kê và phân tích thống kê: dựa trên các số liệu về hoạt
động sử dụng nhân lực của Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương –
chi nhánh Hải Phòng.
6. Dự kiến đóng góp của luận văn
Luận văn đã lựa chọn, tập hợp những kiến thức cơ bản về đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại
thương – chi nhánh Hải Phòng; Và kết quả quan trọng nhất của luận văn là
đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương – chi nhánh Hải
Phòng.
7. Bố cục luận văn
Nội dung của luận văn ngoài Phần mở đầu và kết luận bao gồm 3
chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại
Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương – chi nhánh Hải Phòng
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương – chi
nhánh Hải Phòng
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người, gồm: thể
lực, trí lực, nhân cách của con người nhằm đáp ứng yêu cầu của một tổ chức.
Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động
chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ
chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên.
1.1.2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Một quá trình sản xuất luôn cần có bốn yếu tố đó là yếu tố con người,
yếu tố máy móc thiết bị, yếu tố nguyên nhiên vật liệu và yếu tố vốn. Trong
bốn nhân tố trên thì nhân tố con người luôn đóng vai trò quyết định. Bởi lẽ
con người tham gia vào mọi quá trình sản xuất từ khâu sản xuất giản đơn đến
những công đoạn phức tạp đòi hỏi kỹ năng, kỹ thuật. Thiếu con người trong
quá trình sản xuất thì máy móc, vốn, nguyên vật liệu không thể liên kết được
với nhau để cùng tạo nên sản phẩm. Vì vậy, ta có thể khẳng định rằng yếu tố
con người đóng vai trò chủ đạo để các yếu tố khác tác nghiệp với nhau trong
quá trình sản xuất.
Hiện nay, với sự bùng nổ về khoa học kỹ thuật và các phát minh công
nghệ, xu hướng thay thế dần sức lao động của con người bằng các thiết bị
máy móc, dây chuyền hiện đại ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, con người vẫn
luôn giữ vai trò trung tâm trong mọi hoạt động của tổ chức. Bởi lẽ xét đến
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021048 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement