Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001166 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Lời mở đầu
Trong tình hình thế giới hiện nay nói chung và trong khu vực nói riêng,
với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và xu hớng toàn cầu hoá
trên thế giới thì các nớc đang phát triển phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt
của các nớc khác.
Để hoà nhập với sự phát triển của nền kinh tế trong khu vực và thế giới, n-
ớc ta đã đề ra những đờng lối chính sách phù hợp với từng thời kỳ phát triển của
nền kinh tế trong nớc đặc biệt là sự chuyển đổi cơ chế từ nền kinh tế bao cấp
sang nền kinh tế thị trờng đòi hỏi sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp.
Chính điều này đã khuyến khích các doanh nghiệp phát huy đợc hết khả năng
của mình để có những chiến lợc kinh doanh phù hợp với biến động của thị trờng
nhằm đạt đợc những mục tiêu cuối cùng.
Đợc sự giúp đỡ của công ty nên bản báo cáo thực tập tổng hợp của em đã
đợc hoàn thành. Bản báo cáo này gồm 3 phần:
Phần I: Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH xây dựng Bảo
Long.
Phần II: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty.
Phần III: Tình hình hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Báo cáo thực tập tổng hợp
Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH xây dựng Bảo Long.
Phần I:
quá trình hình thành và phát triển công ty tnhh xây
dựng bảo long
i. quá trình hình thành và phát triển công ty tnhh xây
dựng bảo long
Công ty tnhh xây dựng Bảo Long đợc thành lập năm 2000 do các cổ đông và
sáng lập viên đóng góp.
Tên giao dịch công ty: BAO LONG CONSTRUCTION COMPANY
LIMITED
Tên viết tắt : BAO LONG co.,ltd
Đăng ký kinh doanh số 0102004274 - Sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp.
Trực thuộc Sở kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội và UBND quận Ba Đình.
Địa chỉ giao dịch: Số 68, ngõ 294 Kim Mã, phờng Kim Mã, quận Ba Đình,
Hà Nội.
Vốn điều lệ: 2,500,000,000 đồng.
Trong những ngày đầu thành lập, công ty phải đối mặt với rất nhiều khó
khăn, tuy nhiên cùng với sự cố gắng của Ban giám đốc và các thành viên công
ty đã dần khẳng định đợc vị thế của mình và ngày càng vững mạnh.
II. chức năng - nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh.
1. Chức năng
Công ty tnhh xây dựng Bảo Long là một công ty TNHH có chức năng
kinh doanh về xây dựng, các thiết bị xây dựng và các dịch vụ về xây dựng.
2. Đặc điểm
Là doanh nghiệp thơng mại công ty tiến hành việc bán buôn và bán lẻ các
mặt hàng kinh doanh của mình trên thị trờng nội địa trong đó bán buôn chiếm
tỷ trọng lớn, còn bán lẻ hàng hoá chỉ mang tính chất giới thiệu hàng hoá.
+ Công ty TNHH có t cách pháp nhân thực hiện hạch toán kinh tế độc lập,
tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do công ty
Báo cáo thực tập tổng hợp
Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH xây dựng Bảo Long.
quản lý kinh doanh, trong phạm vi ngành nghề đợc cho phép. Công ty có tài
khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng, nộp thuế theo quy định của nhà nớc.
Nguồn vốn của công ty : 2.500.000.000đ
3. Nhiệm vụ
- Sử dụng nguồn vốn góp của các cổ đông, sáng lập viên hay các nguồn vốn
vay dài hạn an toàn và có hiệu quả (tuân theo quy định vốn vay với nguyên tắc
hoàn trả đúng kỳ cả lãi và gốc).
- Hoàn toàn chịu trách về tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty trớc
các cổ đông và sáng lập viên.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp qui định đối với tất cả các nhân
viên nh: trả lơng, trả thởng, quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ... và mọi quyền
lợi khác của nhân viên cũng nh ngời lao động.
- Đăng ký kinh doanh đúng ngành, đúng nghề, đúng qui định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và qui định của Nhà nớc nh: nộp thuế, bảo vệ
môi trờng.
- Chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan tài chính và các cổ đông.
4. Ngành nghề kinh doanh
- Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, đ-
ờng dây tải điện và biến thế điện đến 35KV, công trình cấp thoát nớc,
công trình công cộng, khu đô thị;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị xây dựng;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;
- Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng;
- Dịch vụ môi giới nhà và kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ vận tải hàng hoá;
- Vận chuyển hành khách;
- Trang trí nội, ngoại thất.
Báo cáo thực tập tổng hợp
Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH xây dựng Bảo Long.
III. CƠ CấU Tổ CHứC CủA CÔNG TY TNHH XÂY DựNG BảO LONG
* Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng Bảo
Long
IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Toàn công ty có 150 cán bộ công nhân viên đợc tổ chức làm hai bộ phận:
* Bộ phận hành chính:
Bao gồm 14 ngời chiếm 9,33% tổng số cán bộ công nhân viên trong toán
công ty.
Trong đó:
Giám đốc công ty : 1 ngời
Phó giám đốc công ty : 2 ngòi
Phòng kinh doanh : 4 ngời
Phòng kế toán : 4 ngời
Phòng hành chính : 3 ngòi
* Bộ phận sản xuất trực tiếp
Bao gồm 136 ngời chiếm 90,67 % tổng số cán bộ công nhân viên.
Báo cáo thực tập tổng hợp
GIáM ĐốC
Phòng kỹ thuật
Phòng hành chính
Phó giám đốc
phụ trách kinh doanh
Phó giám đốc
phụ trách kỹ thuật
Phòng kế toán
Phòng kinh doanh
Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH xây dựng Bảo Long.
Trong đó số cán bộ có trình độ chiếm đa số ở bộ phận hành chính và
công nhân kĩ thuật có tay nghề cao chiếm 20% tổng số công nhân ở bộ phận sản
xuất trực tiếp. Số công nhân tay nghề còn non trẻ chiếm 15% trong số đó
V. chức năng - nhiệm vụ của từng bộ phận trong doanh
nghiệp và mối liên hệ giữa chúng.
1. Chức năng - nhiệm vụ
* Giám đốc: là ngời thay mặt pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm về tình
hình hoạt động kinh doanh, là ngời giữ vai trò lãnh đạo chung toàn công ty, chỉ
đạo trực tiếp đến từng phòng ban của công ty. Giám đốc chị trách nhiệm trớc
pháp luật, trớc đơn vị chủ quản về mọi hoạt động kinh doanh của công ty đồng
thời thay mặt cho quyền lợi của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
* Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: chịu trách nhiệm kỹ thuật, là ngời đợc
giám đốc chỉ định để hỗ trợ cho giám đốc trong việc chỉ đạo, giám sát tiến độ
công việc về mặt kỹ thuật.
* Phó Giám đốc kinh doanh: chịu trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch kinh
doanh cho công ty dựa trên đơn đặt hàng và kế hoạch tiêu thụ của công ty.
* Phòng Kế toán: Tổ chức quản lý thực hiện công tác hạch toán kế toán, tài
chính và thống kê theo qui định của Nhà nớc. Giám sát, quản lý ngời tài sản,
công nợ, quản lý vốn. Chịu trách nhiệm lu giữ, bảo quản các chứng từ theo qui
định. Thay mặt công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc. Tổ chức hớng dẫn,
bồi dỡng các nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán viên đồng
thời phổ biến kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán của nhà nớc.
* Phòng hành chính: Giải quyết các vấn đề về đối nội, đối ngoại sản xuất kinh
doanh, thống kê, lập biểu hớng dẫn các đơn vị kinh doanh, xây dựng kế hoạch
hàng tháng, quý, năm cho toàn công ty, làm báo cáo định kỳ.
* Tổ bảo vệ: chịu trách nhiệm về an ninh, tài sản của công ty.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Báo cáo thực tập tổng hợp
Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH xây dựng Bảo Long.
Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ hợp lệ, kế toán viên tiến hành ghi nghiệp vụ
phát sinh vào trong nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký
chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.
Cuối tháng, cuối quí, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái, lập bảng cân đối số
phát sinh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement