Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobe_doihon9150
#1000970 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading Group - FTG) là một
thành viên thuộc Công ty Cổ phần FPT, một doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam với doanh
thu 1,2 tỷ USD (báo cáo tài chính 2012); tạo ra gần 15.000 việc làm với giá trị
vốn hóa thị trường hơn 10.000 tỷ đồng. Từ năm 2008 trở lại đây, tình hình
khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn cầu đã đặt ra cho công ty những thách
thức rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh của mình là phân phối các sản phẩm
công nghệ (công nghệ thông tin và truyền thông). Không những vậy, những
thay đổi trong chính sách phân phối sản phẩm của nhà sản xuất, sự thay đổi
nhanh chu kỳ công nghệ làm cho vòng đời sản phẩm công nghệ bị rút ngắn,
sự cạnh tranh diễn ra ngày một quyết liệt,… càng làm cho việc vượt qua thách
thức này trở nên sống còn để công ty có thể đứng vững và phát triển trên thị
trường.
Để có được một chiến lược marketing hiệu quả trong môi trường cạnh
tranh khốc liệt đó là một công việc vô cùng khó khăn với những nhà quả trị.
Việc đạt được lợi thế về tính ưu việt của sản phẩm trong khi doanh nghiệp
Việt chưa có đủ khả năng làm chủ công nghệ, quy trình phân tích thị trường,
thiết kế, sản xuất sản phẩm còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là trong ngành công
nghệ thông tin và truyền thông luôn đòi hỏi hàm lượng chất xám cao, các tiêu
chuẩn liên tục thay đổi. Chiến lược giảm giá không chỉ nhanh chóng và dễ
dàng bị sao chép bởi những đối thủ cạnh tranh mà còn dẫn đến bị giảm sút
hay mất khả năng có lợi nhuận. Các chiến lược quảng cáo và xúc tiến thường
chỉ có kết quả trong ngắn hạn, và bị mất tác dụng trong dài hạn. Chính vì vậy,
chúng ta có nhìn nhận việc tập trung chiến lược quản trị kênh phân phối là cơ
sở cho sự cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường, tiền đề cho sự thành công
của doanh nghiệp trong tương lai.
Đứng trên phương diện là một người đã có những đóng góp nhất định
cho thành công của công ty trong nhiều năm qua; và là một học viên cao học
được đào tạo chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH
Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, tui đã được trang bị khá toàn diện các kiến
thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh như: Quản trị Marketing nâng cao;
Quản trị chiến lược nâng cao; Quản trị sản xuất – tác nghiệp nâng cao; Ra
quyết định quản trị; … Trước sự cấp thiết cần giải quyết vấn đề của doanh
nghiệp mình, tui cho rằng: Bằng sự đầu tư nghiên cứu một cách nghiêm túc,
sự vận dụng sáng tạo các lý thuyết được học, thâm niên làm việc tại doanh
nghiệp của mình, tui có thể đề xuất những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tổ
chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm công nghệ tại công ty.
Được sự định hướng của giáo viên hướng dẫn và đồng ý của nhà trường,
tui quyết định chọn tên đề tài: “Kênh phân phối sản phẩm công nghệ tại
Công ty TNHH Thương mại FPT” cho Luận văn Thạc sỹ của mình.
Nghiên cứu nhằm đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi sau: “Giải pháp
nào giúp nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý kênh phân phối sản phẩm công
nghệ cho Công ty TNHH Thương mại FPT?”
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích
- Tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối sản phẩm công
nghệ trong tình hình thực tiễn của Công ty TNHH Thương mại FPT.
Nhiệm vụ
- Hệ thống hóa lý luận liên quan tới kênh phân phối; đặc biệt là kênh
phân phối sản phẩm công nghệ.
- Đưa ra mô hình nghiên cứu, thu thập số liệu và phân tích thực trạng tổ
chức, quản lý kênh phân phối sản phẩm công nghệ của công ty.
- Đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý kênh phân
phối sản phẩm công nghệ của công ty.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu
- Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả tổ chức, quản lý kênh phân phối
sản phẩm công nghệ
Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu : Thực trạng tổ chức và quản lý kênh phân phối
tại Công ty TNHH Thương mại FPT và đề xuất giải pháp khắc phục thực
trạng đó.
- Về không gian: Công ty TNHH Thương mại FPT tại Hà Nội và TP.
Hồ Chí Minh.
- Về thời gian: từ 2010 đến 2015.
4. Đóng góp mới của luận văn
- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kênh phân phối sản phẩm (theo quản
điểm marketing) dưới góc độ tổ chức và quản lý kênh của doanh nghiệp.
- Phát hiện những đặc điểm, xu thế vận động và phát triển hệ thống
kênh phân phối của doanh nghiệp phân phối trong lĩnh vực sản phẩm công
nghệ dựa trên số liệu thực tiễn của Công ty TNHH Thương mại FPT. Chỉ rõ
những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong tổ chức và quản lý kênh ở
cấp độ doanh nghiệp. Dự báo sự phát triển của hệ thống kênh phân phối trong
tương lai.
- Đề xuất giải pháp chiến lược tổ chức và quản lý kênh phân phối sản
phẩm công nghệ tại Công ty TNHH Thương mại FPT.
5. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục và
phụ lục, luận văn gồm 4 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm công
nghệ tại Công ty TNHH Thƣơng mại FPT
Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối sản phẩm
công nghệ tại Công ty TNHH Thƣơng mại FPT

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ongchu
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement