Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blog_kiss
#1000950 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài....................................................... 2
3. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................... 3
4. Các câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................... 4
6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................ 4
7. Kết cấu tiểu luận ......................................................................................... 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG
MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH ................. 6
1.1. Tổng quan về hoạt động marketing điện tử và hoạt động xúc tiến tại
doanh nghiệp lữ hành ........................................................................................ 6
1.1.1.Khái niệm marketing điện tử................................................................. 6
1.1.2.Khái niệm và đặc điểm kinh doanh lữ hành ....................................... 13
1.1.2.1.Khái niệm kinh doanh lữ hành...................................................... 13
1.1.2.2.Đặc điểm của kinh doanh lữ hành................................................ 14
1.1.3.Đặc trưng hoạt động xúc tiến tại các doanh nghiệp lữ hành ............. 15
1.1.3.1.Các hoạt động xúc tiến tại các doanh nghiệp lữ hành ................. 15
1.1.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến tại các doanh
nghiệp lữ hành .......................................................................................... 17
1.2. Vai trò và ứng dụng của hoạt động xúc tiến trong marketing điện tử tại
doanh nghiệp lữ hành ..................................…………………………………17
1.2.1.Vai trò của hoạt động xúc tiến điện tử tại doanh nghiệp lữ hành ...... 17
1.2.2.Các công cụ của hoạt động xúc tiến điện tử tại các doanh nghiệp lữ
hành ............................................................................................................. 18
1.2.2.1.Banner quảng cáo (Banner Ads): ................................................. 19
1.2.2.2.Quảng cáo qua email.................................................................... 21
1.2.2.3.Quảng cáo qua các công cụ tìm kiếm (search engine)................. 23
1.2.2.4.Quảng cáo lan tỏa (viral marketing)............................................ 26
1.2.2.5.Sự kiện trực tuyến (online event) .................................................. 29
CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
TRONG MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY DU LỊCH
VIETRAVEL ................................................................................................. 30
2.1. Thực trạng thực hiện hoạt động xúc tiến điện tử tại Công ty du lịch
Vietravel .......................................................................................................... 30
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty ............................................................... 30
2.1.2. Tình hình thực hiện hoạt động xúc tiến điện tử tại công ty ............... 33
2.1.2.1. Tình hình thực hiện hoạt động quảng cáo bằng banner của công
ty................................................................................................................ 34
2.1.2.4. Tình hình thực hiện hoạt động quảng cáo qua email .................. 35
2.1.2.3. Tình hình thực hiện hoạt động quảng cáo qua công cụ tìm kiếm 36
2.1.2.4. Tình hình thực hiện hoạt động quảng cáo lan tỏa....................... 37
2.1.2.5. Tình hình thực hiện tổ chức các sự kiện trực tuyến..................... 39
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến điện tử tại Công ty du lịch
Vietravel .......................................................................................................... 39
2.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến hoạt động xúc tiến điện tử
tại công ty..................................................................................................... 39
2.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong đến hoạt động xúc tiến điện tử
tại công ty..................................................................................................... 43
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến điện tử tại Công ty du lịch
Vietravel .......................................................................................................... 45
2.3.1. Các kết quả đạt được ......................................................................... 45
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân......................................................... 49
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG
MARKETING ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL ...... 54
3.1. Định hướng phát triển của Công ty du lịch Vietravel.............................. 54
3.2. Giải pháp cho hoạt động xúc tiến điện tử tại Công ty Du lịch Vietravel 55
3.2.1. Giải pháp cho hoạt động quảng cáo bằng Email ............................. 55
3.2.2. Giải pháp cho hoạt động quảng cáo thông qua công cụ tìm kiếm .... 58
3.2.3. Giải pháp cho hoạt động quảng cáo lan tỏa ..................................... 60
3.2.4. Giải pháp cho hoạt động tổ chức sự kiện trực tuyến......................... 63
KẾT LUẬN .................................................................................................... 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 66

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại ngày nay, kinh doanh lữ hành là một trong những ngành
kinh tế mũi nhọn, một ngành kinh doanh mà không cần khai thác và bán
đi các tài nguyên quý giá của đất nước (ngành công nghiệp xanh). Du lịch
được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn, là đòn bẩy để thúc đấy sự phát triển
của các ngành trong nền kinh tế quốc dân, là phương tiện quan trọng để thực
hiện chính sách mở cửa, là cầu nối giữa các vùng trong nước và giữa các nước
trên thế giới. Việt Nam nằm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có vị
trí địa lý, có điều kiện tự nhiên, chính trị ổn định, văn hoá đậm đà bản sắc dân
tộc và giàu lòng hiếu khách cũng đã hoà nhập với phát triển du lịch của khu
vực. Có được thành tựu trên là nhờ sự đóng góp không nhỏ của rất nhiều
doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Hoạt động du lịch đã tạo ra
khoảng 350.000 lao động trực tiếp và khoảng 650.000 lao động gián tiếp
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2011) góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
ở khu vực có địa điểm du lịch. Trong hệ thống kinh doanh đó, kinh doanh lữ
hành có một vị trí đặc biệt quan trọng, đóng vai trò phân phối các sản phẩm
du lịch nói riêng và cả các ngành kinh tế khác trong nên kinh tế quốc dân nói
chung.
Từ khi Internet lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ, nó đã phát triển nhanh
chóng và có nhiều ứng dụng trong thương mại, du lịch.Phổ biến nhất là hoạt
động xúc tiến trong thương mại điện tử (tác giả gọi tắt là xúc tiến điện
tử).Xúc tiến điện tử góp phần giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí
bán hàng, có thể tiếp cận với một tập khách hàng rộng lớn hơn, vào bất kỳ lúc
nào. Điều này đặc biệt thích hợp cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh
vực lữ hành vì tập khách hàng của các doanh nghiệp này không chỉ tập trung
ở một khu vực, một quốc gia mà nó trải rộng ra nhiều khu vực khác nhau và ở
hầu khắp các quốc gia trên thế giới.
Quan sát các hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam hiện nay
chúng ta nhận thấy rằng hầu như các doanh nghiệp chưa tận dụng được lợi thế
này, các hoạt động xúc tiến vẫn chủ yếu được sử dụng qua các kênh truyền
thống, có ứng dụng xúc tiến điện tử nhưng chưa nhiều và hiệu quả còn chưa
cao. Công ty du lịch Vietravel là một công ty như vậy, là một công ty đi đầu
trong ngành du lịch Việt Nam, đã tham gia vào ngành kinh doanh lữ hành
được 18 năm, công ty không ngừng phát triển và tự khẳng định mình trên thị
trường trong nước và quốc tế, tuy nhiên các hoạt động xúc tiến điện tử công
ty áp dụng còn hạn chế điều này dẫn đến chúng ta có thể rất dễ dàng mất một
lượng khách hàng tiềm năng muốn tìm hiểu và đặt các tour du lịch qua mạng
làm giảm doanh thu cho doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn của nền kinh tế
như hiện nay. Vì vậy, trong giới hạn tiểu luận này,tác giả xin đi sâu vào
nghiên cứu “Hoạt động xúc tiến trong marketing điện tử tại Công ty du
lịch Vietravel”.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
Cho đến nay đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về marketing điện tử cũng
như các hoạt động xúc tiến như:
Tác giả Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Văn Khoa với cuốn sách “Thương
mại điện tử thực tế và giải pháp” nội dung cuốn sách tổng hợp những kinh
nghiệm quý báu của các chuyên gia kinh tế cũng như các tập đoàn thương mại
điện tử lớn trên thế giới và Việt Nam. Cuốn sách được chia làm nhiều phần trong
đó có nội dung “Tiếp thị trực tuyến và các giải pháp cho tiếp thị trực tuyến” .
Cuốn sách của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh “Kinh doanh trực
tuyến” cuốn sách giới thiệu cách sử dụng một cách sáng tạo, linh hoạt và dễ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By myhuyen23
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002362 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement