Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ptbin1988_ntcm
#1000556 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


GIƠ ́ I THIÊU ̣ VỀ VẤ N ĐỀ NGHIÊN Cư ́ U
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp tồn tại và phát triển
trong sự cạnh tranh gay gắt là điều tất yếu. Cạnh tranh không chỉ đo lường
bằng năng lực nội tại của doanh nghiệp mà còn được đo bằng sự so sánh giữa
các chủ thể với nhau. Để đạt được vị thế cạnh tranh của mình là yêu cầu sống
còn của mỗi doanh nghiệp, đồng nghĩa với nó doanh nghiệp phải nhanh chóng
thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh.
Song song với việc kinh doanh hiệu quả còn phải làm thế nào để gia tăng thế
mạnh, hạn chế điểm yếu nhằm nâng cao vị thế của mình so với các doanh
nghiệp khác. Một trong những cách để doanh nghiệp có thể làm được
điều đó chính là việc nhận thức đúng đắn và tìm ra cho mình những giải pháp
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình.
Năng lực cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện trên
thương trường. Sự tồn tại và sức sống của một doanh nghiệp thể hiện trước
hết ở năng lực cạnh tranh. Để từng bước vươn lên giành thế chủ động trong
quá trình hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh chính là tiêu chí phấn đấu
của các doanh nghiệp hiện nay.
Rạng Đông là một doanh nghiệp được thành lập vào những năm 60 của
thế kỷ trước với mục tiêu cùng với những doanh nghiệp khác xây dựng một
nền công nghiệp vững mạnh phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ
quốc. Tuy nhiên, cùng với thời gian, trên thị trường đã xuất hiện ngày càng
nhiều những doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh với công ty để giành giật
thị phần, chiếm lĩnh thị trường làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.
Nhận thấy tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh tại
công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông và bằng những kiến thức
đã được trang bị tại trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tôi
xin lựa chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Bóng
đèn phích nước Rạng Đông” làm bài luận văn tốt nghiệp.
Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau:
- Cơ sở lý luận đánh giá năng lực cạnh tranh là gì?
- cách nào để nâng cao năng lực cạnh tranh?
- Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích
nước Rạng Đông như thế nào?
- Những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần
phích nước Rạng Đông là gì?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh củaCông ty Cổ phần
Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh
và các tiêu chí tạo lập năng lực cạnh tranh của công ty.
- Nghiên cứu, thu thập số liệu và phân tích số liệu để đánh giá thực
trạng năng lực cạnh tranh của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp và những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của
công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tìm hiểu về cạnh tranh,
năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông,
tìm ra thành công và hạn chế, để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc
phục những hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với đặc điểm ngành
kinh doanh của công ty.
- Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng
Đông.
- Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu số liệu từ năm 2012 đến năm 2015.
4. Những đóng góp mới của luận văn
- Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp bao gồm: khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các công cụ cạnh
tranh và các tiêu chí, mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh.
- Thông qua vận dụng các phương pháp và mô hình nghiên cứu phù
hợp đã làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bóng đèn
Phích nước Rạng Đông.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giai đoạn 2015 – 2020.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục và
phụ lục, luận văn bao gồm 4 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ
phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ
phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
1.1.1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng
1.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh trong nền kinh tế
Cạnh tranh là hiện tượng phổ biến trong tự nhiên, xã hội, kinh tế. Cạnh
tranh kinh tế chính là những quan hệ kinh tế giữa các chủ thể của nền kinh
tế thị trường, là sự ganh đua của các chủ thể kinh tế nhằm giành lấy lợi ích
(lợi nhuận) cao nhất trong sản xuất, tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và các lợi
ích khác.
Theo Từ điển Thuật ngữ Kinh tế học: “Cạnh tranh là sự đấu tranh đối
lập giữa các cá nhân, tập đoàn hay quốc gia. Cạnh tranh nảy sinh khi hai
bên hay nhiều bên cố gắng giành lấy thứ mà không phải ai cũng có thể
giành được” [11].
Đại từ điển kinh tế thị trường của cùng tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh
cũng đưa ra định nghĩa: “Cạnh tranh hữu hiệu là một cách thích
ứng với thị trường của doanh nghiệp, mà mục đích là giành được hiệu quả
hoạt động thị trường làm cho người ta tương đối thỏa mãn nhằm đạt được
lợi nhuận bình quân vừa đủ để có lợi cho việc kinh doanh bình thường và
thù lao cho những rủi ro trong việc đầu tư, đồng thời hoạt động của đơn vị
sản xuất trong một thời gian dài, tính chất sản phẩm đạt trình độ hợp lý…”
[12].
Theo Micheal Porter: cạnh tranh là việc đấu tranh hay giành giật từ
một số đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của các doanh
nghiệp. Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh ngày nay không phải tiêu diệt
đối thủ mà chính là doanh nghiệp phải tạo ra và mang lại cho khách hàng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017848 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement