Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Digon
#1000519 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
DN của Việt Nam hiện nay chủ yếu là DNNVV, các DN này đóng góp
một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế và đang trở thành một bộ phận
quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Xác định rõ vai trò đó, trong những
năm qua Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến phát triển các DNNVV bằng
việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách. Ngày 23/10/2006, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg, phê duyệt kế hoạch phát triển
DNNVV 5 năm (2006-2010); ngày 7/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch phát triển DNNVV giai
đoạn 2011-2015”. Đây là Kế hoạch lần thứ hai phát triển DNNVV Việt Nam,
với mục tiêu tổng quát nhằm “đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng
lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và KD thuận lợi, lành
mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế”.
Theo báo cáo giữa kỳ tình hình trợ giúp phát triển DNNVV của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư năm 2012, DNNVV chiếm 97,6% tổng số DN trên cả nước
(trong đó 37,1% DNNVV hoạt động trong lĩnh vực SX), đóng góp gần 40%
tổng thu nhập quốc dân, tạo ra hơn 1 triệu việc làm mỗi năm.
Tuy nhiên, theo một số đánh giá, nhiều DNNVV của Việt Nam hoạt
động chưa hay kém hiệu quả, nhiều DN làm ăn thua lỗ phải giải thể, phá sản.
Theo một khảo sát của Tổng cục Thống kê năm 2014 công bố: gần 70% DN
cho rằng hoạt động SXKD kém hiệu quả, trong đó 30% nguyên nhân do thiếu
vốn và cơ chế chính sách, ngoài ra có 4 nguyên nhân chính: (i) DN Việt Nam
phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu; (ii) DN Việt Nam chủ yếu là DNNVV, có
vốn đầu tư thấp, tay nghề, trình độ quản lý SXKD thấp; (iii) DN Việt Nam
nhỏ bé về quy mô nên tâm lý của các ông chủ cũng dễ dàng buông xuôi khi
gặp khó khăn; và cuối cùng (iv) công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo
quản lý lao động còn yếu kém, công tác quản lý hỗ trợ phát triển khoa học
công nghệ ở nước ta còn nhiều hạn chế, còn thua kém các nước khác rất
nhiều. Như vậy, một trong những nguyên nhân chủ yếu DNNVV của Việt
Nam là do chính nội lực từ quản lý điều hành tới trình độ nhân lực trong DN
còn hạn chế.
Trên thế giới, qua quá trình SX và lưu thông hàng hóa, phát triển từ SX
thủ công đơn giản đến SX hàng loạt, tiếp đến là SX đáp ứng được những thay
đổi của khách hàng – SXTG kết hợp với nhiều phương pháp quản trị được áp
dụng và đúc kết phát triển thành “QTTG”. Sau thành công của Toyota với hệ
thống SX Toyota – TPS, nhiều kết quả nghiên cứu và thực tiễn đã khẳng định
lợi ích mà QTTG mang lại cho DN là rất lớn. Theo nghiên cứu của Aza
Badurdeen (2007) chỉ ra rằng nếu một công ty áp dụng SXTG có thể: Giảm
thời gian SX chính ít nhất 50%, giảm chi phí SX dở dang tới 80%, tiết kiệm
mặt bằng SX trên mỗi máy khoảng 30%, tăng năng suất tối thiểu 30% …
Đứng trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đã gia
nhập WTO từ năm 2007, và sắp tới từ ngày 1/1/2016 Cộng đồng Kinh tế
ASEAN chính thức có hiệu lực, khi đó áp lực cạnh tranh để tồn tại và phát
triển ngày càng gay gắt hơn. Các DN Việt Nam cần tìm ra các giải pháp
hay liên kết tăng quy mô hoạt động về chiều rộng và chiều sâu và/hay đồng
thời áp dụng các phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến trong SXKD nhằm
nhận diện các lãng phí từ đó cắt giảm chi phí lãng phí, nâng cao năng lực SX
và chất lượng, đảm bảo sự thân thiện bền vững với môi trường và tập trung
chính xác vào những gì khách hàng mong muốn.
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh áp dụng QTTG rất hiệu
quả và nhiều DN đã thành công khi áp dụng. Một số tổ chức như Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện năng suất Việt Nam, hiệp hội
DNNVV… đã triển khai nhiều chương trình tư vấn, hội thảo, đào tạo về
QTTG. Tuy nhiên nhiều DN Việt chưa quan tâm và áp dụng QTTG, một số ít
DNNVV của Việt Nam đã và đang áp dụng QTTG trong quản lý và điều hành
nhưng chưa hiệu quả hay hiệu quả thấp. Nguyên nhân một phần do chưa
nghiên cứu kỹ và chưa hiểu sâu về bản chất của phương pháp quản trị này.
Nhiều tác giả quan tâm đến áp dụng QTTG ở Việt Nam nhưng số lượng
nghiên cứu còn rất hạn chế, mang tính nhỏ lẻ, chưa hệ thống. Tính tới thời
điểm hiện tại, chưa có tác giả nào nghiên cứu để xây dựng mô hình QTTG áp
dụng vào các DNNVV trong lĩnh vực SX phù hợp với điều kiện của Việt
Nam. Do đó, việc thực hiện nghiên cứu về QTTG áp dụng vào các DNNVV
trong lĩnh vực SX của Việt Nam là việc làm cần thiết để xem xét, đánh giá và
tìm ra được hướng đi mới về áp dụng QTTG tại DN để đạt kết quả tối ưu và
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của đối tượng này.
Xuất phát từ thực tế khách quan này, trước tình hình nghiên cứu trên thế
giới và trong nước về QTTG, luận án mong muốn nghiên cứu sâu về tình hình
cụ thể của các DNNVV của Việt Nam khi áp dụng QTTG: những khó khăn
và thuận lợi; các nhân tố và mức độ ảnh hưởng; đề xuất các giải pháp để thúc
đẩy áp dụng QTTG vào các DNSX NVV, phù hợp với đặc điểm của DN tại
Việt Nam đồng thời cũng là hệ thống tài liệu giúp các DN chưa áp dụng tham
khảo, nghiên cứu khi đưa vào thực hiện, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả
hoạt động cho DN, giúp các DN phát triển bền vững, đóng góp chung vào xây
dựng nền kinh tế đất nước.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Đề xuất các giải pháp chính nhằm thúc đẩy việc áp dụng QTTG phù hợp
với đặc điểm các DNSX NVV của Việt Nam.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Phân tích lý thuyết căn bản QTTG và kinh nghiệm của các
DN trên thế giới khi áp dụng QTTG.
Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng áp dụng QTTG tại các DNSX NVV của
Việt Nam: Công cụ áp dụng QTTG và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của
việc áp dụng QTTG.
Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp chính để thúc đẩy việc áp dụng QTTG phù
hợp với đặc điểm các DNSX NNV của Việt Nam.
3. Câu hỏi nghiên cứu
3.1. Câu hỏi nghiên cứu chính
Giải pháp gì trong nội bộ DNSX NVV của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc
áp dụng lý thuyết QTTG phù hợp với điều kiện Việt Nam?
3.2. Câu hỏi nghiên cứu phụ
Câu hỏi 1: Cơ sở khoa học của việc áp dụng QTTG trong DN và bài học
kinh nghiệm áp dụng QTTG trên thế giới?
Câu hỏi 2: Thực trạng áp dụng QTTG trong các DNSX NVV của Việt
Nam và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng QTTG?
Câu hỏi 3: Giải pháp thúc đẩy các DNSX NNV trong việc áp dụng
QTTG tại Việt Nam?
4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các công cụ của QTTG đang được áp dụng tại các DNSX NVVcủa Việt
nam (5S, Kaizen, QLTG, …) ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng QTTG.
Phương pháp của QTTG được áp dụng tại các DNSX NVV của Việt
Nam (quy trình áp dụng, cách kiểm tra đánh giá, cơ cấu tổ chức) ảnh
hưởng đến hiệu quả áp dụng QTTG.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Nghiên cứu các DNNVV trong lĩnh vực SX của Việt
Nam đã và đang áp dụng QTTG, luận án tiến hành lựa chọn điều tra khảo sát
150 DNNVV trong lĩnh vực SX đã và đang áp dụng QTTG tập trung tại Hà
Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên và một số
DN tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ …, và được
phân thành các nhóm DNSX NVV thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ chủ
yếu thuộc ngành công nghiệp cơ khí và chế tạo, nhóm các DNSX NVV trong
ngành công nghiệp xây dựng và hàng tiêu dùng và nhóm các DNSX NVV
trong ngành nông nghiệp và SX khác.
Về Thời gian: Nghiên cứu việc áp dụng QTTG của các DNNVV trong
lĩnh vực SX của Việt Nam từ năm 2000 đến nay được phân nhóm thành: (i)
Các DN áp dụng QTTG dưới 5 năm; (ii) Các DN áp dụng QTTG từ 5 năm
đến 10 năm và (iii) Các DN áp dụng QTTG trên 10 năm.
4.3. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Phương
pháp định tính được sử dụng nhằm phân tích thực trạng áp dụng QTTG trong
các DNSX NVV và phân tích so sánh trường hợp áp dụng thành công QTTG
tại Việt Nam thông qua việc điều tra và phỏng vấn chuyên sâu. Phương pháp
định lượng được sử dụng để phân tích các biến nhân tố tác động đến việc áp
dụng hiệu quả QTTG trong bối cảnh của Việt Nam thông qua việc sử dụng:
Thống kê mô tả, phân tích khám, kiểm định thang đo và phân tích hồi quy.
5. Đóng góp của luận án
Một là: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về QTTG; các công cụ và
phương pháp trong QTTG trên thế giới thường được áp dụng tại DN. Hiệu
quả và bài học kinh nghiệm của các DN trên thế giới khi áp dụng QTTG. Nền
tảng lý thuyết này sẽ là cơ sở để các nhà quản lý thực tiễn tìm hiểu về QTTG
và để giới học thuật triển khai các nghiên cứu ứng dụng QTTG tại Việt Nam.
Hai là: Luận án phân tích thực trạng việc áp dụng QTTG của các
DNNVV trong lĩnh vực SX của Việt Nam được thu thập và tổng hợp trong
nghiên cứu này, xây dựng và kiểm chứng mô hình các nhóm nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả áp dụng QTTG trong các DNNVV của Việt Nam. Do
vậy, luận án cung cấp bằng chứng chứng thực về hiện trạng áp dụng QTTG
tại các DNSX NVV của Việt Nam, cụ thể là những điểm thành công, những
tồn tại và nguyên nhân hạn chế trong quá trình áp dụng QTTG tại DN kết hợp
bài học của một số DN điển hình khi áp dụng QTTG. Phân tích các nhóm
nhân tố ảnh hưởng: mức độ và chiều hướng tác động. Kết quả của nghiên cứu
được đặt trong bối cảnh áp dụng của các DNSX NVV của VN với đặc thù của
DN, đặc điểm nguồn lao động, văn hóa quốc gia.
Ba là: luận án nghiên cứu đề xuất phương pháp áp dụng QTTG phù hợp
với điều kiện của DNNVV trong lĩnh vực SX của Việt Nam (5S, Kaizen,
Quản lý trực quan, Jidoka và các công cụ khác) thông qua việc đối chiếu giữa
những lợi ích mong muốn của DN khi áp dụng QTTG, từ đó đưa ra các điều
kiện để thực hiện các giải pháp ngày cũng như khuyến nghị đối với chính
sách quản lý chung và các bên liên quan có gắn lợi ích với DN nhằm thúc đẩy
việc áp dụng QTTG vào các DNSX NVV của Việt Nam.
6. Kết cấu của luận án
Luận án gồm 2 phần 5 chương
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về Quản trị tinh gọn
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
Chương 5: Giải pháp và khuyến nghị
Kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By download79
#1018616 Thân gửi Admin.

Rất mong nhận được hỗ trợ download nội dung đề tài nghiên cứu này.
"Nghiên cứu áp dụng quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa của Việt Nam"
Thank Ban Quản trị rất nhiều vì đã hỗ trợ cá nhân tôi.

Trân trọng,
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018622 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement