Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoi.binhthuong9x
#1000510 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, ngoài vai trò của ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp thì vai trò của các bộ Quản lý cấp trung ngày càng được nâng cao và mang tính quyết định trong hoạt động của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Vinaconex 25 là một doanh nghiệp đang phát triển mạnh, phát triển dựa trên nền tảng con người. Đặc thù ở Công ty là giao việc mang tính ủy quyền cao, đồng thời công tác quy hoạch cán bộ cũng được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, ngoài việc chú trọng hoàn thiện năng lực lãnh đạo cấp cao, Công ty luôn ưu tiên phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ là các trưởng phó phòng, ban, đơn vị, kỹ sư trưởng, nhóm trưởng,... công tác này còn nhằm phát huy tối đa nguồn lực con người trong tổ chức. Điều này, đòi hỏi đội ngũ Quản lý cấp trung này phải trở thành những người lãnh đạo, có như vậy họ mới dẫn dắt tổ chức hạt nhân của mình bắt nhịp được với sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, giúp Công ty chủ động hơn trong công tác quy hoạch lãnh đạo cấp cao cho những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, trong những năm qua, đội ngũ Quản lý cấp trung của Công ty cổ phần Vinaconex 25 chỉ mới phát triển về số lượng, phần lớn được cất nhắc lên từ các cán bộ có kinh nghiệm quản lý kỹ thuật và giỏi về chuyên môn, có thái độ tích cực trong công việc. Còn kỹ năng lãnh đạo chưa được đào tạo một cách bài bản, có hệ thống, mà chủ yếu có được từ bản năng và tự học hỏi từ kinh nghiệm người đi trước. Đồng thời, hệ thống đánh giá năng lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung vẫn còn đang xây dựng và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ hoàn thiện bảng tiêu chí kèm theo kết quả rà soát đánh giá và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung để trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty vào cuối Quý I năm 2015.
Do đó, nghiên cứu ứng dụng thực hành đề tài: "Năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung: Nghiên cứu tình huống tại Công ty cổ phần Vinaconex 25" là cần thiết cần để xây dựng một bảng tiêu chí năng lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp
trung, phục vụ công tác đánh giá và đề ra các giải pháp phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex 25.
Nội dung của đề tài sẽ trả lời được câu hỏi: Làm thế nào để phát triển năng lực lãnh đạo của đội ngũ Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex 25 nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược 2015 - 2020 và các giai đoạn phát triển tiếp theo.
Đây là đề tài nghiên cứu về công tác quản trị một doanh nghiệp. Với mục tiêu cần hướng tới của đề tài, trên cơ sở những kiến thức đã học trong các môn Lãnh đạo, Quản trị nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp và một số môn khác cùng với tài liệu tham khảo sẽ đảm bảo lượng kiến thức để xây dựng đề tài thành công.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu:
Đề ra giải pháp nhằm phát triển năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex 25, góp phần thực hiện nhiệm vụ về nhân sự cấp trung do Hội đồng quản trị đề ra để thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 và các giai đoạn phát triển tiếp theo.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu vấn đề lý thuyết chung về năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung và công tác Phát triển năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung tại doanh nghiệp.
- Xây dựng bảng tiêu chí năng lực lãnh đạo cho Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex 25.
- Đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung và công tác phát triển năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex
25.
- Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex 25.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án:
Nghiên cứu về năng lực lãnh đạo và phát triển năng lực lãnh đạo của Quản lý cấp trung tại Công ty cổ phần Vinaconex 25.
Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu năng lực của đội ngũ Quản lý cấp trung là các Trưởng và phó các phòng ban; Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó các công trường; Giám đốc và phó giám đốc các Nhà máy và công ty con, Kỹ sư trưởng; Nhóm trưởng ở các phòng ban của Công ty cổ phần Vinaconex 25 để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng bảng tiêu chí năng lực lãnh đạo và các giải pháp dào tạo phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đề ra để củng cố năng lực của đội ngũ Quản lý cấp trung, dự nguồn nhân sự để bổ sung cho lãnh đạo cấp cao, hoàn thành mục tốt tiêu chiến lược cho giai đoạn phát triển 2015 - 2020 và tầm nhìn chiến lược sau năm 2020.
Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi về không gian: tại Công ty cổ phần Vinaconex 25, thành phố Đà Nẵng.
Phạm vi về thời gian: đánh giá công tác phát triển năng lực lãnh đạo Quản lý cấp trung từ năm 2009 đến nay. Giải pháp để phát triển giai đoạn 2015 - 2020, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu năng lực lãnh đạo, không đề cập sâu đến năng lực quản lý, hành vi thái độ cũng như kinh nghiệm chuyên môn mà chỉ phân tích những ảnh hưởng của hành vi thái độ đến phát triển năng lực lãnh đạo.
4. Những đóng góp chủ yếu của luận án:
- Xây dựng bảng tiêu chí về năng lực lãnh đạo cho đội ngũ Quản lý cấp trung, ứng dụng trong công tác đánh giá cán bộ Quản lý cấp trung.
- Đánh giá năng lực lãnh đạo của đội ngũ Quản lý cấp trung hiện tại của Công ty cổ phần Vinaconex 25. Đánh giá các rào cản sinh ra từ thực hiện mục tiêu chiến lược nhân sự trong các giai đoạn phát triển.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hangvu1985
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000877 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement