Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kachisa_gdt
#1000428 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ tài chính bưu chính, vị trí vai trò của phát triển dịch vụ này trong phát triển kinh tế, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính của một số nước ngoài, rút ra bài học cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tài chính của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam thời kỳ 2000-2005. Đề xuất những định hướng, giải pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ tài chính bưu chính thời gian tới: chú trọng tăng cường đầu tư phát triển hệ thống các kênh gaio dịch và thanh toán hiện đại. Hoàn thiện công nghệ thanh toán và thông tin ngân hàng, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ và lành mạnh, chú trọng hơn hoạt động marketing ..
MỞ ĐẦU
1.Sự cần thiết của đề tài.
Việc mở rộng thị trường bưu chính với nhiều thành phần kinh tế cùng tham
gia đòi hỏi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam phải đưa ra nhiều loại hình dịch vụ
bưu chính phong phú, đa dạng với chất lượng cao, giá cả hợp lý và phong cách phục
vụ chuyên nghiệp.Để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các dịch vụ
ngoài việc phải tăng cường khai thác, sử dụng các công nghệ tiên tiến còn phải cần
tận dụng những thành tựu của công nghệ thông tin và internet.
Việc phát triển các dịch vụ tài chính trên mạng bưu chính đã trở thành một xu
thế tất yếu trên thế giới. Trong thời gian qua nhiều nước có cơ sở hạ tầng thông tin
phát triển trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã ứng dụng
thành công công nghệ thông tin vào kinh doanh các dịch vụ tài chính trên mạng bưu
chính tạo ra nhiều loại hình dịch vụ mới cho khách hàng.
Các dịch vụ tài chính bưu chính là các dịch vụ quan trọng trong lĩnh vực dịch
vụ bưu chính và là kênh huy động vốn lớn của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
Tuy nhiên hiện nay các dịch vụ này vẫn chưa thực sự thuận tiện đối với khách
hàng. Để có thể đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của khách hàng các
dịch vụ này cần được ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin nhiều hơn nữa và
phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ mới đa dạng hơn.
Trong bối cạnh tranh gay gắt như hiện nay cùng với sự gia tăng nhu cầu của
khách hàng đối với dịch vụ tài chính, xu hướng hội tụ giữa bưu chính- viễn thông
tin học thì việc nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển các dịch vụ tài chính hiện
có và phát triển các dịch vụ mới là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Xuất
phát từ những thực tế trên và với kiến thức đã học được đề tài: “ Phát triển dịch vụ
tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam” sẽ mang tính thiết
thực và có ý nghĩa đối với quá trình phát triển tiếp theo của Tổng công ty Bưu chính
Việt Nam.
2. Tình hình nghiên cứu.
Cho đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu có liên quan đến luận văn đưới
nhiều góc độ khác nhau. Chủ yếu các đề tài này đều của các tác giả thuộc Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông. Trong nhóm các đề tài này phải kể đến các đề tài “ Nghiên
cứu khả năng phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng trên mạng bưu chính” của
Nguyễn Thị Hương Lan năm 2003. Trong công trình nghiên cứu này tác giả đã tập
trung nghiên cứu khả năng phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng trên mạng bưu
chính viễn thông; “ Nghiên cứu xây dựng chiến lược dịch vụ bưu chính của VNPT
đến năm 2010” của Bùi Thị Hằng năm 2004.Trong công trình nghiên cứu này tác
giả nghiên cứu thực trạng phát triển các dịch vụ bưu chính của VNPT hiện nay trên
cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển các dịch vụ bưu chính đến năm 2010 và
nhiều đề tài nghiên cứu khác. Hầu hết các tác giả này đều tập trung phân tích,
nghiên cứu tình hình thực tế của VNPT trong giai đoạn hiện nay và đưa ra những
giải pháp phát triển cho Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên chưa có
một công trình nghiên cứu nào tập trung nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về
các dịch vụ tài chính bưu chính của VNPT trong ứng dụng công nghệ thông tin hiện
đại.Vì lẽ đó với việc nghiên cứu đề tài “ Phát triển dịch vụ tài chính bưu chính
của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam” luận văn sẽ là một công trình nghiên
cứu hệ thống, toàn diện và cập nhật nhất về vấn đề này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu: khảo cứu một cách đầy đủ, toàn diện, hệ thống về các
dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam để từ đó đưa ra
các giải pháp và kiến nghị cho việc phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính này.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ tài chính bưu chính, vị trí của
phát triển dịch vụ tài chính bưu chính trong phát triển kinh tế, khảo cứu kinh
nghiệm phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính của một số nước trên thế giới và
một số bài học cho Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công
ty Bưu chính Việt Nam. - Đưa ra những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các dịch vụ
tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các dịch vụ tài chính bưu chính của
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
Về không gian, luận văn tập trung nghiên cứu các dịch vụ tài chính bưu chính
của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam để đưa ra các giải pháp phát triển trong thời
gian tới.
Về thời gian, luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các dịch vụ tài chính bưu
chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trông thời kì 2000- 2005.Đây là thời
kì VNPT phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tài chính bưu chính, bước đầu làm quen và
thu được những kết quả đáng kể từ việc ứng dụng thương mại điện tử.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Các phương pháp được sử dụng trong luận văn: phương pháp thống kê,
phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích kinh tế,
phương pháp điều tra khảo sát.
Ngoài ra tác giả có sử dụng hàng loạt các bảng biểu, hình vẽ để minh hoạ thêm
cho vấn đề nghiên cứu.
6. Những đóng góp mới của luận văn.
Thứ nhất: Hệ hống hoá những vấn đề lí thuyết về dịch vụ tài chính bưu chính,
đánh giá kinh nghiệm phát triển dịch vụ tài chính bưu chính của một số nước trên
thế giới và bài học cho Việt Nam.
Thứ hai: Đánh giá một cách toàn diện thực trạng kinh doanh và khả năng phát
triển các dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
Thứ ba: Đưa ra những định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các
dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3
chương: Chƣơng 1: Một số vấn đề về phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính.
Chƣơng 2: Thực trạng phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính của Tổng
công ty Bƣu chính Việt Nam.
Chƣơng 3 : Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính bƣu chính của Tổng công
ty Bƣu chính Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022662 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement