Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anewday_2u
#1000172 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về chất lƣợng sản
phẩm và quản lý chất lƣợng sản phẩm, nghiên cứu và đánh giá thực tế công
tác chất lƣợng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ trong
thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.
Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu định tính kết hợp định
lƣợng nhƣ phƣơng pháp khảo sát bằng bảng hỏi, phƣơng pháp phỏng vấn sâu
nhằm thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu về công tác quản lý chất lƣợng sản
phẩm tại Công ty nghiên cứu để đƣa ra những đánh giá xác đáng cho vấn đề
nghiên cứu.
Sau khi nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả
quản lý chất lƣợng tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Mỏ trong
những năm tiếp theo từ 2015 đến 2020.
Từ khóa: Chất lƣợng sản phẩm, Quản lý chất lƣợng sản phẩm, Công ty
Cổ phần phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.
PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tạo ra sức ép cạnh tranh to
lớn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Đề tồn tại và phát triển,
các doanh nghiệp Việt Nam phải luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm
nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của thị trƣờng. Một trong số các giải pháp đó là việc áp dụng các công cụ
quản lý mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nổi bật là việc triển khai áp
dụng quản lý chất lƣợng sản phẩm
Ngành công nghệ Mỏ nƣớc ta thời gian qua có bƣớc phát triển nhanh
chóng, nhƣng thực tế cho thấy các doanh nghiệp sản xuất công nghệ và thiết
bị Mỏ trong nƣớc lại gặp rất nhiều khó khăn trƣớc yêu cầu phải lien tục đổi
mới công nghệ. Các doanh nghiệp phải tự vƣợt qua khó khăn bằng chính năng
lực của mình và Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ là một ví dụ
điển hình. Với hƣớng đi đúng đắn trong công tác quản lý chất lƣợng, công ty
không ngừng phát triển trong những năm qua và gặt hái đƣợc nhiều thành
công đáng kể. Việc áp dụng công tác quản lý chất lƣợng sản phẩm tại Công ty
CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh
nghiệp nhƣ: nâng cao đƣợc hình ảnh, uy tín của Công ty với khách hàng và
đối tác; thúc đẩy hiệu quả làm việc của từng phòng ban, bộ phận trong công
ty; nâng cao sự tin tƣởng nội bộ, thúc đẩy sự cố gắng trong công việc của mỗi
nhân viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi nhân viên; giảm thiểu
những sai sót trong công việc; chất lƣợng sản phẩm ổn định, tỷ lệ phế phẩm
ngày càng giảm; giảm rủi ro đối với nguyên vật liệu mua vào; tăng lợi nhuận;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003735 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement