Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vinhvinh
#999978 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở nước ta
có nhiều chuyển biến. Sự biến động của quy mô, tốc độ và tỷ trọng các nguồn
vốn của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tương ứng với các ngành kinh tế
khác nhau đã đem lại nhiều tác động tích cực đối với nền kinh tế. Song, bên
cạnh đó, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm gần đây cũng
luôn được nhắc tới như một điểm nóng trong lĩnh vực đầu tư vì những hiện
tượng tiêu cực như: nợ đọng, thất thoát, lãng phí và dàn trải. Việc phân tích
tình hình đầu tư xây dựng cơ bản để tìm ra những mặt tích cực và hạn chế để
từ đó đề ra giải pháp đúng đắn cho viện thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
luôn là một nhu cầu thiết yếu.
Cùng với sự đi lên của nền kinh tế đất nước, trong những năm qua kinh
tế của huyện Vũ Quang cũng đã có những chuyển biến rõ nét, đời sống nhân
dân trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi đáng kể. Một trong những yếu tố
quan trọng làm nên sự thành công của huyện Vũ Quang là hoạt động đầu tư.
Sự nỗ lực của huyện trong việc gia tăng đầu tư đã đem lại cho nền kinh tế của
huyện những kết quả đáng khích lệ, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ngày càng
được nâng cao. Song bên cạnh đó hoạt động đầu tư Vũ Quang trong những
năm qua vẫn tồn tại nhiều khó khăn, chẳng hạn như đầu tư toàn xã hội còn
thấp, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập
đặc biệt trong vấn đề quản lý nguồn vốn, tiến độ, chất lượng các công trình.
Đi đôi với lượng vốn lớn đầu tư là một con số lớn về lượng vốn thất
thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản nếu như không thực hiện tốt công tác quản
lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ngoài thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản,
tình hình lãng phí của các dự án trong lĩnh vực này cũng chiếm tỷ trọng khá
cao. Thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra ở tất cả các khâu
từ quy hoạch, quyết định đầu tư, khảo sát, thiết kế đấu thầu, thi công nghiệm
thu công trình. Hầu hết tình hình thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ
bản xảy ra ở đa số các dự án đều từ nguyên nhân do quản lý lỏng lẻo, thiếu
trách nhiệm.
Do vậy, làm gì để chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản
đang là mối quan tâm và bức xúc của nhiều ban ngành địa phương cũng như
của nhà đầu tư. Vì vậy, làm thế nào để khắc phục, giải quyết tốt những bất
cập trên trong quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn trong
những năm tới là một vấn đề cần được quan tâm. Với những lý do trên, tôi
chọn đề tài “Quản lý Nhà nƣớc về đầu tƣ xây dựng cơ bản trên địa bàn
huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh” làm luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc
sĩ Quản lý kinh tế của mình. Quá trình nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hoạt
động đầu tư trong thời gian qua, đề tài này được hoàn thành với mong muốn
đóng góp một phần nhỏ vào việc giải quyết những vấn đề nêu trên từ đó đưa
ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây
dựng cơ bản trên địa bàn.
2. Tình hình nghiên cứu.
Đối với công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản nói chung
đã có nhiều báo cáo nghiên cứu, đánh giá, hướng dẫn dưới các góc độ khác
nhau của các Bộ ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các báo
cáo tổng kết đánh giá hàng năm của các Sở, Ban ngành, các Ban quản lý dự
án. Nghiên cứu các tài liệu hiện hành cho thấy hiện nay có một số công trình
nghiên cứu khoa học liên quan tới đề tài luận văn. Trong quá trình thực hiện
đề tài của mình tác giả sẽ tham khảo, học tập và kế thừa những ưu việt của
các công trình đã nghiên cứu trước đây để làm tài liệu cho việc nghiên cứu
hoàn thành luận văn của mình, trong đó một số công trình tiêu biểu như:
Bộ Xây dựng (2007) “Khảo sát đánh giá thực trạng, hệ thống hóa các
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các văn
bản có liên quan; phát hiện kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý những vấn đề
trùng lặp, mâu thuẩn và bất cập nhằm xây dựng hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật về đầu tư xây dựng đồng bộ”; Dự án sự nghiệp kinh tế của Bộ Xây
dựng, biên bản nghiệm thu ngày 22/01/2008.
Bộ Xây dựng (2003) “Điều tra, khảo sát thực trạng hệ thống và hiệu quả
các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng. Đề xuất các giải
pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Dự án sự nghiệp kinh tế của Bộ
Xây dựng, biên bản nghiệm thu ngày 18/12/2005.
Tổng Hội xây dựng Việt nam (2005) Đề tài khoa học “Xác định mức độ
thất thoát trong đầu tư xây dựng”.
Các công trình nghiên cứu trên đã phân tích đánh giá thực trạng, những
vấn đề bất cập trong việc áp dụng hệ thống pháp luật, các quy định của nhà
nước vào công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung phân tích đánh
giá những tồn tại vướng mắc và quá trình thực hiện, áp dụng trên phạm vi
rộng toàn lãnh thổ không chỉ riêng đối với từng địa phương. Tuy nhiên các
công trình nghiên cứu đã góp phần rất lớn trong việc tìm ra những giải pháp
để hoàn thiện hệ thống các văn bản, các quy định của nhà nước liên quan đến
đầu tư xây dựng. Thông qua đó để Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành liên
quan ban hành, điều chỉnh hệ thống pháp luật, các Nghị định, Thông tư hướng
dẫn nhằm thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý.
Ngoài ra trong quá trình thực hiện luận văn của mình tác giả sẽ tham
khảo các đề tài, luận văn đã nghiên cứu trước đây để làm tài liệu cho việc
nghiên cứu hoàn thành luận văn của mình như:
Nguyễn Mạnh Hà (2012) Luận văn Thạc sĩ (Trường Đại học Quốc gia
Hà nội) ”Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ
Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng”. Đề tài đã hệ thống hóa lý luận về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình, phân tích một số tồn tại, khó khăn trong
công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Tổng tham mưu
Bộ Quốc phòng thời gian vừa qua. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến
công tác quản lý các dự án thông qua các giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực
hiện đầu tư, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối
với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc
phòng nhìn từ góc độ của cơ quan quản lý.
Phạm Thanh Thủy (2008) Chuyên đề tốt nghiệp Đại học (Đại học Kinh
tế quốc dân) “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của
Uỷ ban nhân dân quận Hải An”. Đề tài đề cập đến việc hoàn thiện công tác
quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của Ủy ban nhân dân quận Hải An, đưa
ra thực trạng về công tác quản lý hoạt động đầu tư cấp nhà nước của Ủy ban
nhân dân quận Hải An, phân tích thực trạng và đưa ra những giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của Ủy ban nhân
dân quận.
Đối với huyện Vũ Quang, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng
cơ bản trên địa bàn đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu. Vì vậy, có thể
khẳng định đây sẽ là đề tài đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và tương
đối đầy đủ về thực trạng, các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác
quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn trong thời gian tới.
Do hạn chế về thời gian và trong khuôn khổ có hạn của một luận văn tốt
nghiệp, cũng như những hạn chế trong việc thu thập các tài liệu có liên quan,
nên đề tài này chủ yếu và chỉ dừng lại mức độ khảo sát và đánh giá hoạt động
trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhoccun
Hình đại diện của thành viên
By nhoccun
#1013350 oa oa rớt nước mắt ợ :)) Thank chủ thớt nhìu nhìu ợ <3
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement