Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chou_Chou
#999729 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thời gian gần đây, dưới sức ép cạnh tranh toàn cầu và ảnh hưởng từ các
cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam gặp phải không
ít khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính năm 2014, tổng số doanh nghiệp
đăng kí thành lập mới là 76.955, trong khi đó số doanh nghiệp gặp khó khăn
phải giải thể hay ngừng hoạt động là 60.737 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với
năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu từ sự hạn chế trong quản lí, điều hành và sự
thiếu ổn định, không bền vững trong tư duy và phương pháp quản trị của các
doanh nghiệp.
Vì vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng sản phẩm,
dịch vụ và tối đa hiệu quả kinh doanh luôn là bài toán đau đầu các nhà quản lí,
lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời việc tìm ra tư duy, phương pháp quản lí hiệu
quả giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn đang là câu hỏi cấp
bách cho các nhà nghiên cứu thực tiễn cũng như các nhà nghiên cứu về quản trị.
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) - đơn vị thành viên của
Tập đoàn FPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet. FPT Telecom là
một đơn vị lớn, có thương hiệu trên thị trường nhưng cũng đang gặp phải sự
cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ của các đối thủ cùng ngành. Các cuộc đua về giá
cước, cạnh tranh trong các sản phẩm dịch vụ gia tăng của các nhà mạng lớn
đang diễn ra ngày càng gay gắt. Thị phần của các nhà cung cấp dịch vụ internet
chủ yếu được chia sẻ giữa 3 doanh nghiệp lớn: VNPT 56,25% , FPT Telecom
26,80% và Viettel 9,74% (Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2014).
Được thành lập ngày 31/01/1997, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT khởi
đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm
mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”.
Sau hơn 15 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã trở thành một
trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu khu vực với
trên 4.000 nhân viên, 45 chi nhánh trong và ngoài nước.
Với những vấn đề đặt ra của thị trường viễn thông đã nêu trên, việc nghiên
cứu và áp dụng các phương pháp quản trị sản xuất một cách khoa học, giúp
giảm các chi phí lãng phí tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT là rất cần thiết để
nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.
Quản trị tinh gọn có thể coi là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp
doanh nghiệp cắt giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh thông
qua các công cụ và phương pháp (5S, Kaizen, Quản lý trực quan…), từ đó giúp
doanh nghiệp nâng cao năng suất và lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Vì vây, tác giả chọn đề tài "Quản trị tinh gọn tại Công ty cổ phần Viễn
thông FPT" làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình nhằm nâng cao chất lượng
hoạt động quản trị tinh gọn đã có, giúp tìm ra phương pháp nâng cao năng
suất, chất lượng cho Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập.
Đề tài tập trung trả lời các câu hỏi sau:
- Câu hỏi 1: Các vấn đề lãng phí đang tồn tại trong hoạt động của Công
ty? Thực trạng hoạt động Quản trị tinh gọn tại Công ty Cổ phần Viễn
thông FPT như thế nào?
- Câu hỏi 2: Áp dụng Quản trị tinh gọn tại Công ty Cổ phần Viễn thông
FPT để giải quyết các vấn đề lãng phí.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Quản trị tinh gọn
và giải quyết các vấn đề lãng phí tại Công ty.
- Nhiệm vụ:
1) Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến lý thuyết quản trị tinh gọn;
2) Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị đang áp dụng tại 2 bộ phận
là Ban Nhân sự và Văn phòng Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
Tìm ra vấn đề lãng phí đang tồn tại trong Công ty Cổ phần Viễn
thông FPT và phân tích nguyên nhân của các vấn đề lãng phí; Nghiên
cứu thực trạng quản trị tinh gọn đang áp dụng tại công ty;
3) Đề xuất các giải pháp áp dụng Quản trị tinh gọn nhằm cắt giảm lãng
phí và đưa ra ý tưởng mới để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác
quản trị nhân sự, hành chính.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu:
- Các quy trình hoạt động tại 2 bộ phận: Ban Nhân sự và Văn phòng
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Các công cụ Quản trị tinh gọn đã áp dụng tại Công ty Cổ phần Viễn
thông FPT
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu về nội dung: công tác quản trị tinh gọn, quản trị
nhân sự, hành chính, tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Phạm vi nghiên cứu về không gian: các nghiên cứu, khảo sát được
tiến hành tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố
Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: từ năm 2017 đến năm 2020.
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu
- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản trị tinh gọn trong doanh
nghiệp;
- Giúp cắt giảm lãng phí tại công ty, từ đó góp phần giảm chi phí và
tăng lợi nhuận.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Ban Nhân sự, Văn phòng Công ty cổ
phần viễn thông FPT
- Là tài liệu cho Công ty cổ phần viễn thông FPT tham khảo để để nâng
cao kết quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp đứng vững
và phát triển trong thời kỳ hội nhập.
5. Kết cấu của luận văn
Phần mở đầu
Chƣơng 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị
tinh gọn
Chƣơng 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị tại Công ty cổ phần Viễn
thông FPT
Chƣơng 4. Giải pháp thúc đẩy Quản trị tinh gọn tại Công ty cổ phần Viễn
thông FPT
Kết luận
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TINH GỌN
1.1 Cơ sở lý luận về quản trị tinh gọn
1.1.1 Khái quát về quản trị tinh gọn theo quan điểm quốc tế
1.1.1.1 Khái niệm
Quản trị tinh gọn là phương pháp quản trị hướng tới đáp ứng tối đa nhu cầu
của khách hàng vầ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua cắt giảm tối
đa lãng phí (Worack, 1990; Rao, 1999)
- John Shock – “Kacho” (quản lý) người Mỹ lần đầu tiên làm việc tại tập
đoạn Toyota Nhật Bản, hiện là chuyên gia làm việc tại Viên nghiên cứu Lean tại
Anh quốc – định nghĩa “tinh gọn” là “ một triết lý sản xuất rút ngắn thời gian từ khi
nhận được đơn hàng của khách hàng đến khi giao hàng bằng cách cắt giảm lãng
phí” (Liker, 2004)
Thuật ngữ "Lean manufacturing" lần đầu xuất hiện năm 1990, trong cuốn
"The Machine that Changed the World" (Cỗ máy làm thay đổi thế giới) của các tác
giả Daniel Jones, James Womack và Danile Roos. Lần đầu tiên Lean được sử dụng
làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình
kinh doanh.
Các cấp độ khác nhau của Quản trị tinh gọn là:
- Lean Manufacturing – sản xuất tinh gọn
- Lean enterprise – doanh nghiệp tinh gọn
- Lean thinking – tư duy tinh gọn
Quản trị tinh gọn là tư duy quản trị mới, xuất phát từ phương pháp sản xuất
tinh gọn – một phương pháp đang được rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất lớn trên
thế giới áp dụng.
Quản trị tinh gọn cung cấp các công cụ, phương pháp (5S, Kaizen, Quản lý
trực quan) giúp doanh nghiệp nhận thức được những lãng phí đang tồn tại trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tiến tới loại bỏ các lãng phí này để nâng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By download79
#1018587 Thân chào Admin.

Mình rất mong muốn được Admin hỗ trợ download giúp tài liệu này. Thank Admin rất nhiều.

Trân trọng
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement