Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nuhongmongmanh_hp712
#999727 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về quản trị tín dụng của Ngân hàng Thương mại (NHTM) nói chung. Giới thiệu về NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương tín – Khu vự Hà Nội. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị tín dụng tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương tín – Khu vực Hà Nội. Dự báo những xu hướng về quản trị tín dụng tại Ngân hàng nói trên. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương tín – Khu vự Hà Nội
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong quá trình phát triển đất nước, hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất
quan trọng. Nó là hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nền kinh tế
chỉ có thể phát triển nếu hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, có hiệu quả.
Ngược lại không thể có tăng trưởng khi hệ thống tổ chức và hoạt động của
ngân hàng yếu kém và lạc hậu.
Giai đoạn 2005 - 2007 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của hệ
thống ngân hàng. Hàng loạt các chi nhánh, phòng giao dịch mới được thành
lập. Để tồn tại và phát triển các ngân hàng đã đưa ra nhiều loại hình cho vay
để thu hút khách hàng. Tiêu chí cho vay khá dễ dàng và nhiều khoản vay
được đánh giá là „dưới chuẩn‟.
Năm 2008, 2009 với những biến động của kinh tế trong nước và khủng
hoảng tài chính trên toàn cầu, hệ thống ngân hàng đã phải đương đầu với
những thách thức vô cùng to lớn.
Nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của các Ngân hàng Thương mại, đặc
biệt đối với Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực
Hà Nội là phải nâng cao chất lượng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và
hạn chế rủi ro trong quản trị tín dụng. Quản trị tín dụng tốt sẽ giúp Ngân hàng
an toàn, hiệu quả và tạo đà phát triển trong thời gian tới.
Nhận thức rõ tính cấp bách của vấn đề trên, sau thời gian làm việc và
nghiên cứu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Khu
vực Hà Nội, tác giả đã chọn đề tài:
‘Quản trị tín dụng tại Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn
Thƣơng Tín – Khu vực Hà Nội” làm luận văn thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu
Chủ đề quản trị tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại đã được các
tác giả đề cập ở các cấp độ khác nhau:
- Lê Thị Vân Trang (2008), Hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Thăng Long, Luận văn thạc
sỹ kinh tế tài chính – ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
- Đoàn Cẩm Vân (2007), Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của
Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh
doanh.
- Nguyễn Thị Tuyết Chinh (2008), Đổi mới quy trình tín dụng tại Sở
Giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế tài
chính – ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.
Tuy nhiên trong thời gian hơn 10 năm qua, kinh tế trong nước chứng
kiến thời kì phát triển bùng nổ của các ngân hàng vì vậy các đề tài này hầu
như không đề cập nhiều tới những vướng mắc trong quản trị tín dụng tại các
Ngân hàng Thương mại trong giai đoạn khủng hoảng.
Tiếp cận chủ đề quản trị tín dụng tại ngân hàng trong giai đoạn khủng
hoảng tài chính từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tín
dụng sẽ là một công trình nghiên cứu mới, không trùng lặp với các đề tài đã
nghiên cứu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản trị tín dụng
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị tín dụng tại
STB Hà Nội trong ba năm 2006, 2007, 2008.
3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng tại Ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Quản trị tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn
Thương Tín – Khu vực Hà Nội.
- Phân tích, đánh giá, thực trạng quản trị tín dụng tại Ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội thông qua các
số liệu báo cáo tài chính trong ba năm 2006, 2007, 2008.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cơ bản như:
duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Thống kê kinh tế; Khảo sát, đối chiếu;
Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu; Dự báo.
6. Dự kiến những đóng góp mới của luận văn.
- Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về quản trị tín dụng của Ngân
hàng Thương Mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị tín dụng tại Ngân hàng Thương
Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội.
- Dự báo xu hướng quản trị tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ
Phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội.
- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng tại Ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội.
7. Bố cục của luận văn.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm
3 chương:
Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về quản trị tín dụng tại Ngân
hàng Thương mại.
Chƣơng 2: Thực trạng quản trị tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội
Chƣơng 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng
tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Khu vực Hà Nội

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyenmy18990
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008808 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement