Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Drummond
#999581 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT LUẬN VĂN
1. Tên luận văn: “Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại công
ty Suntory Pepsico Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung’’.
2. Tác giả: Phạm Văn Lễ
3. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
4. Bảo vệ năm: 2015
5. Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Vũ Anh Dũng
6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về việc tạo động lực
làm việc cho ngƣời lao động.
- Phân tích thực trạng về việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân
viên bán hàng tại SPVB chi nhánh Miền Trung trong thời gian vừa qua.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu và cơ bản nhất để việc tạo động lực
làm việc cho đội ngũ nhân viên bán hàng đạt hiệu quả cao hơn.
7. Những đóng góp mới của luận văn:
- Lựa chọn khung lý thuyết phù hợp
- Đƣa ra những luận cứ và cơ sở phù hợp cho công tác tạo động lực làm việc
cho đội ngũ nhân viên bán hàng.
- Đánh giá đúng thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhóm nhân
viên bán hàng trực tiếp và nhóm nhân viên bán hàng gián tiếp.
- Lựa chọn giải pháp tạo động lực làm việc và cách thức triển khai thích hợp
hơn trong thời gian tới.
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực tế hiện nay, làm sao để có đƣợc một đội ngũ nhân viên bán hàng
nỗ lực hết mình vì công việc, luôn quyết tâm hoàn thành tốt công việc đƣợc
giao và gắn bó với doanh nghiệp là một câu hỏi lớn mà các cấp quản lý phải
tìm câu trả lời. Điều này lại cấp thiết hơn khi mà mức độ cạnh tranh ngày
càng cao và nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thời kỳ kinh tế
khủng hoảng.
Nhƣ vậy, để có một đội ngũ nhân viên bán hàng hiệu quả và gắn bó thì
đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng đƣợc một quy trình phát triển nguồn
nhân lực, nó bao gồm nhiều khâu: tuyển dụng, huấn luyện đào tạo, sử dụng
lao động, chính sách đãi ngộ, lộ trình phát triển của từng cá nhân…Trong đó,
yếu tố tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động giữ một vai trò vô cùng quan
trọng trong công tác điều hành và quản trị nhân sự, nó thúc đẩy ngƣời lao
động hăng say làm việc góp phần tăng năng suất và hiệu quả lao động cho
doanh nghiệp.
Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài đang làm ăn hiệu quả tại Việt Nam. Bên cạnh nhiều cái làm đƣợc nhƣ
tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng còn tồn tại những
điểm chƣa thật sự phù hợp nhƣ: việc xây dựng các chính sách tiền lƣơng và
tiền thƣởng, văn hóa giao tiếp, yếu tố cân bằng giữa công việc và cuộc sống,
sự phù hợp của tuổi tác, giới tính…
Công ty Suntory Pepsico Việt Nam (SPVB) là liên doanh của 2 tập
đoàn nƣớc giải khát quốc tế Suntory (Nhật Bản) và Pepsico (Hoa Kỳ). SPVB
là một công ty nằm trong nhóm dẫn đầu về ngành hàng tiêu dùng nhanh tại
Việt Nam trong nhiều năm qua. SPVB đã xây dựng đƣợc một hệ thống hơn
500 nhà phân phối với mạng lƣới bao phủ tại tất cả các tỉnh thành trên toàn
quốc, đội ngũ nhân viên bán hàng (NVBH) trực tiếp và gián tiếp chiếm đến
80% số lao động tại chi nhánh. Công ty cũng đã xây dựng định hƣớng chiến
lƣợc phát triển đến năm 2018 là đơn vị có doanh thu 1 tỷ đô la và trở thành 1
trong 5 nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam, nhiều chức danh và bộ phận
hỗ trợ bán hàng tiếp tục đƣợc bổ sung cho các khu vực...
Tuy vậy, trong 2 năm gần đây số lƣợng NVBH nghỉ việc có xu hƣớng
ngày một tăng cao, doanh thu bán hàng của một số địa bàn giảm hay tăng
chậm hơn nhiều so với mức độ đầu tƣ từ công ty. Báo cáo thống kê năm 2103
tại khu vực có tỷ lệ NVBH nghỉ việc là 33%, cá biệt có nơi 58%. Ngƣời làm
công tác quản lý khu vực cũng đã đi tìm câu trả lời cho vấn đề này và nhận ra
sự chƣa phù hợp trong một số chính sách tạo động lực làm việc cho ngƣời lao
động. Nhân viên nghỉ việc khi đƣợc phỏng vấn hay viết đơn xin nghỉ với
nhiều lý do khác nhau nhƣ yếu tố cá nhân, gia đình..., nhƣng thực tế lại không
phải hoàn toàn nhƣ vậy, phần lớn nhân viên nghỉ việc là tìm kiếm một công
việc mới tại một công ty có ngành hàng tƣơng đồng với mức thu nhập tƣơng
đƣơng. Điều này càng làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của ngƣời quản lý
giám sát trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên ổn định, chính sách giữ chân
và phát triển ngƣời tài đã đƣợc phát huy chƣa ? Bằng cách nào tạo đƣợc động
lực làm việc để ngƣời lao động thực sự gắn bó và nỗ lực hết mình với SPVB ?
Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó, là một học viên đang theo
đuổi chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh c ủ a t r ƣờn g Đại h ọc Kin h t ế
- Đạ i họ c Quố c Gi a Hà Nộ i , tui q u yế t đị nh chọn đề tài “Tạo
động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên bán hàng tại Công ty Suntory
Pepsico Việt Nam chi nhánh Miền Trung” để thực hiện luận văn tốt nghiệp
thạc sĩ của mình. Hy vọng rằng, luận văn có thể đóng góp một phần nội
dung vào chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực tại Công ty.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By sontruongpros
#1008901 add ơi cho mình xin tài liệu này nhé. Mail của mình là [email protected]
Blog Tâm sự:
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008915 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By sontruongpros
#1008961 bạn ơi bạn cho mình xin thêm bài này với nhé, mình Thank bạn rất nhiều:
Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đông Đô
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online