Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuydiep_051098
#999271 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt, một doanh
nghiệp muốn duy trì và phát triển bền vững buộc phải xây dựng cho mình một
chiến lược cạnh tranh phù hợp và khác biệt so với các doanh nghiệp cùng
ngành, hay nói cách khác là phải tự tìm cho mình một phương hướng sản xuất
kinh doanh hợp lý để có thể tồn tại, phát triển và đủ sức cạnh tranh được trên
thị trường. Để làm được điều đó, song song với các chiến lược về thị trường,
marketting phân phối sản phẩm, nguồn vốn… doanh nghiệp cần xây
dựng được chiến lược nguồn nhân lực cho mình thật hợp lý theo từng giai
đoạn cụ thể và nó phải được coi là chiến lược trọng tâm ưu tiên hàng đầu, bởi
vì nguồn nhân lực là tài sản vô giá và quan trọng nhất trong mỗi doanh
nghiệp. Một doanh nghiệp nào dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài
nguyên phong phú, trang thiết bị máy móc với kỹ thuật công nghệ tối tân đến
đâu đi nữa, cùng với những công thức khoa học thần kỳ thì cũng sẽ trở nên vô
ích nếu không biết quản lý nguồn tài nguyên quí giá của mình đó là nguồn
nhân lực. Trong doanh nghiệp, yếu tố con người đóng vai trò đặc biệt quan
trọng trong việc quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Sau gần 30 năm đổi mới và phát triển, đất nước ta đã đạt được nhiều
thành tựu to lớn và quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta luôn coi
giáo dục cùng với khoa học- công nghệ là quốc sách hàng đầu, coi con người
là tài sản quý giá nhất, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, lấy việc
phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền
vững đất nước. Trong nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 2 (khoá VIII)
của Đảng đã khẳng định: “Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm
xây dựng những con người thiết tha và gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy
các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân
loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt nam, có ý thức cộng
đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công
nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong
công nghiệp, có tổ chức kỷ luật; có sức khoẻ, là người thừa kế xây dựng chủ
nghĩa xã hội vừa „hồng‟ vừa „chuyên‟ như lời căn dặn của Bác Hồ”. Đó là
mục tiêu phát triển toàn diện của con người Việt Nam.
Do vậy, làm thế nào để quản lý và phát triển nguồn nhân lực một cách
toàn diện, đó là vấn đề khó khăn và thách thức lớn đối với các doanh nghiệp
nói chung và đối với Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng, trong bối cảnh
kinh tế trong nước và thế giới vẫn trên đà suy thoái, sự biến động mạnh mẽ
của môi trường kinh doanh, tính khốc liệt của áp lực hội nhập kinh tế quốc tế
phải đáp ứng ngày càng cao của người lao động trong nền kinh tế thị trường
đã đang đòi hỏi những nhà quản lý ở mọi cấp độ khác nhau đều phải có sự
nhìn nhận một cách linh hoạt, tiếp thu và nắm vững được những kỹ năng mới
trong công tác quản lý, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực một cách khoa
học và nghệ thuật.
Công ty Điện lực Hưng Yên là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công
ty Điện lực miền Bắc. Được thành lập năm 1997 cùng với tái lập tỉnh Hưng
Yên, đến nay sau 15 năm phát triển, Công ty đã có gần 600 CBCNV, điện
thương phẩm đạt 1,5 tỷ kWh/năm (số liệu tính đến 31/12/2011), Công ty đã
góp phần quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế bền
vững cũng như góp phần ổn định kinh tế- chính trị của tỉnh Hưng Yên trong
những năm vừa qua. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty
Điện lực Hưng Yên đã không ngừng lớn mạnh và phát triển đi lên theo đúng
định hướng của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng
cao của các ngành kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Sau gần 10 năm công tác tại Công ty Điện lực Hưng Yên, bản thân tui đã
thấm nhuần quan điểm “trong tất cả các nhiệm vụ của quản lý, thì quản lý con
người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề quản lý
khác có hiệu quả hay không đều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản
lý con người” và “mọi quá trình phát triển là vì con người, cho con người và
bằng con người”. Chính vì vậy, công tác quản lý con người trong quá trình
sản xuất - kinh doanh phải là nhiệm vụ trọng tâm và nó phải được đổi mới,
hoàn thiện hàng ngày đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty
Điện lực Hưng Yên nói riêng. Đặc biệt trong những năm tới đây, để góp phần
duy trì sự tăng trưởng và phát triển bền vững, Công ty Điện lực Hưng Yên
cần thiết phải “Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Công ty Điện lực
Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2016”. Đó cũng chính là câu trả lời cho lý do tại
sao tui lựa chọn nghiên cứu đề tài này làm luận văn tốt nghiệp khoá đào tạo
Thạc sỹ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu:
2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới liên quan tới luận văn
Trong công tác quản trị nhân sự, để có được đội ngũ nhân tài phù hợp
với doanh nghiệp, với tổ chức thì ngoài việc bồi dưỡng, đào tạo tại chỗ thì
việc thu hút nhân tài là việc làm cần thiết và quan trọng đối tất cả các quốc gia
trên thế giới. Để có được nguồn nhân lực có đủ trình độ, năng lực phục vụ cho
công việc thì tùy thuộc vào điều kiện riêng của mình mà các nhà quản trị của
doanh nghiệp có các chính sách xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của
doanh nghiệp khác nhau.
-Đề tài tiến sỹ của Cecilia Maria Schultz tháng 1 năm 2009 “Xây dựng
chiến lược nguồn nhân lực cạnh tranh tại Đại học công nghệ Tshwane” chỉ ra
vấn đề thiếu chiến lược nguồn nhân lực cạnh tranh của Đại học công nghệ
Tshwane. Từ đó, tác giả xây dựng chiến lược nguồn nhân lực cạnh tranh cho
Đại học công nghệ Tshwane chú trọng đến: Kiến thức kinh doanh và triển
khai nguồn nhân lực, kỹ năng cá nhân (tính chuyên nghiệp), kỹ năng quản lý
(quản lý sự thay đổi, quản lý văn hóa, quản lý mối quan hệ, quản lý hệ thống
thông tin, quản lý tài chính).
Tuy nhiên, chiến lược mà tác giả đưa ra cũng mới chỉ dừng lại ở cấp
trường đại học- nơi mà đội ngũ nhân viên có trình độ cao và tương đối đồng
đều do vậy chiến lược cũng chưa thể phổ quát để áp dụng được cho các lĩnh
vực hoạt động khác.
-Đề tài nghiên cứu “Quản lý chiến lược nguồn nhân lực trong các doanh
nghiệp vừa và nhỏ” của tác giả Matthew R.Allen, Đại học Cornell, năm 2006.
Đề tài nghiên cứu này đã phát triển một lý thuyết về hệ thống quản lý tài
nguyên con người như thế nào để góp phần vào việc thực hiện thành công của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dựa trên lý thuyết về chiến lược quản lý nguồn
nhân lực và hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ, tác giả đã chỉ
ra rằng hệ thống quản lý nguồn nhân lực tốt sẽ tác động tích cực đến hiệu quả
hoạt động trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong
nghiên cứu của mình, tác giả đề cập đến 3 vấn đề, thứ nhất: tác động của quản
lý chiến lược nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thứ
hai: lợi ích liên quan từ việc lựa chọn doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nghiên
cứu; thứ ba: một số kết luận rút ra trong công tác quản lý chiến lược nguồn
nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
-Đề tài nghiên cứu “Quản lý nguồn nhân lực chiến lược: Thực tiễn triển
khai như thế nào?” của tác giả Ken Lovell Đại học Southern Cross, năm
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By KhoaBeo
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010612 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement