Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999220 Link tải luận văn miễn phí cho ae


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 2
1. Khái quát chung về vốn của doanh nghiệp 2
1.1. Khái niệm về vốn 2
1.2.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 3
1.2.1. Vốn là điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp 3
1.2.2. Vốn là cơ sở để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng phát triển sản xuất 3
1.3. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 3
1.3.1. Căn cứ vào cách chu chuyển vốn 3
1.3.2. Phân loại theo giác độ nguồn hình thành vốn 4
2. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 5
2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 5
2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 6
2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng vốn 6
2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định 8
2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động 9
2.2.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 11
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 13
3.1. Các nhân tố chủ quan 13
3.1.1. Lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động 13
3.1.2. Trình độ của đội ngũ nhân viên quản lý của doanh nghiệp 14 3.1.3. Năng lực ra quyết định của lãnh đạo 14
3.1.4. Khả năng dự báo và nắm bắt cơ hội đầu tư 14
3.1.5. Quan hệ với đối tác của doanh nghiệp 15
3.1.6. Hệ thống quản lý và giám sát vốn của doanh nghiệp 15
3.1.7. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin trong doanh nghiệp 15
3.1.8. Cơ cấu vốn trong hoạt động của doanh nghiệp 16
3.2. Các nhân tố khách quan 17
3.2.1. Cơ chế chính sách của nhà nước 17
3.2.2. Sự phát triển của thị trường tài chính 17
3.2.3. Thị trường đầu vào của doanh nghiệp 18
3.2.4. Thị trường đầu ra của doanh nghiệp 18
3.2.5. Các nhân tố khác 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 19
1. Khái quát về công ty cổ phần LICOGI 12 19
1.1. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh và năng lực của công ty cổ phần LICOGI 12 19
1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 19
1.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty 20
1.1.3. Năng lực của công ty 21
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty cổ phần LICOGI 12 23
1.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 24
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần LICOGI 12 26
2.1. Cơ cấu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần LICOGI 12 26
2.2. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn của công ty 34
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty 39
2.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 41
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty 46
2.5.1. Những kết quả đạt được 46
2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân 47
2.5.2.1. Hạn chế 47
2.5.2.2. Nguyên nhân 48
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 51
1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty cổ phần LICOGI 12 đến năm 2010 51
2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty 52
2.1. Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý 52
2.2. Cải thiện hệ thống quản lý và giám sát vốn của công ty 54
2.2.1. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng 54
2.2.2. Tăng cường quản lý hàng tồn kho 55
2.2.3. Tăng cường khả năng quản lý và sử dụng vốn cố định 56
2.3. Các giải pháp khác 57
2.3.1. Tăng cường hợp tác, đẩy mạnh công tác dự báo và hoạt động tìm kiếm dự án đầu tư 57
2.3.2. Triệt để ngăn ngừa sự lãng phí, thất thoát vốn trong khi thực hiện và thanh toán các dự án 58
2.2.3. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên 58
KẾT LUẬN 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
LỜI MỞ ĐẦU

Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải cần tới vốn, vốn là yếu tố chi phối tới hầu hết các yếu tố khác. Việc sử dụng và quản lý vốn có hiệu quả mang ý nghĩa quan trọng trong quản lý. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói riêng muốn cạnh tranh được, muốn phát triển được phải thực sự vững chắc về mặt tài chính.Từ thực tế như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tìm ra các hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần LICOGI 12. Qua tìm hiểu thực tế về công tác quản lý và sử dụng vốn của công ty tui đã chọn đề tài nghiên cứu:’’Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần LICOGI 12’’ cho chuyên đề tốt nghiệp cuả mình. Với mong muốn đánh giá thực trạng, những mặt đạt được và các hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng vốn. Trên cơ sở đó, đề xuất một số ý kiến giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
Kết cấu của chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần LICOGI 12
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần LICOGI 12
tui xin chân thành Thank thầy giáo TH.S Vũ Cương và ban lãnh đạo công ty, các cô chú, anh chị phòng Kinh tế- Kỹ thuật đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tui hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này.


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Khái quát chung về vốn của doanh nghiệp
1.1. Khái niệm về vốn
Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có vốn, cố gắng huy động đủ vốn và làm sao để sử dụng vốn sao cho có hiệu quả. Vậy vấn đề đặt ra là vốn là gì? Vốn là một phạm trù kinh tế được tiếp cận dưới nhiều giác độ khác nhau.
Theo C. Mác, dưới giác độ các yếu tố sản xuất cho rằng: Tư bản là “ Giá trị đem lại giá trị thặng dư, là đầu vào của quá trình sản xuất”.
Theo David Beggs trong cuốn Kinh tế học cho rằng: Vốn hiện vật là giá trị của hàng hóa đã sản xuất được sử dụng để tạo ra hàng hóa và dịch vụ khác. Ngoài ra còn có vốn tài chính. Bản thân vốn là một hàng hóa nhưng được tiếp tục sử dụng vào sản xuất kinh doanh tiếp theo.
Theo P. Samuelson, Ông cho rằng: Vốn là các hàng hóa sản xuất ra để phục vụ cho một quá trình sản xuất mới, là đầu vào cho hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp.
Một số nhà Kinh tế học khác cho rằng: Vốn có nghĩa là phần lượng sản phẩm tạm thời phải hy sinh cho tiêu dùng hiện tại của nhà đầu tư, để đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong tương lai.
Có nhiều cách tiếp cận để hiểu về vốn và trong chuyên đề này, vốn được hiểu như quan điểm của P. Samuelson đã nêu ra ở trên vì nó phù hợp nhất với nội dung nghiên cứu của chuyên đề.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ghegom08
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016871
MaiTrang110695 đã viết:bạn cho mình hỏi download bài này như thế nào với ạ?bấm vào link màu đỏ ở trên ấy, không thấy à
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement