Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998597 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU 3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 3
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ ATM 3
1.1.1. Sự hình thành và phát triển của thẻ ATM: 3
1.1.1.1. Sự hình thành thẻ ATM: 3
1.1.1.2 Phát triển của thẻ ATM: 3
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm cấu tạo về thẻ ATM: 3
1.1.2.1. Khái niệm thẻ ATM: 3
1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo của thẻ ATM: 3
1.1.3. Phân loại thẻ ATM: 3
1.1.4. Chủ thẻ tham gia phát hành và thanh toán thẻ ATM: 3
1.1.5. Quy trình nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ ATM: 3
1.1.5.1. Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ ATM. 3
1.1.5.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ ATM 3
1.1.6. Lợi ích của thẻ ATM: 3
1.1.6.2. Đối với ngân hàng: 3
1.1.6.3. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ ATM: 3
1.1.6.4. đối với nền kinh tế: 3
1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ ATM: 3
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triền dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại: 3
1.3.1.3. Các nhân tố chủ quan: 3
1.3.1.1. Sản phẩm thẻ của ngân hàng: 3
1.3.1.2. Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ: 3
1.3.1.3. Tiềm lực cơ sở vật chất và công nghệ của ngân hàng: 3
1.3.1.4. Nguồn nhân lực: 3
1.3.1.5. Chính sách Maketting của ngân hàng: 3
1.3.2. nhân tố khách quan: 3
1.3.2.1. Điều kiện pháp lý: 3
1.3.2.2. Điều kiện về mặt xã hội: 3
1.3.2.3. Điều kiện về mặt kinh tế : 3
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI SEABANK – CHI NHÁNH ĐẰ NẴNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 3
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SEABANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG” 3
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của SeABank – chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của SeABank – chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.1.2.1. sơ đồ cơ cấu tổ chức của SeABank – chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm của từng phòng ban: 3
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank - chi nhánh Đà Nẵng năm 2009 đến năm 2011: 3
2.1.3.1. Về huy đông vốn: 3
2.1.4.2. Về nghiệp vụ cho vay: 3
2.1.4.3. Về kết quả hoạt động cho vay của SeABank. 3
2.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ ATM TẠI SEABANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011: 3
2.2.1 Sơ lược về các loại thẻ của SeABank - chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.2.2 Kết quả phát hành thẻ tại SeABank- Chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.2.3 kết quả thanh thẻ tại SeAbank- chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.2.4 Hoạt động của mạng lưới máy ATM tại SeABank- chi nhánh Đà Nẵng: 3
2.2.5 Kết quả kinh doanh từ dịch vụ phát hành thẻ ATM tại SeABank- chi nhánh Đà Nẵng năm 2009 đến năm 2011. 3
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG SEABANK- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. 3
2.3.1 Kết quả đạt được. 3
2.3.2. Những hạn chế của dịch vụ thẻ ATM tại Chi nhánh: 3
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế đó: 3
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI SEABANK- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3
3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁT: 3
3.1.1. Định hướng và mục tiêu của SeABank- chi nhánh Đà Nẵng về phát triển dịch vụ thẻ ATM đến năm 2015: 3
3.1.1.1 Định hướng: 3
3.1.1.2 Mục tiêu: 3
3.1.1.3 Những cở hội và thách thức trong phát triển dịch vụ thẻ 3
3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI SEABANK- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM2015: 3
3.2.1. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục tiêu sử sản phẩm thẻ ATM của SeABank- chi nhánh Đà Nẵng đến năm 2015: 3
3.2.1.1 Phân loại khách hàng: 3
3.2.1.2 Lựa chọn khách hàng mục tiêu: 3
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊC VỤ THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG SEABANK- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ĐẾN GIAI ĐOẠN 2012-1012 3
3.3.1 Nâng cao hiệu quả công tác Marketing 3
3.3.2. Hoàn thiện và hiên đại hóa công nghệ tin học 3
3.3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngủ cán bộ chuyên trách về thẻ: 3
3.3.4 Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ: 3
3.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ TẠI SEABANK- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG: 3
3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ: 3
3.4.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước: 3
3.3.3 Kiến nghị với SeAbank: 3
KẾT LUẬN 3
LỜI CẢM ƠN 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài: Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, là sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các ngân hàng liên tục mở rộng chi nhánh nâng cấp dịch vụ truyền thống và cho ra đời nhiều dịch vụ mới. Một trong những dịch mới đem lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng là dịch vụ thẻ ATM.
Hoạt động thẻ ATM là sự phát triển cao của hoạt động ngân hàng thành một khối thống nhất trên cơ sở một trung tâm thanh toán bù trừ. Có thể nói, hoạt động ngân hàng hiện đại, gắn chặt và phát triển mạnh cùng hoạt động ngân hàng điện tử.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay không thể tách rời hoạt động thẻ vì nó được coi là điều kiện cần và đủ để thực hiện tiến trình hội nhập. Với xã hội đang trên đà phát triển, con người không muốn giữ tiền mặt vì vậy các ngân hàng liên tục mở rộng chi nhánh, nâng cấp dịch vụ truyền thống và cho ra đời nhiều dịch vụ mới. Một trong những dịch vụ mới nhất và đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng là dịch vụ thẻ ATM. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, thị trường thẻ ATM ở Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Sau một thời gian em tìm hiểu và nắm bắt tình hình về thẻ ATM của các ngân hàng trên thị trường và tình hình hoạt động của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng SeABank nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Phát triển dịch vụ thẻ tại SeABank – Chi Nhánh Đà Nẵng”.
Mục tiêu nghiên cứu: Chuyên đề sẽ hệ thống một số vấn đề cơ bản về lý luận chung, liên quan đến ngân hàng thương mại và hoạt động phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng. Khảo sát đánh giá hoạt động phát hành thẻ tại SeABank – chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn năm 2009- 2011.
Kết hợp một số vấn đề lý luận, qua phân tích đánh giá tình hình hoạt động thực tiễn tại đơn vị, em xin đề xuất một số giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ ATM tại SeABank giai đoạn năm 2009 – 2011.
Đối tượng ngiên cứu: Giải phát phát triển dịch vụ thẻ ATM tại SeABank – chi nhánh Đà Nẵng.
Phương pháp nghiên cứu: Thông qua việc định lượng từ số liệu hiện có và khảo sát thực tế hiện nay về nhu cầu sử dụng thẻ, đề tài thực hiện tổng hợp các cở sở lý thuyết liên quan đến thẻ, sau đó sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh và một số phương pháp định lượng khác để đưa ra thông tin về sử dụng thẻ hiện nay, thực trạng, giải pháp, bất cập, để làm sáng tỏ, những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu. Nguồn dữ liệu được thu thập từ các báo cáo của trung tâm thẻ của SEABANK – Chi nhánh Đà Nẵng, các tạp chí , các website, có liên quan được tổng hợp và xử lý.
Kết cấu chuyên đề:
Nội dung chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương 1: Cở sở lý luận về phát triển dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại.
Chương 2 : Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ATM tại SeABank– chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3 : Giải phát phát triển dịch vụ thẻ ATM tại SeABank- chi nhánh Đà Nẵng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement