Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Arlen
#998196 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................. 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu................................................................ 2
2.1. Các nghiên cứu nước ngoài................................................................. 2
2.2. Các nghiên cứu trong nước ................................................................. 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................ 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 5
5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 6
5.1. Phương pháp luận................................................................................ 6
5.2. Một số phương pháp nghiên cứu cụ thể.............................................. 6
5.3. Nguồn số liệu sử dụng......................................................................... 7
6. Cấu trúc của luận văn................................................................................. 7
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
XÃ HỘI ............................................................................................................ 9
1.1. Nhà ở xã hội............................................................................................ 9
1.1.1. Khái niệm nhà ở xã hội .................................................................... 9
1.1.2. Đối tượng cung cấp nhà ở xã hội ................................................... 10
1.1.3. Đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội ................................................. 12
1.2. Chính sách phát triển nhà ở xã hội ....................................................... 14
1.2.1. Khái niệm ....................................................................................... 14
1.2.2. Đặc điểm nhà ở xã hội.................................................................... 15
1.2.3. Thực hiện chính sách nhà ở xã hội................................................. 17
1.2.4. Mục tiêu thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội .................. 17
1.2.5. Lý do phải có chính sách nhà ở xã hội:.......................................... 18
1.2.6. Nội dung thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội: ................ 19
1.3. Kinh nghiệm chính sách nhà ở xã hội .................................................. 27
1.3.1. Kinh nghiệm của Đà Nẵng............................................................. 27
1.3.2. Kinh nghiệm của Seoul – Hàn Quốc.............................................. 30
1.3.3. Một số bài học rút ra ...................................................................... 34
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI........................................... 37
2.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội
có ảnh hưởng việc phát triển nhà ở xã hội................................................... 37
2.1.1. Vị trí địa lý ..................................................................................... 37
2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội .......................................................... 40
2.2. Thực trạng thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội tại thành phố
Hà Nội.......................................................................................................... 48
2.2.1. Chính sách quy hoạch .................................................................... 48
2.2.2. Chính sách tài chính ....................................................................... 56
2.2.3. Chính sách thu hút đầu tư............................................................... 63
2.2.4. Chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội........................ 67
2.3. Đánh giá việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Hà Nội ............... 72
2.3.1. Những thành công .......................................................................... 73
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân ....................................................... 73
Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI HÀ NỘI .................................................................... 76
3.1. Quan điểm, mục tiêu, định hướng hoàn thiện chính sách phát triển nhà
ở xã hội tại Hà Nội....................................................................................... 76
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội tại Hà Nội............................ 76
3.1.2. Định hướng phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội.............................. 80
3.1.3. Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội
của Hà Nội................................................................................................ 81
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội tại Hà
Nội................................................................................................................ 83
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện khung chính sách ......................................... 83
3.2.2. Giải pháp tổ chức thực hiện chính sách ......................................... 88

3.3. Kiến nghị............................................................................................... 92
3.3.1. Kiến nghị với UBND TP Hà Nội................................................... 92
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Xây dựng ........................................................... 97
3.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài chính............................................................ 98
KẾT LUẬN .................................................................................................. 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 103
PHỤ LỤC..................................................................................................... 107
Phụ lục 1: Thống kê diện tích và dân số TP Hà Nội ................................. 107
Phụ lục 2: Nguyên tắc lựa chọn đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội tại
TP Hà Nội .................................................................................................. 109

Nghị định này cũng quy định các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã
hội được vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và định chế
tài chính được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để thanh toán
tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội từ các nguồn vốn theo quy định với lãi
suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thị trường, kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả
nợ của khách hàng. 5 ngân hàng tham gia hỗ trợ cho vay vốn bao gồm: Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Ngoài ra, chính các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
cũng nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm nhà ở, đáp ứng nhu cầu cũng như
khả năng về tài chính của người có thu nhập thấp.
1.3. Kinh nghiệm chính sách nhà ở xã hội
1.3.1. Kinh nghiệm của Đà Nẵng
Ðà Nẵng được coi là địa phương đạt được nhiều thành công trong việc
phát triển nhà ở xã hội. Trong đó phải kể đến chính sách thu hút đầu tư và chính
sách tài chính mà TP đã thực hiện nhằm tạo điều kiện để người thu nhập thấp có
chỗ ở ổn định.
 Chính sách thu hút đầu tư:
Thành phố tập trung giải phóng mặt bằng, giao "đất sạch", miễn giảm
thuế đất, kêu gọi DN mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, làm cầu nối cho
DN tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, các ngân hàng, tổ chức tài
chính... hay sử dụng một phần vốn ngân sách để hỗ trợ giảm giá bán, dùng ngân
sách mua lại một phần dự án... tạo nên bước đột phá trong phát triển nhà ở xã
hội. Thể hiện rõ nét nhất về thành tựu của địa phương này đó là việc đa dạng
hóa nguồn vốn đầu tư mà địa phương đã thực hiện.
Cụ thể, tháng 9-2012, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Mỹ
(PMEC) liên danh với hai Công ty NIBC và Handong E&C (Hàn Quốc) khởi
công công trình nhà ở xã hội Nethomes 1 tại phường Nại Hiên Ðông (quận Sơn
Trà, Ðà Nẵng), gồm bốn khối nhà cao chín tầng, tổng diện tích gần 10 nghìn m2
với 420 căn hộ, tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng. Ðiều đáng nói là giá mỗi căn hộ ở
dự án này đã được giảm một nửa nhờ vào các chính sách giảm giá của UBND
TP Ðà Nẵng như miễn giảm thuế đất, giao mặt bằng "sạch"... Ngoài ra, UBND
TP Ðà Nẵng sẽ mua lại một nửa số căn hộ để cấp cho cán bộ viên chức các cơ
quan hành chính sự nghiệp trực thuộc thành phố, một động thái trực tiếp kích
cầu rất hiệu quả cho các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Ðiều này đã
được các nhà đầu tư đánh giá rất cao và là động lực để dự án được triển khai
nhanh hơn.
Cuối 2014, Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Mỹ sẽ tiếp tục triển
khai dự án Nethomes 2 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu với diện tích hơn
3.000 m2, góp phần giải quyết thêm chỗ ở cho người thu nhập thấp tại Ðà Nẵng.
Một trong những dự án nhà ở xã hội đầu tiên được xây dựng tại Ðà Nẵng
do DN đầu tư là khu chung cư số 2 Nguyễn Tri Phương, chủ dự án là Công ty cổ
phần tập đoàn xây dựng và phát triển nhà (Vicoland). Dự án này đã được đưa
vào sử dụng. Với diện tích 3.672 m2, chia làm 147 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ
từ 52 đến 65 m2, là mô hình chung cư đầu tiên ở Ðà Nẵng dành cho người có
thu nhập thấp đạt tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng. Ngoài ra, dự án nhà ở xã
hội Blue House liên danh giữa Công ty CP Xây dựng Ðức Mạnh và Công ty CP
Ðầu tư và xây dựng 579, cũng đang dần hoàn thiện để bàn giao cho người mua.
Dự án này cũng được UBND thành phố Ðà Nẵng áp dụng nhiều chính sách ưu
đãi và sử dụng ngân sách mua lại một phần các căn hộ để giải quyết chỗ ở cho
cán bộ viên chức... Với những DN tham gia xây nhà ở xã hội, chính quyền thành
phố luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, giao mặt bằng "sạch", miễn
giảm thuế đất, làm cầu nối cho DN tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển,

các ngân hàng, tổ chức tài chính với lãi suất ưu đãi, sử dụng ngân sách để bao
tiêu một phần đầu ra... giúp DN yên tâm, mạnh dạn đầu tư.
 Chính sách tài chính:
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Phùng Tấn Viết: "Phương
châm của Ðà Nẵng là thực hiện xã hội hóa chương trình nhà ở xã hội, vừa sử
dụng ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương vừa kêu gọi, tạo điều kiện để
DN tham gia đầu tư. Từ nay đến năm 2015, Ðà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai giai
đoạn 2, xây dựng 7.000 căn nhà xã hội với kinh phí dự kiến là 6.500 tỷ đồng".
Tính đến giữa năm 2014, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 163 khối
nhà với 7.811 căn hộ, trong đó có 158 khối nhà với 7.270 căn hộ được xây dựng
từ nguồn ngân sách thành phố. Thành phố cũng đang triển khai xây dựng 41
khối nhà với hơn 4.000 căn hộ và 59 khối nhà với gần 8.700 căn hộ trong giai
đoạn chuẩn bị đầu tư. Về chỗ ở cho học sinh, sinh viên, hiện thành phố đã hoàn
thành khu ký túc xá phía tây gồm sáu khối nhà với khoảng 700 phòng, đủ bố trí
cho gần 6.000 sinh viên. Ngoài ra, các khu ký túc xá khác tại đông nam hồ Bàu
Tràm, khu Tuyên Sơn cũng đã thi công xong phần thô, đang được các đơn vị
hoàn thiện.
Hiện nay, Ðà Nẵng là một trong các thành phố đứng đầu cả nước trong
phát triển nhà ở xã hội.
 Chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội:
Ðà Nẵng đang thực hiện chủ trương "năm không, ba có", trong đó có chủ
trương "có nhà ở". Đặc biệt, việc tạo chỗ ở ổn định cho người thu nhập thấp
thông qua chương trình phát triển nhà ở xã hội của Ðà Nẵng đã góp phần quan
trọng trong ổn định đời sống xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ gìn an
ninh trật tự, tạo môi trường xã hội trong sạch. Ðó là cơ sở quan trọng để Ðà
Nẵng đề ra mục tiêu xây dựng "thành phố đáng sống" với môi trường trong lành,
xã hội lành mạnh, kinh tế phát triển vững chắc. Điển hình là ngay từ khi Chính
phủ đề ra chương trình kích cầu tiêu dùng và xây dựng nhà ở xã hội vào tháng

4/2009, với mục tiêu phấn đấu là mỗi người dân đều có nhà ở, thành phố đã triển
khai ngay chương trình xây nhà ở dành cho các đối tượng là sinh viên, công
nhân và người có thu nhập thấp. Theo đó, trong năm 2010 – 2012, triển khai xây
dựng 7.000 căn hộ chung cư, kinh phí đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng để giải quyết
nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho nhân dân trên địa bàn, tập trung chủ yếu cho các
đối tượng khó khăn về chỗ ở (hộ chính sách, hộ cùng kiệt chưa có chỗ ở ổn định,
các hộ tái định cư…), các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (cán
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang). Diện tích trung bình mỗi căn hộ
là 50m2 và tối đa không quá 70m2; đây là những căn hộ thực sự dành cho người
thu nhập thấp, đủ cho 4-6 người/nhà. Giá trị đầu tư cho mỗi căn hộ có diện tích
50m2 là 200 triệu đồng.
Việc này đã giải quyết vấn đề nhà ở trên địa bàn thành phố, góp phần thực
hiện mục tiêu chương trình “có nhà ở”, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hưởng
ứng chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của Chính
phủ.
1.3.2. Kinh nghiệm của Seoul – Hàn Quốc
 Chính sách quy hoạch:
Biện pháp của Chính Phủ Hàn Quốc để tăng quỹ nhà ở xã hội cho thuê là
xây dựng mới, hay mua lại nhà đang cho thuê, sau đó cho thuê lại với giá rẻ.
Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc còn có kế hoạch mở rộng nhà ở xã hội để cho
thuê dài hạn tại Seoul. Nhà cho thuê trên 30 năm: đến 2012, dự kiến xây dựng 1
triệu ngôi nhà.
Hàn Quốc đã quy hoạch được 347.596 m2 đất để xây dựng 765.000 ngôi
nhà và đã hoàn thành 466.000 ngôi nhà từ năm 2003 - 2007. Nhà ở xã hội đã
đưa vào sử dụng: Đã cho thuê và bán 30.000 ngôi nhà. Dự kiến sẽ cung cấp
thêm 12.000 ngôi nhà mỗi năm. Nhà ở xã hội cho thuê 10 năm: Từ 2006 đến
2012 cung cấp 250.000 ngôi nhà và sau đó bán cho hộ gia đình có khả năng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dangtuanmk11
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement