Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhchiyeuminhem2921992
#998146 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nước, một bộ phận quan trọng trong nền tài chính quốc
gia, một công cụ hữu hiện mà các quốc gia vẫn sử dụng trong quá trình vận
động và tồn tại của mình. Chính vì vậy, nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước
là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia và nước ta cũng không loại trừ. Việc
hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách tài chính quốc gia là một khâu
trọng yếu trong việc thực hiện vai trò quản lý xã hội và điều tiết vĩ mô nền
kinh tế của Nhà nước; trong đó, quản lý thu Ngân sách nhà nước là một bộ
phận rất quan trọng của chính sách tài chính quốc gia. Thu NSNN là một công
tác rất quan trọng, nó quyết định việc thực hiện các vai trò của NSNN nói
chung cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản chi NSNN nói riêng
Quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta đòi hỏi
Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài
chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách thu, chi NSNN. Trong điều kiện cơ cấu
kinh tế và cơ chế quản lý thay đổi thì hệ quả tất yếu là chính sách tài chính nói
chung và công tác quản lý, điều hành hoạt động thu ngân sách nói riêng cũng
phải đổi mới. Do vậy, cơ chế quản lý Ngân sách nhà nước của các cấp chính
quyền địa phương cũng cần được cải tiến trên một số mặt nhất định.
Huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh là một huyện có quy mô kinh tế nhỏ, lực
lượng sản xuất kém phát triển, giá trị sản xuất không cao từ đó làm cho khả
năng huy động nguồn thu ngân sách nhà nước thấp trong khi nhu cầu chi cho
đầu tư phát triển kinh tế xã hội là rất lớn. Thời gian qua, công tác quản lý thu
Ngân sách nhà nước trên điạ bàn, đặc biệt là nguồn thu trong cân đối đã được
chú trọng cải tiến. thu ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi, góp phần kích
thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nguồn thu Ngân sách nhà nước trên địa
bàn huyện hàng năm chưa đảm bảo tự cân đối chi, chủ yếu là từ nguồn cấp
quyền sử dụng đất (hàng năm chiếm trên 65%) Việc phát hiện và nuôi dưỡng
các nguồn thu, triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách để ổn định và phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết. Các
giải mà huyện áp dụng đã thực sự thiết thực, phù hợp với tình hình phát triển
kinh tế xã hội của địa phương nhằm đẩy mạnh nguồn thu ngân sách nhà nước
chưa? Xuất phát từ đòi hỏi cần làm rõ những vấn đề trên, từ giác độ quản lý
để góp phần đẩy mạnh công tác tăng thu ngân sách nhà nước, đó cũng chính
là lí do mà tác giả chọn đề tài: “Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước
ởHuyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” để viết luận văn thạc sĩ của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục tiêu chung
Dựa trên cơ sở lý luận về thu Ngân sách nhà nước và kết quả phân tích
đánh giá thực trạng thu ngân sách trên địa bàn, đề xuất các giải pháp tăng thu
trong cân đối ngân sách ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về NSNN và thu ngân
sách nhà nước;
- Làm rõ thực trạng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nghiên cứu
trong thời kỳ 2010 - 2014;
- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ mới đến năm 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
- Phạm vi nghiên cứu
+ Về không gian: Địa bàn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
+ Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng công tác thu ngân sách
nhà nước giai đoạn 2010 – 2014 và đề xuất giải pháp đến năm đến 2020.
4. Bố cục của luận văn
Luận văn gồm Phần mở đầu, kết luận và 04 chương, cụ thể như sau:
CHƯƠNG 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề về tăng thu
ngân sách nhà nước cấp huyện.
CHƯƠNG 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu
CHƯƠNG 3: Thực trạng Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện Đức
Thọ, Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2014
CHƯƠNG 4: Giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn Huyện Đức Thọ, Hà
Tĩnh

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuy90vx
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004071
thuy90vx đã viết:mods ơi, e tải về giải nén k đọc được.
mods cho e xin bản pdf luôn đượckhông ạ?
thanks modsgiải nén ra được file pdf mà bạn. Máy bạn không cài phần mềm đọc pdf à?
Hình đại diện của thành viên
By thuy90vx
#1004074 có ạ, nhưng file pdf không mở được, báo lỗi ạ

daigai đã viết:
thuy90vx đã viết:mods ơi, e tải về giải nén k đọc được.
mods cho e xin bản pdf luôn đượckhông ạ?
thanks modsgiải nén ra được file pdf mà bạn. Máy bạn không cài phần mềm đọc pdf à?
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004075
thuy90vx đã viết:có ạ, nhưng file pdf không mở được, báo lỗi ạ

daigai đã viết:
thuy90vx đã viết:mods ơi, e tải về giải nén k đọc được.
mods cho e xin bản pdf luôn đượckhông ạ?
thanks modsgiải nén ra được file pdf mà bạn. Máy bạn không cài phần mềm đọc pdf à?Đây là file pdf gốc, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nếu vẫn không mở được thì do phần mềm của em rồi. Cài foxit reader mà đọc pdf
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement