Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Thornton
#997506 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử phát triển của thế giới cho thấy biển và kinh tế biển có vị trí đặc biệt
quan trọng đối với các quốc gia có biển trong quá trình phát triển. Thế kỉ XXI được
các nhà chiến lược xem là “Thế kỉ của biển và đại dương”, bởi cùng với tốc độ tăng
trưởng kinh tế và dân số hiện nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên
không tái tạo được trên đất liền, sẽ bị cạn kiệt sau vài ba thập kỷ tới. Hầu hết các
vấn đề mang tính toàn cầu có liên quan tới sự sống của con người trong thế giới
đương đại đều liên quan chặt chẽ đến biển.
Việt Nam nằm bên bờ Tây của Biển Đông, một biển lớn, quan trọng của khu vực
và thế giới. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 thì nước ta
ngày nay không chỉ có phần lục địa tương đối nhỏ hẹp “hình chữ S” mà còn có cả
vùng biển rộng lớn hơn 1 triệu km2, gấp hơn ba lần diện tích đất liền. Từ lợi thế về
vị trí, địa lý và vài trò của biển đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH),
an ninh và quốc phòng. Ngày 06/5/1993 Bộ chính trị ra Nghị quyết 03-NQ/TW về
một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong những năm trước mặt, trong đó khẳng
định rằng phải đẩy mạnh phát triển kinh tế biển đi đôi với tăng cường bảo vệ chủ
quyền và lợi ích quốc gia; ngày 22/9/1997 Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 20-
CT/TW về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại
hoá (CNH,HĐH). Từ quan điểm chỉ đạo trên, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành
Trung ương (TW) Đảng khoá X đã thông qua Nghị quyết về Chiến lược biển Việt
nam đến năm 2020.
Thực hiện theo quan điểm chỉ đạo của Đảng, Việt Nam đã chú trọng khai thác
tiềm năng biển, sử dụng các nguồn lực biển phục vụ tích cực cho công cuộc phát
triển kinh tế. Các ngành khai thác dầu khí, thủy sản , du lịch, cảng biển, đóng tàu...
trở thành những ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đi
đôi với an ninh quốc phòng. Cơ cấu ngành nghề có sự thay đổi lớn. Tiếp tục công
cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ
tăng trưởng nhằm tránh tình trạng tuột hậu xa hơn về kinh tế. Để đảm bảo tăng
trưởng kinh tế nhanh và bền vững, các lĩnh vực kinh tế liên quan đến biển và vùng
ven biển phải được coi là động lực chủ yếu. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại như điều
kiện hiện nay, chúng ta sẽ không bắt kịp xu thế chung của thế giới, sẽ hạn chế trong
việc bảo vệ và khai thác lợi thế từ biển, mà lại càng hạn chế khi mở rộng ra biển
quốc tế.
Vùng biển Nghệ An là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, giữ một
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền đất nước. Với vị
trí địa lý kinh tế - chính trị hết sức thuận lợi, vùng ven biển được xem là một cửa
ngõ quan trọng, là “mặt tiền” không chỉ riêng của Nghệ An mà cả khu vực Bắc
Trung Bộ, là cầu nối thực hiện các hoạt động giao lưu và hội nhập quốc tế. Xây
dựng vùng biển và ven biển Nghệ An phát triển bền vững là nhiệm vụ cực kỳ quan
trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh lâu
dài của tỉnh Nghệ An và của cả nước
Tuy nhiên, nhận thức về vị trí, vai trò của biển trong phát triển kinh tế và bảo
vệ an ninh quốc phòng của các cấp, các ngành và nhân dân Nghệ An chưa đầy đủ;
cơ chế, chính sách chưa đủ thông thoáng để mở cửa vùng biển trong tiến trình hội
nhập. Chưa đánh thức hết tiềm năng và thế mạnh của kinh tế biển phục vụ cho quá
trình phát triển kinh tế, xã hội và an ninh - quốc phòng. Kinh tế biển vẫn còn nhỏ bé
về quy mô, chưa hợp lý về cơ cấu ngành nghề. Trình độ kỹ thuật nuôi trồng, đánh
bắt và chế biến thuỷ sản còn hạn chế. Trình độ của người lao động đối với kinh tế
biển còn thấp. Tình trạng khai thác, đánh bắt còn bừa bãi, ô nhiễm môi trường chưa
kịp thời khắc phục. Để tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của
kinh tế biển, để kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần đánh giá
thực trạng kinh tế biển để có những giải pháp kịp thời thúc đẩy kinh tế biển Nghệ
An. Với lý do trên, tác giả chọn đề tài “Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An”
làm luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, nhằm trả lời câu hỏi nghiên
cứu “Tại sao phải phát triển kinh tế biển và cần những giải pháp nào nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế biển tỉnh Nghệ An ?”.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Phân tích thực trạng của phát triển kinh tế biển Nghệ An, trên cơ sở đó đưa ra
giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển của Nghệ An .
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế biển nói chung
- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển của Nghệ An trong thời gian qua.
- Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế biển Nghệ An
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phát triển kinh tế biển của tỉnh Nghệ An.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế biển Nghệ An trên các lĩnh
vực thế mạnh của tỉnh Nghệ An, như: du lịch biển; đánh bắt, chế biến, nuôi trồng
thuỷ hải sản; nghề muối và vận tải biển nằm trong tổng thể nền kinh tế của tỉnh
Nghệ An thông qua nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế biển ở một số địa bàn
gồm: Thị xã Cửa Lò, Huyện Nghi Lộc, Huyện Diễn Châu, Huyện Quỳnh Lưu trong
khoảng thời gian từ 2007 – 2014.
4. Đóng góp khoa học mới
- Hệ thống hoá lý luận chung về phát triển kinh tế biển
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển ở Nghệ An, chỉ ra mặt
mạnh, mặt yếu và nguyên nhân
- Đề xuất những phương hướng và giải pháp có tính khả thi để góp phần phát
triển kinh tế biển ở Nghệ An
5. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
được kết cấu gồm 4 chương:
Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu và lý luận chung về phát triển kinh tế biển
Chƣơng 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Thực trạng phát triển kinh tế biển ở Nghệ An giai đoạn 2007-2014
Chƣơng 4: Giải pháp phát triển kinh tế biển ở Nghệ An
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Tulinh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement