Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997312 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Việc Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế đã
đặt ra những thách thức to lớn cho các ngân hàng thương mại, đó là sức cạnh tranh
mạnh mẽ của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và
công nghệ. Trước tình hình đó bắt buộc các ngân hàng thương mại phải có những
bước cải cách trong định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh của mình. Khi
nền kinh tế đã được hội nhập, nhất là việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trường tài
chính trong nước theo các cam kết đối với các đối tác nước ngoài, thì các ngân hàng
thương mại nước ngoài có thế mạnh về vốn và công nghệ sẽ dễ có điều kiện thao
túng thị trường tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để có đủ sức đứng vững khi có sự
cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nước ngoài ?”. Câu hỏi này luôn là thách
thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, và đẩy mạnh phát triển dịch vụ
ngân hàng bán lẻ bên cạnh việc cơ cấu lại mảng ngân hàng bán buôn truyền thống đã
được các ngân hàng thương mại lựa chọn là xu hướng phát triển lâu dài và bền vững.
Đây là một lựa chọn đúng đắn vì thực tế cho thấy ngân hàng thương mại nào đã xây
dựng được chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tốt đều thành công, nhờ
chiếm lĩnh được thị trường và có được nguồn thu ổn định và ngày càng cao cho ngân
hàng. Mặc dù tỷ trọng nguồn thu bước đầu không cao nhưng đây là nguồn thu bền
vững và có khả năng mang lại sự phát triển lâu dài cho các ngân hàng.
Trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên
tục qua các năm, chính sách luật pháp luôn luôn có những thay đổi tích cực để phù
hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình an ninh chính trị ổn định. Có
thể nói, đây là tiền đề cho sự phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam. Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngoài việc cung cấp các sản phẩm
ngân hàng truyền thống như tín dụng, huy động vốn,... đã có những định hướng rõ
ràng trong lộ trình phát triển như lựa chọn dịch vụ ngân hàng bán lẻ làm chiến lược
kinh doanh lâu dài nhằm đưa BIDV cơ bản trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2015 và có quy mô ngang tầm với các ngân hàng trong khu vực
vào năm 2020. Những năm qua việc mở rộng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có những sự thành công
bước đầu như: quy mô được mở rộng, sản phẩm - dịch vụ đa dạng, tốc độ tăng
trưởng cao…. Tuy nhiên, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, các dịch vụ bán lẻ của
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam rất ít được khách hàng biết đến so
với những ngân hàng thương mại khác.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (BIDV
Hà Tây) nằm trên địa bàn Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội, là quận mới phát triển
của thủ đô Hà Nội với rất nhiều các dự án bất động sản, nhà ở đã và đang được triển
khai thi công xây dựng. Ngoài ra, Quận Hà Đông cũng là nơi tập trung của nhiều cơ
quan, đơn vị trường học …được đánh giá là địa bàn lớn có tiềm năng phát triển
mạnh các dịch vụ ngân hàng - tài chính hiện đại. Trong những năm qua, có rất nhiều
các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động, và họ rất cần các nguồn
vốn từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, các cá nhân/ hộ gia đình cũng rất
cần tiếp cận với các dịch vụ công nghệ của ngân hàng. Tuy nhiên, việc phát triển
dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
nhánh Hà Tây chưa được quan tâm đúng mức, còn chồng chéo, sơ khai và rời rạc,
chưa có sự hoạch định chiến lược rõ ràng, trong khi thị trường dịch vụ ngân hàng
bán lẻ tại địa bàn chi nhánh hoạt động rất nhiều tiềm năng, cạnh tranh diễn ra ngày
càng khốc liệt giữa các ngân hàng khác về dịch vụ và thị phần. Vì vậy, cần có
những giải pháp cấp bách, đồng bộ và cần thiết để phát triển dịch vụ ngân hàng bán
lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây với mục
đích giữ vững, phát triển, mở rộng thị phần của Chi nhánh trong địa bàn, góp phần
hoàn thành chung kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam. Với lý do đó, tác giả đã chọn đề tài “Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây” làm đề tài
nghiên cứu cho Luận văn của mình với hy vọng góp một phần nhỏ trong công tác
hoạch định chiến lược tại đơn vị.
2. Tình hình nghiên cứu:
Liên quan đến vấn đề “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng
thương mại (NHTM) Việt Nam” đã có một số tác giả tiếp cận ở các mảng nghiệp vụ
và góc độ khác nhau. Một vài công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến các
nghiệp vụ trong hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM Việt Nam trong
thời gian qua như: Nghiên cứu về hình thức thanh toán thẻ có Luận án tiến sĩ của
nghiên cứu sinh Nguyễn Danh Lương với đề tài: “Những giải pháp phát triển dịch
vụ thẻ tại các Ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam” bảo vệ tại Hội đồng
chấm luận án cấp Nhà nước tại trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, năm 2003.
Trong đó tác giả đã trình bày một cách tổng quan về thẻ và hình thức thanh toán thẻ,
những tồn tại về hình thức thanh toán thẻ tại Việt Nam, từ đó đưa ra những giải
pháp, kiến nghị nhằm phát triển hình thức thanh toán thẻ tại Việt Nam; Riêng
nghiên cứu về dịch vụ NHBL có luận văn thạc sỹ của tác giả Lê Minh Thanh
Nguyệt với đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam” tại Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí
Minh, năm 2010. Trong đó, tác giả có đề cập tới vấn đề dịch vụ NHBL, tuy nhiên
luận văn của tác giả cũng mới chỉ dừng lại trong phạm vi 01 mảng dịch vụ nhỏ của
01 ngân hàng và không tìm hiểu hết toàn bộ các vấn đề của hoạt động NHBL. Trong
khi hoạt động bán lẻ của NHTM là hoạt động bao trùm nhiều mảng dịch vụ với đặc
thù phục vụ chung một đối tượng khách hàng là dân cư và hộ gia đình, thì các
nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung phần lớn vào từng mảng dịch vụ như huy
động vốn, sử dụng vốn, dịch vụ thẻ, hay công tác marketing nói chung ... Từ đó đến
nay chưa có nghiên cứu nào về hoạt động bán lẻ của NHTM Việt Nam mang tính
toàn diện. Vì vậy, trong luận văn này tác giả đã nghiên cứu một cách tổng quát về
hoạt động bán lẻ của NHTM đó là lịch sử phát triển, khái niệm và đặc điểm, vai trò
của hoạt động bán lẻ, các hoạt động ngân hàng bán lẻ, các kênh phân phối, các rủi
ro thường gặp trong hoạt động bán lẻ của NHTM; quan điểm về phát triển hoạt
động bán lẻ, các tiêu chí đánh giá sự phát triển của hoạt động bán lẻ, các nhân tố
ảnh hưởng tới phát triển hoạt động bán lẻ của NHTM. Đồng thời, trên cơ sở phân
tích thực trạng hoạt động bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Hà Tây trong thời gian qua cũng như xem xét, kế thừa các công
trình nghiên cứu đi trước, tác giả đã đề xuất một số giải pháp đồng bộ, có tính thực
tiễn cao nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - một mảng hoạt động mang tính
chiến lược của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. Đây là công trình khoa học
nghiên cứu một cách toàn diện về hoạt động bán lẻ của NHTM Việt Nam, do đó đề
tài nghiên cứu không trùng lặp với các công trình đã được công bố trước đây.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích nghiên cứu của luận văn: là tập trung phân tích thực trạng và
đánh giá các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV nói chung và Chi nhánh Hà Tây
nói riêng , từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện hơn các dịch vụ
ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hà Tây.
- Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn: là phải trả lời được những câu hỏi:
Tại sao dịch vụ ngân hàng bản lẻ là thị trường mục tiêu của các NHTM; Cụ thể,
thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hà Tây thời gian qua tiến
triển như thế nào, đã đạt được những thành công gì, còn tồn tại những vấn đề gì và
tại sao? Làm thế nào để có thể giải quyết được những mặt hạn chế, tồn tại đó và
phát triển tốt hơn các dịch vụ ngân hàng bản lẻ tại BIDV Hà Tây.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang được triển khai
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.
- Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -
Chi nhánh Hà Tây. Trong đó, đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động dịch vụ ngân
hàng bán lẻ trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Luận văn chủ yếu dựa vào các phương pháp thống kê và thu thập số liệu,
phương pháp phân tích, so sánh và tổng hợp, và phương pháp suy luận, khái quát để
đưa ra các đánh giá và kết luận. Đồng thời, tác giả cũng sử dụng đến phương pháp
chuyên gia, tức tác giả đã tự gặp đểphương pháp chuyên gia, tự gặp để trao đổi, thảo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By codoclathan
#997337 thanks ban nhiu nha
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement