Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Quinn
#997274 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1.Tính cấp thiết của đề tài
Tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada, và các nước đang phát
triển như Thái Lan, Philippines, Malaysia, vai trò của ĐD đã được nâng cao
trong việc quản lý các cơ sở y tế ban đầu, bệnh viện, nhóm chăm sóc sức
khỏe, tham gia khám và điều trị, chăm sóc các bệnh cấp và mãn tính theo
chuyên ngành và là nghề đang được kính trọng nhất hiện nay.
Riêng tại Việt Nam vẫn còn tồn tại không ít vấn đề trong việc nhận thức
về vai trò của người ĐD dù trình độ và phạm vi thực hành của ĐD Việt Nam
hiện nay đã có nhiều thay đổi. Trong suốt một thời gian dài, xã hội Việt Nam
chỉ coi trọng Bác sĩ, Dược sĩ mỗi khi nhắc đến công tác chăm sóc sức khỏe
mà quên đi vai trò của người ĐD, những người đóng góp rất quan trọng cho
quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu để dự phòng bệnh tật cũng như quá trình
hồi phục sức khỏe của bệnh nhân sau khi điều trị tích cực. Chỉ đến khi số
lượng bệnh nhân phải đến bệnh viện để tái khám tăng lên theo thời gian, mà
nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu kiến thức trong việc chăm sóc bệnh nhân
sau khi điều trị, thì vai trò của người ĐD lúc đó mới được chú ý.
Tình trạng số lượng bệnh nhân đến khám và tái khám tăng lên ở các
bệnh viện là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng: sự quá tải trong
các bệnh viện, hiện tượng nhờn thuốc kháng sinh, lây nhiễm chéo giữa các
bệnh nhân, gia tăng tiêu cực phí trong bệnh viện.
Bộ y tế Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến nghề ĐD bằng
việc ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của ĐD Việt Nam (Ban hành kèm theo quyết
định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/04/2012) được cấu trúc theo khuôn mẫu chung của
ĐD khu vực Châu Á Thái Bình Dương và ASEAN. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Đào
tạo cũng ban hành Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 về việc Ban
hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ĐD trình độ
Đại học, Cao đẳng. Trong nhóm ngành y tế, ĐD trở thành ngành nghề duy nhất có
Chuẩn năng lực cơ bản được cấu trúc theo khuôn mẫu chung của khu vực Châu Á
Thái Bình Dương và ASEAN.
Năm 2012 Bộ Y tế Việt Nam đã có quy hoạch phát triển nhân lực y tế
Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 để phát triển nhân lực y tế. Quy hoạch này
nhằm đáp ứng mục tiêu chính của hệ thống y tế là nâng cao hiệu quả làm việc
của nhân lực y tế bằng cách bảo đảm có đủ số lượng và độ bao phủ của nhân
viên, nâng cao năng lực của nhân lực y tế và tạo động lực làm việc, đó là một
yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu cuối cùng của hệ thống y tế là nâng
cao sức khoẻ nhân dân, bảo đảm các mục tiêu công bằng, hiệu quả, chất
lượng. Trong quy hoạch này, phát triển nhân lực ĐD là nhiệm vụ rất quan
trọng của ngành y tế vì nhân lực ĐD chiếm 50% nhân lực y tế. Lực lượng ĐD
giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu với mục tiêu
chẩn đoán, điều trị, chăm sóc các nhu cầu thiết yếu của người dân, giúp nâng
cao sức khỏe, duy trì, phục hồi và dự phòng bệnh tật ở ba tuyến: tuyến đầu,
tuyến sau, và tuyến cuối kết hợp với các chuyên ngành khác trong nhóm chăm
sóc sức khỏe.Với mô hình bệnh tật diễn biến ngày càng phức tạp và đời sống
kinh tế ngày càng được nâng cao, nhu cầu được chăm sóc và hưởng các dịch
vụ chăm sóc có chất lượng là nhu cầu tất yếu của xã hội. Do đó, để nâng cao
chất lượng đào tạo ĐD, năng lực thực hành của ĐD sau tốt nghiệp, Bộ Y tế đã
ban hành Chuẩn năng lực cơ bản ĐD để các cơ sở đào tạo và sử dụng ĐD
nghiên cứu áp dụng. Bộ tài liệu đưa ra những tiêu chuẩn thuộc ba lĩnh vực là:
năng lực thực hành; năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp; năng lực
hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, chất lượng đào
tạo của các trường y tế còn chưa cao, năng lực thực hành chuyên môn của
nhân viên y tế mới tốt nghiệp còn yếu, cơ chế đào tạo liên tục chưa thuận lợi
nhất là các khu vực khó khăn.

Theo một điều tra của Hội ĐD Việt Nam, có đến 58,4% sai sót, sự cố với
người bệnh xảy ra tại bệnh viện là do ĐD. Điều này cho thấy, nếu cải thiện về
số lượng nhân lực, cũng như đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn cho ĐD thì
sẽ hạn chế được sai sót và nâng cao được chất lượng công tác chăm sóc và
điều trị cho người bệnh.
Để giải quyết các vấn đề nêu trên cần tiến hành các nghiên cứu chuyên
sâu để tìm các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực ĐD, thúc đẩy hoạt
động đào tạo và phát triển nhân lực ĐD, góp phần sớm hình thành đội ngũ
nhân lực ĐDđủ khả năng chăm sóc và điều trị cho người bệnh, góp phần nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, học viên xin chọn chủ đề: “Phát triển
nhân lực Điều Dưỡng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm
2020” làm đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế.
*Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Làm thế nào để phát triển nhân lực
ĐD tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ?
2.Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
*Mục đích: Đưa ra giải pháp cụ thể nhằm phát triển nhân lực ĐD tại các
cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
*Nhiệm vụ:
- Làm rõ cơ sở lý luận chung về Phát triển nhân lực ĐD.
- Phân tích thực trạng phát triển nhân lực ĐD tại các cơ sở y tế công
lập tỉnh Bắc Giang.
- Đề xuất giải pháp phát triển nhân lực ĐD tại các cơ sở y tế công lập
tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
3.Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
*Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề phát triển nhân lực ĐD tại các cơ sở y tế
công lập tỉnh Bắc Giang.

*Phạm vi nghiên cứu:
- Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải
pháp thúc đẩy phát triển nhân lực ĐD trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Bắc
Giang.
- Thời gian: Giai đoạn 2012-2014, tầm nhìn đến 2020.
4.Đóng góp của luận văn
* Tính mới của đề tài:
- Qua thời gian làm việc với Sở y tế Bắc Giang, được biết chưa từng có
công trình nghiên cứu, luận văn, báo cáo nào về phát triển nhân lực ĐD , nâng
cao năng lực ĐD trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ ĐD của các cơ sở y tế công lập
trong tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 – 2014, luận văn đề xuất các giải pháp
chủ yếu có tính khả thi, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ ĐD trong giai
đoạn hiện nay.
* Đóng góp cho những đề án quy hoạch và phát triển nhân lực:
- Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác
phát triển nhân lực ĐD nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, nâng cao chất lượng
phục vụ.
- Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ cho việc sơ
kết, tổng kết, đánh giá về hoạt động của ĐD trong tỉnh nói chung và công tác
quy hoạch của ngành Y tế trong tỉnh để xây dựng một số kế hoạch, đề án… về
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sắp
xếp và thực hiện chính sách đối với đội ngũ ĐD, quản lý cán bộ y tế thuộc Bộ
Y tế quản lý trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
- Luận văn cũng có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo phục vụ cho việc
nghiên cứu, học tập và giảng dạy cho đội ngũ cán bộ y tế, công chức ngành Y tế Việt Nam

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Hoactet
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement