Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ponnie_Jinnie
#997204 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của đất nước đó là
sự phát triển của các đô thị về mặt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và
đặc biệt là sự gia tăng nhanh chóng các dự án nhà chung cư cao tầng tại các
đô thị lớn trên cả nước. Điều này đã giải quyết được rất nhiều chỗ ở cho
người dân, tối đa hóa quỹ đất xây dựng nhà ở đang ngày một hạn hẹp do tốc
độ đô thị hóa nhanh chóng tại các đô thị lớn. Việc phát triển các dự án xây
dựng chung cư cao tầng đã góp phần tạo lập an sinh xã hội, nâng cao chất
lượng cuộc sống, cải tạo cảnh quan môi trường đô thị và phù hợp với chủ
trương, định hướng phát triển nhà ở của Đảng và Nhà nước ta.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển như vậy thì vấn đề chất lượng nhà
chung cư cần luôn được quan tâm. Thời gian qua, các giới truyền thông
đã lên tiếng thông báo và xã hội cũng đã phản ảnh về sự xuống cấp nhanh
chóng đối với chất lượng của một số công trình nhà chung cư sau một thời
gian ngắn đưa vào sử dụng.
Chúng ta ai cũng hiểu rằng, chất lượng không thể là điều xảy ra trong
chốc lát và ngay tức khắc. Sự theo đuổi chất lượng sản phẩm nói chung và
chất lượng nhà chung cư là một cuộc hành trình bền bỉ đòi hỏi sự đổi mới tự
hoàn thiện nâng cao trình độ và phương pháp quản lý để theo kịp tiến độ và
tập quán quốc tế. Dự án xây dựng nhà chung với vốn đầu tư lớn, liên quan
đến an toàn và sự sống của rất nhiều người dân, cộng đồng xã hội không cho
phép có phế phẩm đặt ra một đòi hỏi đặc biệt cấp thiết với công tác quản lý
chất lượng.
Trong những năm qua cũng như một số Công ty xây dựng bất động sản
khác, Công ty Vinaconex 3 chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính là đầu tư
xây dựng dự án nhà ở chung cư và xây lắp công trình. Bên cạnh việc từng
bước đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý chất lượng của dự án xây dựng
nhà chung cư góp phần tạo dựng thương hiệu, uy tín và khẳng định niềm tin
cho khách hàng thì công tác này vẫn còn bộc lộ những điểm bất cập, tồn tại
hạn chế.
Với kiến thức đã học tập, tích luỹ kết hợp với tài liệu đọc thêm và quá
trình làm việc thực tế tại đơn vị nơi công tác, tui quyết định chọn nội dung:
“Quản lý chất lượng dự án xây dựng nhà chung cư tại Công ty
Vinaconex3” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
2. Mục đích nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc nghiên cứu hoạt động
quản lý chất lượng của các dự án xây dựng nhà chung cư tại Công ty
Vinaconex 3, qua đó góp phần hình thành một quy trình và quản lý phù hợp,
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty
Vinaconex 3.
2.2. Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt được mục đích nêu trên, các vấn đề đặt ra cần giải quyết là:
Thứ nhất, tại sao cần tăng cường công tác quản lý chất lượng của dự án
xây dựng nhà chung cư?
Thứ hai, những yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng
của dự án xây dựng nhà chung cư tại Công ty Vinaconex 3?
Thứ ba, thực trạng công tác quản lý chất lượng của dự án xây dựng nhà
chung cư tại Công ty Vinaconex 3 trong thời gian qua như thế nào?
Thứ tư, để hoàn thiện công tác quản lý chất lượng của dự án xây dựng
nhà chung cư, Công ty Vinaconex 3 cần làm gì và làm như thế nào?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu : Công tác quản lý chất lượng của dự án xây
dựng nhà chung cư tại Công ty Vinaconex 3.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung: Tập trung nghiên cứu quản lý chất lượng dự án xây dựng nhà
chung cư tại Công ty Vinaconex 3 mà không nghiên cứu quản lý chất lượng
xây dựng nói chung.
Thời gian: Từ năm 2002 đến nay (tháng 6/2015). Đó là thời điểm Công ty
Vinaconex 3 thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.
4. Những đóng góp mới của luận văn
Luận giải sự cần thiết của việc tăng cường công tác quản lý chất lượng
của dự án xây dựng nhà chung cư tại Việt Nam nói chung và tại Công ty
Vinaconex 3 nói riêng.
Phân tích và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất
lượng của dự án xây dựng nhà chung cư tại Công ty Vinaconex 3.
Phân tích, đánh giá công tác quản lý chất lượng của dự án xây dựng nhà
chung cư tại Công ty Vinaconex 3, rút ra những tồn tại và nguyên nhân.
Kiến nghị một số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quản lý chất lượng
của dự án xây dựng nhà chung cư tại Công ty Vinaconex 3.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn được kết cấu thành 4 chương
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý
chất lượng của dự án xây dựng nhà chung cư.
Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng công tác quản lý chất lượng của dự án xây dựng
nhà chung cư tại Công ty Vinaconex 3.
Chương 4: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
quản lý chất lượng của dự án xây dựng nhà chung cư tại Công ty Vinaconex3.
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CUNG CƢ
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý chất lƣợng của dự án
xây dựng nhà chung cƣ
Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ thì việc quản lý thi công xây dựng công trình gồm:
Quản lý chất lượng xây dựng công trình; Quản lý tiến độ xây dựng thi công
xây dựng công trình; Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; Quản
lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; Quản lý hợp
đồng xây dựng và Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng.
Căn cứ theo công năng sử dụng thì công trình xây dựng bao gồm: công
trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển
nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng an ninh. Và
nhà chung cư là một loại nhà ở thuộc nhóm công trình xây dựng dân dụng. Ở
những cách tiếp cận khác nhau, đến nay mới chỉ có một số tác giả nghiên cứu
về quản lý chất lượng dự án đầu tư công trình xây dựng nói chung mà chưa có
công trình cụ thể đề cập riêng đến quản lý chất lượng của dự án xây dựng nhà
chung cư. Một số công trình đó là:
Đỗ Thị Giang (2013), Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác
quản dự án đầu tư xây dựng của Công ty TNHH Bất động sản FPT, Luận văn
Thạc sỹ, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đề tài tập trung phân tích, hệ
thống hóa một số lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình. Trên cơ sở đó vận dụng để đánh giá thực
trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Công ty TNHH Bất động
sản FPT, rút ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019040 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement