Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Maccus
#996981 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trên thế giới, dịch vụ logistics đã qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay
đang trong thời kỳ quản trị chuỗi cung ứng (SCM) với đặc trƣng nổi bật là phát
triển quan hệ đối tác, kết hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp với
ngƣời tiêu thụ và những bên liên quan. Với tốc độ tăng trƣởng bình quân hằng
năm đạt 20%-25%, logistics đã và đang trở thành một ngành dịch vụ đầy triển
vọng tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế đất nƣớc.
Theo đúng lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thƣơng mại
Thế giới (WTO), thời điểm 11/01/2014 doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài đã
chính thức tham gia thị trƣờng logistics để cung ứng các dịch vụ kho bãi và dịch vụ
đại lý vận tải hàng hóa. Đây là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong nƣớc khi
mà các doanh nghiệp nƣớc ngoài đang đầu tƣ và kinh doanh sôi động tại Việt Nam,
nhất là trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trọn gói với trình độ công nghệ hiện đại, kỹ
thuật quản lý tiên tiến, bề dày kinh nghiệm cùng uy tín cả trăm năm. Trong khi đó,
hầu hết doanh nghiệp logistics của nƣớc ta đóng vai trò nhƣ những nhà cung cấp
dịch vụ vệ tinh cho các công ty logistics nƣớc ngoài. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp
vẫn chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ cơ bản, đơn lẻ nhƣ vận
chuyển, kho bãi, làm thủ tục hải quan,… mà thiếu hẳn những dịch vụ mang lại giá
trị gia tăng cao. Thực tế, doanh nghiệp của chúng ta mới chỉ đáp ứng đƣợc khoảng
¼ nhu cầu thị trƣờng với một danh mục cùng kiệt nàn về các loại hình dịch vụ logistics.
Vậy các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics đã có những động
thái gì trƣớc biến đổi to lớn trong thị trƣờng kinh doanh đầy sôi động này thời
gian tới? Ngoài việc nâng cao sức cạnh tranh thông qua đầu tƣ cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị, công nghệ thông tin, nhân lực chuyên nghiệp hay phát triển dịch
vụ mới thì việc tăng cƣờng quản lý dịch vụ logistics trở thành vấn đề sống
còn đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam nói
chung trong đó có Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
Công ty Cổ phần Logistics Vinalink với mục tiêu trở thành một trong
những nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam
đã và đang chú trọng đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng ở các đầu mối trọng điểm,
nhƣ Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hƣớng tới mở rộng và đa
dạng hóa các loại hình dịch vụ logistics.
Hiện nay, ngoài việc không ngừng cải tiến, hoàn thiện những dịch vụ
mà Công ty đang sẵn có Vinalink cũng đã cung cấp thêm một số dịch vụ mới,
nhƣ kho bảo quản hàng, vận tải hàng hóa,... với mục đích phát triển thành
công chuỗi dịch vụ Logistics. Tuy nhiên, cho đến nay những dịch vụ này vẫn
chỉ dừng lại ở mức trung bình mà chƣa mang lại lợi nhuận tối đa cũng nhƣ sự
kỳ vọng của khách hàng. Nguyên nhân là do cách thức quản lý và triển khai
hoạt động logistics của Công ty Vinalink còn nhiều hạn chế.
Để nâng cao khả năng cạnh tranh hơn nữa của Công ty Cổ phần
Logistics Vinalink vấn đề quan trọng đặt ra là Công ty phải tìm kiếm những
giải pháp thích hợp để hoàn thiện quản lý dịch vụ logistics trong thời gian tới.
Trên phƣơng diện đó, tui đã chọn đề tài “Quản lý dịch vụ logistics tại công ty
Cổ phần Logistics Vinalink” cho luận văn thạc sĩ của mình.
Luận văn sẽ trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau:
1. Vì sao dịch vụ logistics do Vinalink cung cấp còn yếu và rời rạc?
2. Công ty Cổ phần Logistics Vinalink sẽ làm gì để hoàn thiện quản lý
dịch vụ logistics?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý dịch vụ logistics tại công ty Cổ
phần Logistics Vinalink, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý dịch
vụ logistics tại công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ cơ sở lý luận quản lý dịch vụ logistics của doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng quản lý dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần
Logistics Vinalink để chỉ ra những mặt thành công, những tồn tại, hạn chế và
nguyên nhân cần khắc phục trong quá trình hoàn thiện quản lý dịch vụ
logistics tại công ty.
- Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quản lý dịch vụ logistics tại Công
ty Cổ phần Logistics Vinalink trong những năm tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Quản lý dịch vụ logistics tại Công ty Cổ phần Logistics Vinalink.
3.2. Pham vi nghiên cứu
- Phạm vi thời gian:
Số liệu thống kê và khảo sát phục vụ nghiên cứu đƣợc thu thập từ năm
2012 đến hết năm 2014. Tầm nhìn của các giải pháp cụ thế đến năm 2020.
- Phạm vi về không gian:
Đề tài tập trung nghiên cứu sâu vào quản lý dịch vụ logistics trong chỗi
cung ứng (Supply Chain) tại Công ty Cổ phần Logistics Vinalink, trong mối quan
hệ với các thị trƣờng chính của công ty, các đối tác chính mà công ty có quan hệ
và một vài công ty logistics khác không có quan hệ trực tiếp nhƣng có những nét
tƣơng đồng với công ty nhằm mục đích học hỏi kinh nghiệm và so sánh đối chứng.
4. Đóng góp khoa học
- Hệ thống hóa lý luận quản lý dịch vụ logistics của doanh nghiệp.
- Phân tích kinh nghiệm quản lý dịch vụ logsitics của các công ty
logistics trong và ngoài nƣớc.
- Phân tích rõ thực trạng quản lý dịch vụ logsitics của Công ty Cổ phần
Logistics Vinalink.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By BuiThiHang
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011373 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement