Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996903 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường bất động sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân cũng đời sống của từng hộ gia đình. Ở nước ta giá trị bất động sản chiếm khoảng 70% tổng giá trị trong nền kinh tế, còn đối với các hộ gia đình thì con số nay là lớn hơn. Sau một thời gian phát triển không dài nhưng thị trường bất động sản nước ta đã trải qua khá nhiều lần biến động và khủng hoảng. Có nhiều nguyên nhân tạo ra những diễn biến bất thường cho thị trường bất động sản trong đó có môt nguyên nhân khiến nhiều người chú ý đó là các tác động của các chính sách nhà nước, các ưu tiên , hệ thông pháp luật , các văn bản thi hành
Thị trường bất động sản là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường, có chức năng phân phối sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai đô thị, vốn được xem là tài nguyên hữu hạn, loại bỏ các nhu cầu sử dụng đất kém giá trị, nâng cao được suất GDP tính cho đơn vị diện tích đô thị. Chẳng hạn giá cả đất đô thị ở Hàng Ngang, Hàng Đào rất cao vì vậy muốn kinh doanh ở đây thì phải tạo được thu nhập lớn tương xứng với giá đất ấy. Cũng vì lẽ đó ngày nay nhiều công trình sản xuất công nghiệp được đưa ra xa trung tâm, nơi đất có giá thấp, để nhường vị trí cho phát triển dịch vụ là loại hoạt động đem lại giá trị gia tăng cao. Việc quản lý và phát triển tốt thị trường này, đặc biệt trong mối quan hệ với thị trường tài chính sẽ góp phần phát huy nguồn lực to lớn để phát triển kinh tế - hội.
Ở Việt Nam, các giao dịch về bất động sản đã tồn tại từ lâu nhưng đó chỉ là thị trường ngầm, phi chính thức. Phải đến năm 1993, thị trường bất động sản mới bắt đầu được thừa nhận khi Luật đất đai cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thị trường này chính thức được tồn tại trên văn bản Nhà nước từ năm 1996 trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII.
Thực tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta trong thời gian qua cho thấy: Thị trường bất động sản vẫn chưa thể đóng vai trò là động lực căn bản thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản còn quá mờ nhạt. Vì vậy, để lành mạnh hoá sự phát triển của thị trường bất động sản, hướng tới hoà hợp với hệ thống đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thì việc nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản là vô cùng cần thiết.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản – Nghiên cứu trên các giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch An Hưng” cho đề án của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Về mặt lý luận: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường bất động sản và vai trò công tác quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường này.
Về mặt thực tiễn: Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lý Nhà nước đối với quá trình hình thành và phát triển của thị trường bất động sản ở Việt Nam để đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường này.
3. Đối tượng nghiên cứu
Nhằm đạt được mục đích trên, đối tượng mà bài chuyên đề chính là hướng tới nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các chính sách tác động vĩ mô- vi mô, hướng tới là nội dung quản lý Nhà nước trong quá trình phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
4.phạm vi nghiên cứu
trong thời gian thực tập tại trường, từ tháng 3/2010 đến hết tháng 5/2010. được hướng dẫn thực hành tạn tình của bạn bè và tất cả các thầy các cô bộ môn.và sàn AN_HƯNG đã tạo điều kiện cho em đựoc tiếp xúc với môi trường bất động sản , và được thực hành tại sàn.trong thời gian này đã tạo điều kiện cho em nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, ngoài kiến thức học tại trường
5. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, xem xét vấn đề trên quan điểm duy vật lịch sử. Ngoài ra, bài viết còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như phân tích, tổng hợp, so sánh... các dữ liệu kết hợp với lý luận cơ bản và quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước trong thời kỳ hiện nay ,kết hợp với thực tế để nhằm đi đến những kết luận mang tính khách quan và thực tiễn ,bám sats thực tiễn

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

I. Thị trường bất động sản
1. Khái niệm Bất động sản và Thị trường bất đông sản
1.1.Khái niệm về bất động sản

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement