Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996731 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TĂT

Đề tài “Phân tích mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch của
người dân xã Thạnh Hòa huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang ” được thực hiện
dựa trên những số liệu thứ cấp đã thu thập được từ báo, tạp chí, niên giám thống
kê và các báo cáo thực hiện từ phòng Tài Nguyên và Môi Trường. Bên cạnh đó
có sử dụng số liệu sơ cấp phỏng vấn thu thập trực tiếp từ các hộ gia đình thuộc
địa bàn xã Thạnh Hòa. Đề tài đã phân tích được hiện trạng chất lượng nguồn
nước mặt và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước, đồng thời nêu lên
được nhận thức cũng như nhu cầu về việc sử dụng nước sạch của người dân trên
địa bàn xã. Hơn thế nữa, đề tài đã đi sâu vào phân tích sự sẵn lòng chi trả và
những yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của người dân, thay mặt của 150
hộ được phỏng vấn. Đồng thời đề xuất ra được những giải pháp góp phần sớm
đưa nước sạch đến cho người dân sử dụng.
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cơ bản trong đời sống
hằng ngày của mọi người và đang trở thành đòi hỏi bức bách trong việc bảo vệ
sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, cũng như trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, hiện nay cả nước nói chung
và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi
trường và khan hiếm nguồn nước sạch do sự gia tăng nhanh về dân số và tốc độ
đô thị hóa ngày càng phát triển.
Theo báo cáo tổng kết Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông
thôn giai đoạn 2005 - 2010, cả nước vẫn còn hơn 70% dân số nông thôn chưa
được tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch và một nửa số hộ ở nông thôn không có
nhà tiêu hợp vệ sinh. Các bệnh liên quan tới nguồn nước và vệ sinh như tiêu
chảy, giun, đường ruột rất phổ biến và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh
thường gặp trong nhân dân. Do đó, vấn đề xây dựng công trình cấp nước và vệ
sinh đang trở thành một đòi hỏi rất bức bách.
Thạnh Hòa là một xã của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang, nơi mà
những cư dân còn trong tình trạng thiếu nước sạch sử dụng và hằng ngày vẫn
phải dùng nước sông cho sinh hoạt, ăn uống mặc dù biết chất lượng nước hiện
nay không được đảm bảo. Chính vì thế đề tài nghiên cứu “Phân tích mức sẵn
lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch của người dân xã Thạnh Hòa huyện
Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang” được thực hiện là cần thiết, nhằm có thể biết
được nhu cầu sử dụng cũng như mức giá mà người dân sẵn lòng chi trả cho việc
sử dụng nước sạch. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm đảm bảo cho người dân
địa phương có điều kiện tiếp cận sử dụng nước sạch
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
- Phân tích mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch của người dân
trên địa bàn xã Thạnh Hòa huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn xã.
- Khái quát thực trạng sử dụng nước và nhu cầu sử dụng nước sạch của
người dân.
- Phân tích mức sẵn lòng chi trả của người dân cho việc sử dụng nước sạch.
- Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của người dân.
- Đề ra một số giải pháp nhằm đảm bảo cho người dân địa phương có điều
kiện tiếp cận sử dụng nước sạch.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1. Chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn xã hiện nay như thế nào?
Có những nguồn chất thải nào được đổ trực tiếp xuống sông?
2. Thực trạng sử dụng nước và nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân
trên địa bàn xã hiện nay ra sao?
3. Mức giá mà người dân sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch là bao
nhiêu? Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của người dân?
4. Những giải pháp nào nên được đưa ra nhằm bảo đảm cho người dân địa
phương có điều kiện tiếp cận sử dụng nước sạch?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại xã Thạnh Hòa huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên
Giang.
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trong vòng 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5 năm
2013).
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu sự sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch
của người dân sống trên địa bàn xã Thạnh Hòa.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By isaidno
#999252 ae tải hộ mình bài này với
Ước tính mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch của người dân xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh Hậu Giang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thank ae nhiều:D
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999281
isaidno đã viết:ae tải hộ mình bài này với
Ước tính mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch của người dân xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh Hậu Giang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thank ae nhiều:Dcó topic nhận yêu cầu chung, bạn đăng ở đó nhé
Lần này vẫn giúp
ƯỚC TÍNH MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO VIỆC DÙNG NƯỚC SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN XÃ HÒA AN HUYỆN PHỤNG HIỆP TỈNH HẬU GIANG
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement