Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoa_ngoclan
#996442 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trong việc
phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta phải đối mặt với những
khó khăn và thách thức khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Cùng với xu thế hội
nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp đang phải
kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đứng trước những thử
thách đó, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý
và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình là một yêu
cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp. Do đó, để đáp ứng một phần yêu cầu mang
tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh
giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát
huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế của quản lý tài chính của doanh nghiệp,
tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này và đề xuất được
các biện pháp cần thiết để cải tiến quản lý tài chính tạo tiền đề để tăng hiệu quả sản
xuất kinh doanh. Đặc biệt, quản lý tài chính trong các công ty cổ phần là vấn đề khá
phức tạp và có ý nghĩa ngày càng quan trọng , khi công ty cổ phần trở thành hình
thức tổ chức kinh tế phát triển phổ biến, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Công ty cổ phần Bibica đã có hơn 10 năm được bình chọn là thương hiêu ̣
dân ̃ đầu trong hàng Viêṭ Nam chất lư ợng cao. Công ty có hệ thống sản phẩm rất đa
dạng và phong phú gồm các chủng loại chính: Bánh quy, bánh cookies, bánh layer
cake, chocolate, kẹo cứng, kẹo mềm …Ngày 17/12/2001 Bibica chính thức niêm
yết cổ phiếu tại trung tâm chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã
chứng khoán là BBC. So với yêu cầu đặt ra thì việc quản lý tài chính hiện nay của
Công ty là hết sức cần thiết và quan trọng.
Chính vì những lý do trên, sau một thời gian tìm hiểu về Công ty cổ phần
Bibica, tui cho rằng việc quản lý tài chính tại Công ty này là một vấn đề có ý nghĩa
khoa học và thực tiễn. Do đó, tui đã chọn đề tài “Quản lý tài chính tại Công ty Cổ
phần Bibica” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2.Tình hình và câu hỏi nghiên cứu
2.1 Tình hình nghiên cứu.
Cơ sở lý luận về quản lý tài chính doanh nghiệp đã được trình bầy trong các
tài liệu xuất bản trong và ngoài nước và là đề tài được sự quan tâm của nhiều tác
giả, sinh viên không chỉ ở nước ta mà còn ở tất cả các nước trên thế giới. Có thể đưa
ra một số đề tài đã được nghiên cứu ở Việt Nam như sau:
- “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 –
VINACONEX ” – Luận văn Thạc sỹ của tác giả Trần Thị Lan Phương - khoa
KHQL - Đại học kinh tế quốc dân, viết năm 2012 đã đề cập đến cơ sở lý luận và
thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty. Qua đó tác giả đưa ra một số giải
pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính công ty trong thời gian tới.
- “Phân tích tài chính công ty cổ phần Kinh đô” – Luận văn thạc sỹ của tác
giả Vũ Thị Bích Hà - Trường ĐHKT-ĐHQGHN, viết năm 2012 đề cập đến cơ sở lý
luận và thực trạng phân tích tài chính của công ty và đề xuất các giải pháp chủ yếu
để hoàn thiện phân tích tài chính công ty trong thời gian tới.
- “Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp góp phần
nâng cao khả năng tài chính của Tổng Công ty chè Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ
của tác giả Đặng Thị Vân Nga – khoa KTTC - Đại học Thương Mại, viết năm 2012
cũng đề cập đến thực trạng phân tích tình hình tài chính của công ty và đề xuất các
giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính phục
vụ nhu cầu quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty.
Vấn đề được các đề tài nêu trên quan tâm nhất là nghiên cứu thực trạng kết
quả hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và tình hình lập kế hoạch tài chính của
doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các biện pháp tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp.
Về quản lý tài chính của công ty cổ phần Bibica đã có một số công ty chứng
khoán và tư vấn tài chính thực hiện việc phân tích và đưa ra các đánh giá; các bản
phân tích và đánh giá này đã đưa ra được những ưu điểm và hạn chế trong quản lý
tài chính của công ty và là những thông tin cần thiết cho các đối tượng bên trong và
ngoài công ty.
Tuy nhiên trong các phân tích này, một số vấn đề như chi phí vốn của công
ty, giá trị kinh tế gia tăng, giá trị thị trường gia tăng, mô hình điểm Z, các yếu tố tác
động phi tài chính và tốc độ tăng trưởng bền vững chưa được nhắc đến. Chính vì
vậy, nghiên cứu quản lý tài chính của công ty cổ phần Bibica có bổ sung thêm các
các tiêu chí nói trên và các thông tin về báo cáo tài chính mới nhất của công ty
trong thời gian cuối sẽ cho đánh giá tổng quát hơn về quản lý tài chính của công ty
và là một việc làm cần thiết.
2.2 Câu hỏi nghiên cứu
- Sự biến động của vốn và nguồn vốn như thế nào?
- Cơ cấu vốn và nguồn vốn có hợp lý hay không?
- Nguồn vốn xuất phát từ đâu? Công ty sử dụng đã hợp lý chưa?
- Hiệu quả kinh doanh của công ty như thế nào?
- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp có mạnh không?
- Xu hướng tăng giảm các chỉ tiêu tài chính là tốt hay xấu?
- Những điểm mạnh và điểm yếu kém về tài chính của công ty ở đâu?
- Nếu doanh nghiệp đang có những bất lợi, những đề xuất nào có thể giúp
doanh nghiệp khắc phục?
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây
dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica và tìm
ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân
của các hạn chế.
- Đề xuất một số giải pháp thực tế và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả
công tác quản lý tài chính tại công ty.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
4.1.Đối tƣợng nghiên cứu:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgocDo1984
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement