Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhbang821987
#996335 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1.Tính cấp thiết của đề tài:
Bắt đầu từ năm 2008, cuộc khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu đã ảnh
hưởng tiêu cực tới hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Là
một trong những nước chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng này, Việt Nam
trong giai đoạn 2007-2014 liên tục phải chịu ảnh hưởng đảo chiều của lạm phát
và thiểu phát, nền kinh tế mất ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm rõ rệt.
Để thực hiện mục tiêu phát triển ổn định và bền vững nền kinh tế, phục vụ sự
nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống các ngân hàng
thương mại (NHTM) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đáp ứng vốn cho
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế nói chung
và nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Trong điều kiện thị
trường vốn ở nước ta hiện nay còn chưa phát huy được chức năng dẫn vốn cho nền
kinh tế thì nhu cầu vốn phần lớn vẫn được đáp ứng thông qua hệ thống các
NHTM.Trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt
giữa các ngân hàng; các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân gặp nhiều khó khăn
trong việc tiêu thụ hàng hóa, thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, năng lực quản lý
chưa cao… đòi hỏi các NHTM phải tìm mọi giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần thực thi chính sách tiền tệ quốc gia
nhằm ổn định và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.Thực tế cho thấy,
tuy các NHTM đã và đang triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng
hoạt động tín dụng nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá
hạn toàn hệ thống còn cao, nhiều ngân hàng có rủi ro tín dụng lớn dẫn đến kinh
doanh thua lỗ, gặp khó khăn trong thanh khoản, buộc phải giải thể sát nhập...
Đảng và Nhà nước ta xác định cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là nhiệm
vụ trọng tâm, cấp bách của ngành Ngân hàng để cùng với cơ cấu lại đầu tư,
doanh nghiệp thực hiện thành công chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế. Ngày
01/3/2012, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 254/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, trong đó có tái cấu trúc
hoạt động kinh doanh của các NHTM.
Trong hoạt động kinh doanh của các NHTM ở Việt Nam hiện nay, hoạt
động tín dụng đóng vai trò then chốt, mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng ẩn
chứa nhiều rủi ro ảnh hưởng tới sự an toàn của cả hệ thống ngân hàng nói riêng
và nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, nhờ hoạt động tín dụng mà NHTM có
thể bán chéo sản phẩm, tạo nền tảng thu hút hỗ trợ cho các hoạt động khác như
bảo lãnh, thanh toán quốc tế, chuyểntiền.... Tuy nhiên, hoạt động tín dụng có
mang lại hiệu quả cao nhờ vai tròvốn có của nó hay không hoàn toàn phụ thuộc
vào những rủi ro tiềm ẩn do hoạt động tín dụng mang lại. Những rủi ro này
không những làm cho hoạt động của NHTM kém hiệu quả, mà còn làm cho
NHTM mất đi tính thanhkhoản vốn hết sức cần thiết và nhạy cảm, gây ra những
tổn thất lớn, thậm chí là sự phá sản đối với NHTM.Thực hiện quản trị tốt hoạt
động tín dụng không chỉ nâng cao hiệu quả,làm tăng khả năng cạnh tranh của
NHTM trong bối cảnh nền kinh tế hội nhậpmà còn đóng góp tích cực vào sự vận
hành của nền kinh tế thông qua sự tácđộng của cung - cầu tiền tệ dẫn đến thúc
đẩy tăng trưởng hay kìm hãm kinh tế, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ....
Với vị thế là một trong những NHTM lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam,
NHTM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam (BIDV Hà
Nam) đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trên tất cả các mặt hoạt
động đặc biệt là hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng dần khẳng định BIDV
Hà Nam là ngân hàng có các sản phẩm tín dụng đa dạng, lãi suất phù hợp lý góp
phần khẳng định vị thế BIDV là một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Tuy
nhiên, qua thực tiễn triển khai các sản phẩm dịch vụ cho thấy BIDV Hà Nam
cũng gặp không ít khó khăn, thách thức khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ
các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý tín
dụng vẫn còn những hạn chế nhất định. Xuất phát từ những lý do trên, với
những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học kinh tế - Đại
học Quốc gia Hà Nội và sau nhiều năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Hà Nam, tui đã chọn đề tài: “Quản lý tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–chi nhánh Hà Nam”
làm Luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu:
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý tín dụng tại NHTMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng và quản lý tín
dụng của NHTM.
- Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nam
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý
tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-chi nhánh Hà Nam
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý tín dụng tại NHTM
3.2.Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
nhánh Hà Nam.
- Thời gian nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu được giới hạn trong khoảng
thời gian từ năm 2012- 2014.
- Nội dung nghiên cứu: Hoạt động quản lý tín dụng bao gồm nhiều nội
dung, luận văn tập trung vào:
+Hoạt động quản lý nguồn vốn
+Quản lý khách hàng
+Quản lý quy trình
+Quản lý rủi ro.
+Quản lý lĩnh vực cấp tín dụng, cơ cấu tín dụng
4. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm
4 chương, cụ thể như sau:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận cơ bản
về quản lý tín dụng tại Ngân hàng thương mại
Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3. Hoạt động quản lý tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
chi nhánh Hà Nam.
Chương 4. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý tín dụng tại Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hà Nam

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoangnga2601
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1002231 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement