Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nHoC_b0oNg
#996288 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Năm 2015 được đánh giá là một năm đặc biệt với nền kinh tế Việt Nam, đầu
tiên là việc Cộng đồng kinh tế Asean (AEC: Asean Economic Community) chính
thức hoạt động, tiếp nữa là khả năng ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái bình
dương – TPP. Các sự kiện này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong phát triển
kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành điểm
sản xuất cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Tổng giá
trị Xuất – Nhập Khẩu năm 2014 đã đạt gần 300 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng
hàng năm luôn đạt trên 2 con số. Đi cùng với đó là quy mô của hoạt động thanh
toán quốc tế và tài trợ thương mại cũng luôn tăng trưởng nhanh và mạnh. Chính vì
sự phát triển nóng đó, mà các hoạt động này đã bộc lộ hạn chế và rủi ro của mình.
Từ đó phát sinh yêu cầu cần những nghiên cứu về vấn đề rủi ro của thanh toán quốc
tế.
Ngày nay, các ngân hàng thương mại (NHTM) không ngừng mở rộng các
nghiệp vụ ngoại bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, bảo lãnh… Các
hoạt động ngoại bảng mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng phí ngày một
tăng không những về mặt số lượng mà cả tỷ trọng. Trong số các nghiệp vụ ngoại
bảng, thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam là nghiệp vụ
quan trọng nhất, có tốc độ tăng trưởng mạnh, mang lại cho ngân hàng khoản thu phí
ngày một tăng; thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế để phát triển các nghiệp vụ
khác như mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, tài trợ xuất khẩu... Vì vậy, nghiệp vụ thanh
toán quốc tế có thể được xem là nghiệp vụ ngoại bảng đặc trưng cho các ngân hàng
thương mại Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) là nghiệp vụ mang tính chất
toàn cầu, tiềm ẩn khá nhiều rủi ro vì sự phức tạp và đa dạng của yếu tố quốc tế đem
đến, nó chiụ ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố. Do đó, trong quá trình thanh toán
không thể tránh khỏi những rủi ro mang yếu tố khách quan cũng như chủ quan, các
rủi ro này càng được kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu bao nhiêu càng mang lại lợi
ích và hiệu quả kinh tế cho các bên cũng như các quốc gia bấy nhiêu.
Là một ngân hàng thương mại tham gia các hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu
từ ngày đầu, Eximbank là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trong
lĩnh vực tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế tại Việt Nam. Kinh nghiệm và bản
lĩnh của Eximbank nói chung, cũng như chi nhánh Eximbank Hà Nội nói riêng tích
lũy qua 20 năm qua là rất tốt. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh từ hội nhập, sự thay
đổi trong tập quán thương mại quốc tế diễn ra thường xuyên và liên tục. Đòi hỏi
phải có sự nghiên cứu sâu và sự cập nhật thường xuyên xu thế, kiến thức về rủi ro
của hoạt động thanh toán quốc tế.
Vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các nội dung và biện pháp
nhằm quản lý các rủi ro trong các cách thanh toán quốc tế để nâng cao hiệu
quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh
tế đối ngoại là một nhu cầu khách quan và hợp quy luật. Đề tài: “Rủi ro trong thanh
toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Hà Nội” là cần thiết để giải quyết
các yêu cầu đặt ra của vấn đề.
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Mục đích
Hệ thống hóa và làm rõ những lý luận về thanh toán quốc tế . Trên cơ sở phân
tích hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu
Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Hà Nội, qua đó đề xuất giải pháp để hạn chế rủi ro
trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội một cách hiệu quả.
Câu hỏi nghiên cứu
Để nghiên cứu đề tài “Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
Eximbank - chi nhánh Hà Nội” luận văn lần lượt đi vào giải quyết các câu hỏi sau:
- Hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Exinbank chi nhánh Hà Nội
trong thời gian vừa qua đã gặp phải những rủi ro gì?
- Eximbank chi nhánh Hà Nội đã thực hiện công tác phòng chống rủi ro
trong thanh toán quốc tế như thế nào?
- Trong thời gian tới, Eximbank chi nhánh Hà Nội cần làm gì để hạn chế rủi
ro trong thanh toán quốc tế?
Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất, đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh toán quốc tế và rủi ro
trong thanh toán quốc tế. Từ những cơ sở lý luận này, sẽ đưa ra những rủi ro có thể
xảy ra đối với từng cách thanh toán cụ thể.
Thứ hai, mô tả thực trạng rủi ro thanh toán quốc tế, phân tích những rủi
ro trong thanh toán quốc tế thực tế đã xảy ra tại Ngân hàng Eximbank chi
nhánh Hà Nội.
Cuối cùng, đề tài đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh
toán quốc tế tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.
Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
Eximbank chi nhánh Hà Nội.
Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội trong thời gian
từ năm 2011 đến năm 2014
Những đóng góp của luận văn
- Phân tích rủi ro trong thanh toán quốc tế dưới góc độ của ngân hàng trong
bối cảnh hiện nay.
- Phân tích những rủi ro trong thanh toán quốc tế đã xảy ra tại Ngân hàng
Eximbank – Chi nhánh Hà Nội, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của việc
phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế của Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh
Hà Nội.
- Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế
tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Hà Nội một cách hiệu quả hơn.
Kết cấu luận văn
Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu sơ đồ, tài
liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro trong
thanh toán quốc tế
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
Eximbank chi nhánh Hà Nội.
Chương 4: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân
hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lethaovan1992
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement