Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By cnjuding
#995422 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động rất quan trọng
để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc phát triển
kinh doanh dịch vụ tại công ty cổ phần VTC Online , là điều kiện
quyết định đến hiệu quả kinh tế trong kinh doanh , tạo điều kiện áp
dụng những tiến bộ kỹ thuật vào quản lý và thực hiện kế hoạc h kinh
doanh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu , nguyện vọng và phát huy tối đa
khả năng sáng tạo đội ngũ nhân viên , cán bộ chuyên môn , tạo sự gắn
bó của họ với công ty.
Là 1 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ , cũng như các
doanh nghiệp khác , VTC Online đang phải đối mặt với tình hình hết
sức khó khăn trong việc đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giỏi , phù
hợp để phát triển công ty . VTC nhận định rằng, một trong những tiền
đề quan trọn g nhất để công ty phát triển , là ngoài tiềm lực sẵn có ,
công ty cần có những nguồn nhân lực có thể đảm nhận những vị trí
then chốt, có khả năng chèo lái và phát triển công ty
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Mục tiêu tổng quát của luận văn: là đánh giá thực trạng nguồn
nhân lực tại công ty hiện nay, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm
nâng cao chất lượng nguồn lao động tại Công ty VTC Online.
Mục tiêu cụ thể: là đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
nguồn lao động tại Công ty VTC Online.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Nguồn nhân lực - là cán bộ, công nhân viên
– những người đang trực tiếp lao động và làm việc tại công ty VTC
Phạm vi nghiên cứu: Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực tại Công ty VTC Online trong 3 năm (2011 – 2013), các giải pháp
và kiến nghị cho thời kỳ từ nay đến 2015, tầm nhìn 2020..
4. Phương pháp nghiên cứu
- Dữ liệu nghiên cứu:
Đề tài được viết dựa trên phương pháp chính là thu thập dữ liệu.
Các dữ liệu được thu thập là các giáo trình Quản trị nhân sự, Quản trị
nguồn nhân lực được giảng dạy tại các trường đại học ngành Quản trị
kinh doanh, Quản trị nhân lực; các tài liệu về nhân sự, quản trị nhân
sự trên mạng internet, sách báo… cùng các thông tin sơ cấp và thứ cấp
liên quan đến quản trị nhân sự thu thập được tại Công ty VTC Online.
- Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp phân tích , tổng hợp : nghiên cứu sách báo, tạp chí
chuyên ngành, các báo cáo về thực trạng nguồn nhân lực
Phương pháp th ống kê và phân tích thống kê : Thống kê , phân
tích chi tiết d ựa trên các số liệu thực tế tại công ty VTC Online, các
chính sách được thực hiện từ năm 2010 tới nay, tìm ra những hạn chế
để từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện
việc xây dựng mô hình giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động
tại chính công ty.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
Luận văn dựa trên những cơ sở lý luận liên quan đến quản trị
nguồn nhân lực và vận dụng lý luận đó phân tích điểm mạnh, điểm
yếu, cơ hội, thách thức của công ty. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có
được cái nhìn cụ thể hơn về các vấn đề tồn đọng của mình để có
những chiến lược nâng cao nguồn nhân lực cụ thể trong quá trình phát
triển doanh nghiệp.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo , nội
dung của luận văn dự kiến sẽ được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại công ty VTC
Online
Chương 3: Một số giả pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
tại công ty VTC Online

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement