Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khinhnguoi.info
#994261 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích làm rõ cơ sở lý luận của dịch vụ chuyển phát nhanh. Đánh giá thực trạng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường chuyển phát nhanh của Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm bưu kiện luôn đóng một
vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đối với ngành bưu chính, dịch vụ chuyển
phát nhanh luôn được coi như một bộ phận không thể tách rời, đóng vai trò
là một mắt xích trong lưu chuyển hàng hóa trên phạm vi toàn cầu.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, sự mở rộng hợp tác
quốc tế, các cách, cách thức chuyển phát cũng ngày càng phát triển
đáp ứng nhu cầu luân chuyển hàng hóa bưu phẩm , bưu kiện ngày càng tăng.
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, đất nước ta đã
chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung san nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN có sự quản lý của nhà nước. Cùng với sự phát triển kinh tế, yêu
cầu về lưu chuyển hàng hóa, bưu phẩm bưu kiện cũng được đặt ra. Dịch vụ
chuyển phát nhanh xuất hiện từ giữa những năm 1990 tại Việt Nam nhưng
mới được quan tâm và đầu tư phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tuy
nhiên, khi nhận thấy những ưu điểm nổi trội, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh
áp dụng dịch vụ chuyển phát nhanh trong nền kinh tế
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc tìm ra một giải pháp để
phát triển thị trường chuyển phát nhanh là vấn đề quan trọng cho các doanh
nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ này nói chung và Tổng công ty CP CPN
Hợp Nhất ( HNC) nói riêng. HNC cần thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu
của mình và có một định hướng đúng đắn nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát
triển thị trường trong bối cảnh hội nhập. Chính vì những lý do trên, em chọn
đề tài: “Phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng công ty Cổ
phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”
làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2.Tình hình nghiên cứu về đề tài
Hiện nay, các vấn đề liên quan đến phát triển thị trường dịch vụ chuyển
phát nhanh ở Việt Nam đang thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên
cứu, nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách. Nhiều công trình nghiên
cứu về chuyển phát nhanh đã được nghiên cứu và được đánh giá cao
2.1. Công trình nghiên cứu nước ngoài
1) Luận án tiến sĩ “The development of intermodal transportation on
shipping routes for trade between the Asean+3 and the European Union” tác
giả Hồ Thị Thu Hòa (Đại học Kinh tế Bratislava, Slovakia - 2007):
Tác giả trình bày tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa Liên
minh châu Âu và các nước Asean 3 (Hiệp hội ASEAN + Hàn Quốc + Trung
Quốc + Nhật Bản), phân tích tình hình vận tải đa cách, phát triển loại
hình dịch vụ chuyển phát nhanh giữa các nước trong liên minh
2.2. Công trình nghiên cứu trong nước
1) Một số giáo trình:
 Giáo trình “Thống kê bưu chính viễn thông” do các tác giả PGS.TS
Nguyễn Đăng Quang (chủ biên), xuất bản năm 2007 ( Giáo trình của
học viện công nghệ bưu chính viễn thông) [8]
 Giáo trình “Logistics và vận tải quốc tế” do các tác giả Hoàng Văn
Châu (chủ biên), Trịnh Thị Thu Hương, Vương Thị Bích Ngà viết, xuất
bản năm 2009. [6]
Các giáo trình này đã và đang được giảng dạy về các nghiệp vụ vận tải,
logistics, bưu chính ,chuyển phát. Tuy nhiên, trong giáo trình chỉ có một phần
trình bày những vấn đề cơ bản nhất, chưa đi sâu nghiên cứu về chuyển phát
nhanh như một đề tài riêng
2) Luận văn thạc sỹ “Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát
nhanh của VNPT” tác giả Nguyễn Văn Bình (Đại học Giao thông vận tải)
3) Các công trình nghiên cứu trên Tạp chí Bưu chính viễn thông của Bộ
thông tin và truyền thông, đây là tạp chí chính thống của ngành bưu chính,
nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp cho ngành bưu chính viễn thông,
các văn bản pháp luật bưu chính mà Quốc hội thông qua
Ngoài ra còn một số bài tiểu luận, khóa luận cử nhân, các bài báo phân
tích trên tạp chí chuyên ngành khác, nhưng do mục đích khác nhau nên các
công trình mới chỉ nghiên cứu ở một số khía cạnh nhất định của dịch vụ
chuyển phát nhanh chứ chưa tập trung nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống về loại
hình dịch vụ này, luận văn này sẽ cố gắng phần nào lấp những chỗ trống đó
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Đưa ra một số gợi ý về giải pháp chính sách nhằm phát triển thị trường
dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng Công ty CP CPN Hợp Nhất trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Phân tích làm rõ cơ sở lý luận của dịch vụ chuyển phát nhanh
- Đánh giá thực trạng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
thách thức đối với việc phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh
của Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế
- Đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường chuyển phát nhanh
của Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị trường dịch vụ chuyển phát
nhanh, một số giải pháp nhằm phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
* Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi không gian: Nghiên cứu thị trường chuyển phát nhanh của
Tổng công ty CP CPN Hợp Nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc
tế
- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu sự phát triển thị trường chuyển phát
nhanh của Tổng công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất trong giai
đoạn từ 2001 đến 2010, đây là khoảng thời gian đánh dấu sự ra đời và
phát triển mạnh mẽ của HNC
- Nội dung nghiên cứu: Dựa trên mô hình SWOT nghiên cứu sự phát
triển của chuyển phát nhanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để có cơ sở làm rõ các vấn đề nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương
pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp,
thống kê … trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Khẳng định tầm quan trọng của thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh
- Làm rõ cơ sở khoa học của việc phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát
nhanh của HNC trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
- Phân tích làm rõ những nhân tố thuận lợi cũng như những khó khăn thách
thức trong phát triển thị trường chuyển phát nhanh của HNC trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
- Kiến nghị một số giải pháp để phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát
nhanh của HNC trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
7. Bố cục của luận văn nhƣ sau :
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung luận văn được bố cục thành 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc phát triển thị trường dịch vụ chuyển
phát nhanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh
của Tổng Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển thị trường dịch vụ
chuyển phát nhanh của Tổng Công ty cổ phần chuyển phát
nhanh Hợp Nhất trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhantov
#1011983 Mod up link bài này lên giúp em với. Em đang cần gấp lắm ạ. Tks mod
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012035 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement