Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By cnjuding
#994259 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ.
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 2
1.3 Mục đích nghiên cứu 3
1.4 Đối tượng nghiên cứu. 3
1.5 Phạm vi nghiên cứu. 3
1.6 Phương pháp nghiên cứu. 3
1.6.1 Phương pháp thu thập dữ liêu 3
1.6.2 Phương pháp xử lý dữ liệu. 3
1.7 Kết cấu khóa luận. 4
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU. 5
2.1 Một số khái niệm cơ bản. 5
2.1.1 Nhập khẩu 5
2.1.2. Hợp đồng thương mại quốc tế. 5
2.1.3. Rủi ro. 5
2.1.4. Nguy cơ rủi ro 6
2.2 Một số lý thuyết cơ bản về rủi ro trong quá trình nhập khẩu. 6
2.2.1 Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 6
2.2.1.1 Xin giấy phép nhập khẩu. 6
2.2.1.2 Thuê phương tiện vận tải. 6
2.2.1.3 Mua bảo hiểm. 7
2.2.1.4 Làm thủ tục hải quan. 7
2.2.1.5 Nhận hàng nhập khẩu. 8
2.2.1.6 Kiểm tra hàng. 9
2.2.1.7 Làm thủ tục thanh toán. 9
2.2.1.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 10
2.2.2 Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 10
2.2.2.1. Các yếu tố làm gia tăng rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 10
2.2.2.2. Đặc điểm của rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 12
2.2.2.3. Phân loại rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 13
2.2.3 Quan hệ tương tác giữa rủi ro và hiệu quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 13
2.2.3.1 Hiệu quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 13
2.2.3.2 Mối quan hệ tương tác giữa rủi ro và hiệu quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 13
2.3 Phân định nội dung nghiên cứu. 14
2.3.1 Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 14
2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 15
2.3.3 Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 15
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN Ô TÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN HƯNG. 16
3.1 Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ô tô An Hưng. 16
3.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển. 16
3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty. 17
3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 17
3.1.4 Khái quát tình hình kinh doanh của công ty. 18
3.1.5 Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. 19
3.1.5.1 Về kim ngạch nhập khẩu. 19
3.1.5.2 Cơ cấu thị trường nhập khẩu 20
3.2 Thực trạng rủi ro trong thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô An Hưng. 21
3.2.1 Nguy cơ rủi ro 21
3.2.1.1 Nguy cơ rủi ro từ môi trường tự nhiên. 21
3.2.1.2 Nguy cơ rủi ro từ môi trường chính trị quốc tế. 21
3.2.1.3 Nguy cơ rủi ro từ chính sách quản lý và cơ chế điều hành XNK của nhà nước 22
3.2.1.4 Nguy cơ rủi ro từ yếu kém trong năng lực quản lý và trình độ chuyên môn. 22
3.2.2 Quy trình thực hiện hợp đồng nhập và một số rủi ro điển hình trong thực hiện hợp đồng khẩu linh kiện ô tô của công ty cổ phần ô tô An Hưng. 23
3.2.2.1 Xin giấy phép nhập khẩu. 23
3.2.2.2 Mở thư tín dụng (L/C) 23
3.2.2.3 Đôn đốc bên bán giao hàng. 24
3.2.2.4 Mua bảo hiểm hàng hóa. 25
3.2.2.5 Làm thủ tục thanh toán. 25
3.2.2.6 Làm thủ tục hải quan. 27
3.2.2.7 Nhận hàng 28
3.2.2.8 Kiểm tra hàng hóa. 29
3.2.2.9 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. 30
3.2.4 Đánh giá về tác động rủi ro đối với Công ty cổ phần ô tô An Hưng 31
3.2.5 Đánh giá về nguyên nhân gây ra rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô An Hưng. 31
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN Ô TÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ AN HƯNG. 33
4.1 Quan điểm và phương hướng cơ bản về hạn chế rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình thực hiên hợp đồng xuất nhập khẩu. 33
4.1.1 Sự cần thiết và lợi ích của các biện pháp hạn chế rủi ro. 33
4.1.2 Quan điểm, phương hướng của Công ty cổ phân ô tô An Hưng về hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu. 34
4.1.2.1 Quan điểm của Công ty cổ phần ô tô An Hưng về hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu. 34
4.1.2.2 Phương hướng của Công ty cổ phần ô tô An Hưng về hạn chế rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu. 34
4.2 Thực trạng biện pháp hạn chế rủi ro trong thực hiện hợp đồng nhập khẩu được vận dụng tại Công ty cổ phần ô tô An Hưng. 35
4.2.1 Các biện pháp được áp dụng phổ biến. 35
4.2.1.1 Bảo hiểm hàng hóa. 35
4.2.1.2 Các biện pháp về kĩ thuật tổ chức hợp đồng. 35
4.2.1.3 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 35
4.2.2 Đánh giá về các biện pháp hạn chế rủi ro tại Công ty cổ phần ô tô An Hưng. 36
4.3 Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đông nhập khẩu. 36
4.3.1 Các giải pháp từ phía Công ty cổ phần ô tô An Hưng. 36
4.3.1.1 Hoàn thiện các nghiệp vụ. 36
4.3.1.2 Đào tạo và nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương cho các cán bộ công nhân viên. 39
4.3.2 Các giải pháp từ phía Nhà nước. 39
TÀI LIÊU THAM KHẢO 41
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới của nước ta hiện nay, thì thương mại quốc tế (TMQT) ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế nước ta nói riêng và đối với tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung. TMQT nó tạo cho mỗi quốc gia phát huy mạnh những mặt hàng mà mình có lợi thế cạnh tranh tăng cường xuất khẩu những mặt hàng đó và nhập khẩu những mặt hàng không phải lợi thế của mình.
TMQT thông qua hoạt động xuất nhập khẩu đã đem lại lợi ích cho nền kinh tế, nó tạo điều kiện cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, góp phần vào việc đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. TMQT trở thành một tất yếu đối với mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ( XNK) nói riêng
Tại Công ty cổ phần ô tô An Hưng, hoạt động nhập khẩu chủ yếu diễn ra là nhập khẩu linh kiện ô tô, nó mang lại nguồn doanh thu tương đối lớn cho công ty. Thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty là thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Các thị trường nhập khẩu là không giống nhau nên trong quá trình nhập khẩu đã xảy khá nhiều rủi ro và bất cập, đặc biệt là trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
Tất cả những rủi ro tiềm ẩn này đều có thể làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp, nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, làm giảm hiệu quả hoạt động chung của công ty. Qua nghiên cứu và tìm hiểu thì nguyên nhân sâu sa của những rủi ro đã xảy ra xuất phát từ công tác thực hiện hợp đồng của công ty chưa thực sự hiệu quả và chưa thực hiện sát xao. Tất cả các cấp quản lý cũng như nhân viên của công ty chưa thấy hết được tầm quan trọng của công tác thực hiện, tuân thủ quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu, do đó, công tác này chưa được quan tâm đúng mức và thực tế, chỉ khi xảy ra những rủi ro đó rồi công ty mới tìm cách khắc phục mà không có những biện pháp phòng ngừa mang tính chủ động trước đó. Vì vậy, tìm ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu là vấn đề cần được giải quyết tại Công ty cổ phần An Hưng hiện nay. Do đó, em lựa chọn nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện ô tô của Công ty Cổ phần ô tô An Hưng” để đề xuất ra các giải pháp phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
1.2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement